ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ၿဗိတိသွ် ေက်ာင္းသားေလး ေသနတ္တုျဖင့္ ဘဏ္ဓားျပတုိက္

Sunday, 29 September 2013

ၿဗိတိသွ် ေက်ာင္းသားေလး ေသနတ္တုျဖင့္ ဘဏ္ဓားျပတုိက္

Photo: ၿဗိတိသွ် ေက်ာင္းသားေလး ေသနတ္တုျဖင့္ ဘဏ္ဓားျပတုိက္
Sunday, 29 September 2013

"စံျပေက်ာင္းသား" အျဖစ္ေဖာ္ျပခံရေသာ ၿဗိတိသွ်ေက်ာင္းသားေလး
တစ္ဦးသည္ အဂၤါေန႔က ေသနတ္ အတုျဖင့္ ဘဏ္တစ္ခုကုိ ဓားျပတုိက္ခဲ့
သည္ဟုဆုိသည္။

ဥပေဒေရးရာမ်ားအရ အမည္မေဖာ္ျပလုိေသာ အသက္ ၁၅ ႏွစ္ရွိေက်ာင္း
သားသည္ အဂၤလန္ အေနာက္ေတာင္ပုိင္းရွိ လီဗာပူးမွ ဘာကေလဘဏ္ခဲြ
တစ္ခုကုိ ဓားျပတုိက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎သည္ ေသာ ၾကာေန႔တြင္ ေပါင္ ၂၀၀၀ (ေဒၚလာ ၃၂၀၀) ႏွင့္အတူ ထြက္ေျပးသြားေၾကာင္း ၿမိဳ႕ေတာ္ကေလးတရား ႐ုံးက ေျပာသည္။

သူ၏မိခင္က အခန္းထဲမွ ေငြထုပ္ႏွင့္ ေသနတ္အတုကုိေတြ႕ရွိၿပီးေနာက္ ရဲထံအပ္ႏွံခဲ့သည္။

၎၏သား အနက္ေရာက္ဝတ္စုံ၊ ရွပ္အက်ႌအျဖဴ၊ နက္ခ္တုိင္ႏွင့္ တရား႐ုံး
ထဲသုိ႔ဝင္သြားသည္ကုိၾကည့္ ၍ မိခင္ျဖစ္သူမွာ တရား႐ုံးေနာက္ဘက္၌ ငုိေႂကြးေနခဲ့သည္။ အျပစ္ကုိလည္း အသနားခံခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။

တရားသူႀကီး အီယန္လုိမက္စ္က ဤကေလးသည္ ဗီဒီယုိဂိမ္းထဲကအတုိင္း သ႐ုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္ဟု ဆုိသည္။

အမႈလုိက္အရာရွိ ဒီဘရာခ်န္ကေျပာၾကားရာတြင္ ဤကေလးသည္ ဘဏ္ထဲသုိ႔မ်က္ႏွာကုိ ပဝါအုပ္၍ ဝင္သြားခဲ့ေၾကာင္း၊ သူ၏ေသနတ္ကုိ ဆဲြထုတ္လုိက္ကာ ေငြကုိင္မ်ားအာ "ဘာမွမလုပ္နဲ႔ ေသသြားမယ္။ က်ဳပ္ကေထာင္ငါးႏွစ္က်ၿပီး ခုေလးတင္လြတ္လာကာစရွိေသးတယ္" ဟု ေျပာလုိက္သည္။

ေငြကိုင္မ်ားက ေငြထုပ္မ်ားကုိ အိတ္ထဲတြင္ထည့္ၾကသည္။ သူက ေငြကုိ
အျမန္လုိခ်င္ေနသည္။ တျခား သူမ်ားက မနာလုိျဖစ္မည္ကုိ စုိးရိမ္၍ျဖစ္
ေၾကာင္း အမႈလုိက္ကေျပာသည္။

တရား႐ုံးက ၾကားနာရာတြင္ဤကေလးမွာ ေက်ာင္း၌ "စံျပေက်ာင္းသား" ျဖစ္
ေၾကာင္း သူသည္မသင့္ ေလ်ာ္ေသာ အျပဳအမူကုိ မသိဟုဆိုသည္။

လူငယ္အား ဘဏ္ဓားျပတုိက္မႈႏွင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ရန္ရည္ရြယ္၍ ေသနတ္
အတုကိုင္ေဆာင္မႈေၾကာင့္ ေၾကာက္လန္႔ေစမႈကုိ ျဖစ္ေစခဲ့မႈတုိ႔ျဖင့္ စဲြဆုိခဲ့သည္။ ၎အား ႁခြင္းခ်က္အာမခံျဖင့္ လႊတ္ေပးခဲ့သည္။

၎အား လီဗာပူးတရား႐ုံးက ေအာက္တုိဘာ ၁၅ ရက္တြင္ စီရင္ခ်က္ခ်မည္။

Ref:APP
The Yangon Times Daily
"စံျပေက်ာင္းသား" အျဖစ္ေဖာ္ျပခံရေသာ ၿဗိတိသွ်ေက်ာင္းသားေလး
တစ္ဦးသည္ အဂၤါေန႔က ေသနတ္ အတုျဖင့္ ဘဏ္တစ္ခုကုိ ဓားျပတုိက္ခဲ့
သည္ဟုဆုိသည္။

ဥပေဒေရးရာမ်ားအရ အမည္မေဖာ္ျပလုိေသာ အသက္ ၁၅ ႏွစ္ရွိေက်ာင္း
သားသည္ အဂၤလန္ အေနာက္ေတာင္ပုိင္းရွိ လီဗာပူးမွ ဘာကေလဘဏ္ခဲြ
တစ္ခုကုိ ဓားျပတုိက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎သည္ ေသာ ၾကာေန႔တြင္ ေပါင္ ၂၀၀၀ (ေဒၚလာ ၃၂၀၀) ႏွင့္အတူ ထြက္ေျပးသြားေၾကာင္း ၿမိဳ႕ေတာ္ကေလးတရား ႐ုံးက ေျပာသည္။

သူ၏မိခင္က အခန္းထဲမွ ေငြထုပ္ႏွင့္ ေသနတ္အတုကုိေတြ႕ရွိၿပီးေနာက္ ရဲထံအပ္ႏွံခဲ့သည္။

၎၏သား အနက္ေရာက္ဝတ္စုံ၊ ရွပ္အက်ႌအျဖဴ၊ နက္ခ္တုိင္ႏွင့္ တရား႐ုံး
ထဲသုိ႔ဝင္သြားသည္ကုိၾကည့္ ၍ မိခင္ျဖစ္သူမွာ တရား႐ုံးေနာက္ဘက္၌ ငုိေႂကြးေနခဲ့သည္။ အျပစ္ကုိလည္း အသနားခံခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။

တရားသူႀကီး အီယန္လုိမက္စ္က ဤကေလးသည္ ဗီဒီယုိဂိမ္းထဲကအတုိင္း သ႐ုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္ဟု ဆုိသည္။

အမႈလုိက္အရာရွိ ဒီဘရာခ်န္ကေျပာၾကားရာတြင္ ဤကေလးသည္ ဘဏ္ထဲသုိ႔မ်က္ႏွာကုိ ပဝါအုပ္၍ ဝင္သြားခဲ့ေၾကာင္း၊ သူ၏ေသနတ္ကုိ ဆဲြထုတ္လုိက္ကာ ေငြကုိင္မ်ားအာ "ဘာမွမလုပ္နဲ႔ ေသသြားမယ္။ က်ဳပ္ကေထာင္ငါးႏွစ္က်ၿပီး ခုေလးတင္လြတ္လာကာစရွိေသးတယ္" ဟု ေျပာလုိက္သည္။

ေငြကိုင္မ်ားက ေငြထုပ္မ်ားကုိ အိတ္ထဲတြင္ထည့္ၾကသည္။ သူက ေငြကုိ
အျမန္လုိခ်င္ေနသည္။ တျခား သူမ်ားက မနာလုိျဖစ္မည္ကုိ စုိးရိမ္၍ျဖစ္
ေၾကာင္း အမႈလုိက္ကေျပာသည္။

တရား႐ုံးက ၾကားနာရာတြင္ဤကေလးမွာ ေက်ာင္း၌ "စံျပေက်ာင္းသား" ျဖစ္
ေၾကာင္း သူသည္မသင့္ ေလ်ာ္ေသာ အျပဳအမူကုိ မသိဟုဆိုသည္။

လူငယ္အား ဘဏ္ဓားျပတုိက္မႈႏွင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ရန္ရည္ရြယ္၍ ေသနတ္
အတုကိုင္ေဆာင္မႈေၾကာင့္ ေၾကာက္လန္႔ေစမႈကုိ ျဖစ္ေစခဲ့မႈတုိ႔ျဖင့္ စဲြဆုိခဲ့သည္။ ၎အား ႁခြင္းခ်က္အာမခံျဖင့္ လႊတ္ေပးခဲ့သည္။

၎အား လီဗာပူးတရား႐ုံးက ေအာက္တုိဘာ ၁၅ ရက္တြင္ စီရင္ခ်က္ခ်မည္။

Ref:APP
The Yangon Times Daily

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...