ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ေမြးကင္းစအႁမႊာႏွစ္ဦး ေရသန္႔စင္သည့္ဗြီဒီယိုဖိုင္ YouTube ၌ အၾကည့္မ်ားေန

Monday, 18 November 2013

ေမြးကင္းစအႁမႊာႏွစ္ဦး ေရသန္႔စင္သည့္ဗြီဒီယိုဖိုင္ YouTube ၌ အၾကည့္မ်ားေန

မိခင္ဝမ္းမွ ေမြးကာစ ရက္ပိုင္းသာရွိေသာ အႁမႊာႏွစ္ဦးအား မိခင္၏ ဝမ္းဗိုက္အတြင္း ေနစဥ္ကလို ခံစားမႈမ်ိဳးျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးစီစဥ္ထားသည့္ Ms Rochel ၏ ေမြးကင္းစသီးသန္႔ ေရခ်ိဳးကန္အတြင္း ေရသန္႔စင္ေနေသာ အႁမႊာကေလးႏွစ္ဦး၏ ဗြီဒီယိုဖိုင္ဟာ YouTube ၌ ၾကည့္႐ႈသူဦးေရ မ်ားျပားလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
Twin Bath
၂ မိနစ္ႏွင့္ စကၠန္႔(၅၀)သာ ၾကာေသာ ယင္းဗြီဒီယိုဖိုင္အတြင္းဝယ္ ေယာက်္ားေလးႏွင့္ မိန္းကေလး အႁမႊာကေလးႏွစ္ဦးက မိခင္ဝမ္းတြင္းမွာ ေနစဥ္ကလို တစ္ဦးကိုတစ္ဦး ဖက္တြယ္လ်က္ မခြဲမခြါရွိေနၾကတာကိုက ၎တို႔ႏွစ္ဦးအၾကားရွိေနေသာ ေမတၱာတရားကို ေပၚလြင္ေစသည္။
ကေလးႏွစ္ဦးေမြးဖြားေသာ ေဆးခန္းရွိ ‘The Thalasso Baby Spa’ တြင္ ၎တို႔အား ေရသန္႔စင္ေပးေနသည့္ ဗြီဒီယိုဖိုင္ကို Ms Rochel က YouTube ၌ တင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၾကည့္႐ႈသူ အေရအတြက္ဟာ ယခုဆို ၈၄ သိန္းေက်ာ္သြားၿပီျဖစ္သည္။

ထိုကဲ့သို႔ ေရခ်ိဳးနည္းကို Thalasso Baby Spa စတင္ထူေထာင္သည့္ ေျမးေျခာက္ေယာက္၏အဖြား Ms Rochel က ၎ ေရခ်ိဳးစဥ္ မ်က္ႏွာေပၚေရေတြက်ေနတာကို ဇိမ္ေကာင္းေကာင္းယူရင္း အေတြးရလာခဲ့ကာ ထို Thalasso Baby Spa စ ထူေထာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
အထူးစီမံထားသည့္ ထိုေရခ်ိဳးကန္အတြင္းဝယ္ ႏွစ္လေအာက္ ကေလးငယ္မ်ားကိုသာ ေရခ်ိဳးေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး ကေလးငယ္၏ မိဘမ်ားကို အိမ္တြင္ ထိုကဲ့သို႔ေရခ်ိဳးနည္းျဖင့္ အတတ္မစမ္းဖို႔ကို Ms Rochel က သတိေပးထားသည္။
ယခုဆိုလွ်င္ ဗြီဒီယိုဖိုင္ထဲတြင္ ပါဝင္ေသာ အႁမႊာကေလးမ်ားဟာ တစ္လအရြယ္ရွိၿပီျဖစ္ၿပီး ၎တို႔၏ မိခင္အမည္ကိုေတာ့ မေဖာ္ျပထားေပ။ ဗြီဒီယိုဖိုင္ကို ေအာက္တြင္ ကလစ္ႏွိပ္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္သည္။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...