ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: လိင္တူ လက္ထပ္ခြင့္ ၾသစေၾတးလ် ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေထာက္ခံၿပီ

Friday, 6 September 2013

လိင္တူ လက္ထပ္ခြင့္ ၾသစေၾတးလ် ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေထာက္ခံၿပီ
တနလၤာေန႔ ညက ထုတ္လႊင့္သည့္ တုိက္႐ိုက္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား အစီအစဥ္ တစ္ခု၏ အေမးအေျဖ ခန္းတြင္ သမၼာက်မ္း စာကို ရည္ၫႊန္း၍ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ဆက္လက္ အေရြးခ်ယ္ ခံရပါက လိင္တူ ထိမ္းျမားမႈကုိ တရားဝင္ေစသည့္ ဥပေဒ ၾကမ္း တင္သြင္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၾသဇီ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ကီဗင္ရဒ္က ေျပာဆုိလုိက္ သည္ဟု သိရ သည္။

စေနေန႔ အမ်ဳိးသား ေရြးေကာက္ပဲြ မတုိင္ခင္က မဲအီေနသည့္ ေလဘာ ေခါင္းေဆာင္ ကီဗင္ရဒ္ကုိ ”သမၼာက်မ္း စာလာသည္ကား ေယာက်္ားသည္ မိခင္ ႏွင့္ ဖခင္တုိ႔ကို စြန္႔ခြာ၍ လက္ထပ္
ထိမ္း ျမားလိမ့္မည္” ဟုဆုိထား၍ သင္သည္ ခရစ္ယာန္ တစ္ေယာက္ဟု မိမိကိုယ္ မိမိ ေခၚဆုိလွ်င္ ခရစ္ေတာ္၏ ႏႈတ္ကပတ္ ေတာ္ကုိ ဘာေၾကာင့္ မယံုၾကည္ ရသနည္း ဆုိသည္ကို သိခ်င္ေၾကာင္း သင္း အုပ္ဆရာ မတ္ပေရတာက ယင္းတီဗီ အစီအစဥ္တြင္ ေမးျမန္းခဲ့သည္။

ယင္းေမးခြန္းကို ေျဖၾကားရာတြင္ ဓမၼသစ္က်မ္း၌ သူေတာ္စင္ စိန္႔ေပါလ္ က ေက်းကြၽန္ တုိ႔သည္ သူတုိ႔၏ သခင္ တုိ႔ကို နာခံရမည္ဟု ဆုိ၍ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ အားလံုး ကြၽန္စနစ္ ကို ကာကြယ္ဖို႔ အေမ ရိကန္ ျပည္တြင္း စစ္တုန္းက ကြန္ဖက္ဒ ေရစီ ေတာင္ပိုင္းသားေတြ ဘက္က ဝိုင္း တိုက္ခဲ့သင့္သည္ဟု ကီဗင္ရဒ္က ခုခံ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ယမန္ႏွစ္ က ပါလီမန္တြင္ လိင္တူ ထိမ္းျမားျခင္းကို ဆန္႔က်င္ခဲ့သည့္ ရဒ္ အေနျဖင့္ ယခုအခ်ိန္တြင္မွ မဲဆႏၵရွင္ မ်ားအႀကိဳက္ မိမိ၏ ယံုၾကည္မႈ ကို ေျပာင္းလဲရျခင္း အေၾကာင္းရင္း ကို သင္းအုပ္ ဆရာက ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့သည္။

လူသား၏ အေျခအေနႏွင့္ လူမႈ ဝန္းက်င္ အေျခအေနမ်ားသည္ ေျပာင္း လဲခဲ့ၿပီး လိင္ ပံုပန္း သဏၭာန္၏ အနက္ အဓိပၸာယ္ ကိုသာ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ အာ႐ုံစုိက္ ေနမည္ ဆုိလွ်င္ က်မ္းစာ၏ အသက္၊ အေျခခံ သေဘာတရား ျဖစ္သည့္ ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာ အေပၚ မ်က္ျခည္ ျပတ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ခရစ္ယာန္ေကာင္း တစ္ဦး ၏ စိတ္ဓာတ္ကို အေျခခံ ကာ ႏွစ္လမ်ား စြာ စဥ္းစားၿပီးမွ ယခုလို ရပ္တည္မႈ ေျပာင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ရဒ္က ဆက္ လက္ ေျဖၾကားခဲ့သည္။

အခ်ဳိ႕ မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ လိင္တူ ထိမ္းျမားျခင္းမွာ အဓိက ျပႆနာ တစ္ရပ္ အေနျဖင့္ ရိွၿပီး အတိုက္အခံ ကြန္ ဆားေဗးတစ္ ေခါင္းေဆာင္ တိုနီ အဘ္ ေဘာ့က လိင္တူ ထိမ္းျမားျခင္းကို ဆန္႔ က်င္သူ တစ္ဦး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Ref: Online news: Asia.

Popular Myanmar News Journal

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...