ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ေဗဒင္၀ါသနာအိုး မွ ( ၇ ) ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္ ( ၁၂-၉-၂ဝ၁၃ မွ ၁၈-၉-၂ဝ၁၃ ) ေဟာစတမ္း

Friday, 13 September 2013

ေဗဒင္၀ါသနာအိုး မွ ( ၇ ) ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္ ( ၁၂-၉-၂ဝ၁၃ မွ ၁၈-၉-၂ဝ၁၃ ) ေဟာစတမ္း


တနဂၤေႏြ
ေငြေၾကးကံေကာင္းမည္။ မိမိအက်ဳိး လိုလားေသာသူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရ မည္။ ကာလအတန္ၾကာ ကင္းကြာေနေသာ မိတ္ေဆြေဟာင္း၊ ဝန္းက်င္ေဟာင္း မ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ဆံုစည္း ရမည္။ အလွဴမဂၤလာကိစၥမ်ား ပါဝင္ပတ္သက္ရမည္။ မိသားစုတြင္ အလုပ္စီးပြား တိုးတက္ျခင္း၊ ဝင္ေငြတုိးပြားျခင္း

ႀကံဳမည္။ လုပ္ငန္း ခြင္မွသူမ်ားအဖို႕ အလုပ္အဆင့္၊ ရာထူးအဆင့္ တိုးတက္ျခင္းမ်ား ႀကံဳမည္။
ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႕တြင္ ႏုိ႕ေက်ာက္ေက်ာ ဆြမ္းေတာ္တင္ပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
တနလၤာ
မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ေငြအစုလိုက္ရမည္။ ေငြစုေဆာင္းမိသည့္ကာလ ျဖစ္သည္။ အႀကံေကာင္း၊ Óဏ္ေကာင္းရွိၿပီး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္ရန္အတြက္ ေငြေၾကး အရင္းအႏွီး မတည္ရန္ အခက္ႀကံဳေနသူမ်ားအဖုိ႕ ေထာက္ပံ့သူေပၚမည္။ သုိ႕ တည္းမဟုတ္ ေငြရွိေသာ္လည္း မည္သည့္လုပ္ငန္းကုိ လုပ္ရမည္ကုိ မသိသူမ်ား မွ မိမိကုိ ေငြေၾကးအပ္ႏံွလာမည္။ လူခ်စ္လူခင္ ေပါမ်ားမည္။ စိတ္ခ်မ္းေျမ့ဖြယ္ သတင္းစကားမ်ားၾကားရမည္။
ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႕တြင္ ကိတ္မုန္႕ဆြမ္းေတာ္တင္ပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
အဂၤါ
ေျမာက္အရပ္သုိ႕ ခရီးသြားျခင္းေရွာင္ပါ။ ေျမာက္အရပ္မွ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူသုိေလွာင္၍လည္း အက်ဳိးမရွိ။ မိမိ ေျပာစကား၊ ဆိုစကား မွားယြင္း၍ ရန္ေပၚျခင္း၊ စိတ္တိုင္းမက် ၿငိဳျငင္စရာမ်ား ႀကံဳရမည္။ အိမ္တြင္ စေနသားသမီး မ်ားရွိက အထူးဂ႐ုုုစုိက္ပါ။ ၎တို႕ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ႀကံဳမည္။ အိမ္ေထာင္သည္မ်ားအဖုိ႕ အိမ္အနီးအပါး နာေရးရွိက အထူးဂ႐ုစုိက္ ပါ။ အိမ္ေထာင္ဖက္ႏွင့္ စကားမ်ားရမည္။
ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႕တြင္ ေရႊပန္း ဘုရားကပ္လွဴပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ဗုဒၶဟူး
မိမိလုပ္စရာရွိသည္မ်ား၊ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား လက္ေတြ႕က်က် အေကာင္ အထည္ေဖာ္ပါ။ စိတ္ခ်မ္းသာျခင္း၊ အဆင္ေျပျခင္းမ်ား ႀကံဳေတြ႕ရမည္။ ေငြ ေၾကးကံေကာင္းမည္။ ခရီးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္၍ အက်ဳိး ေပးမည္။ မိမိအေပၚ အက်ဳိးျပဳထားေသာသူမ်ားအေပၚ ျပန္လည္ေက်းဇူးဆပ္ ႏုိင္မည္။ မိမိကုိ အေၾကာင္းျပဳ၍ မိသားစုတြင္ အဆင္ေျပျခင္း၊ စိတ္ခ်မ္းသာျခင္း ႀကံဳမည္။
ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႕တြင္ ပိန္းပန္းပြင့္ ဘုရားလွဴပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ရာဟု
အဖက္ဖက္မွ ေကာင္းေသာကာလ ျဖစ္သည္။ ခက္ခဲေသာ ျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္း၍ အဆင္ေျပမည္။ စာရြက္စာတမ္း လက္မွတ္ထုိးျခင္း၊ ေငြေၾကးကိစၥ ၾကားဝင္တာဝန္ယူျခင္းမ်ား အဆင္ေျပမည္။ အလုပ္အႀကံအစည္မ်ား မိသားစု လိုက္ ေအာင္ျမင္မႈရမည္။ ျမႇဳပ္ႏွံထားေသာ လုပ္ငန္းစီးပြားမ်ားမွ ေကာင္းေသာ အက်ဳိးအျမတ္ရမည္။
ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႕ညေနပုိင္းတြင္ လက္ဖက္ရည္ ဒါနျပဳပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ၾကာသပေတး
စိတ္ျမန္ျခင္း၊ တဇြတ္ထုိးလုပ္ျခင္းမ်ား၊ အခ်ိန္ကုိ ေစာင့္ဆိုင္းရန္ ဝန္ေလး ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ အမွားအယြင္း ႀကံဳတတ္သည္။ သူတစ္ပါးအေပၚ စိတ္ေကာင္း၊ ေစတနာေကာင္း ထားသေလာက္ မိမိအေပၚ ျပန္ေကာင္းေသာသူ ေတြ႕ရခဲ သည္။ ဒုကၡေပးေသာသူမ်ား ဝန္းရံေနသည္။ ေငြရေအာင္ ႀကံစည္ေနရင္း အေပါက္အလမ္းမတည့္သလိုျဖစ္ကာ ရွိသည့္ေငြပင္ ယုတ္ေလ်ာ့တတ္သည္။ သူတစ္ပါးေၾကာင့္ မိမိအႀကံအစည္မ်ား ပ်က္ယြင္းမည္။
ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႕တြင္ ေပါက္ေပါက္တစ္ပြဲ ဆြမ္းေတာ္တင္ပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ေသာၾကာ
စိတ္ကူးထားသည္မ်ား လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္၍ ေအာင္ျမင္မည္။ ျမႇဳပ္ႏွံ ထားသည့္ ေငြေၾကးမ်ားမွ ေကာင္းေသာ အက်ဳိးအျမတ္ ရရွိမည္။ ကံေၾကာင့္ ေငြဝင္ႏုိင္ျခင္းရွိမည္။ ဤကာလအတြင္း ႀကံဳေတြ႔လာေသာ အခက္အခဲမ်ား ေျဖရွင္းႏုိင္မည္။ အေျပာင္းအလဲကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္၍ အဆင္ေျပမည္။ တနလၤာ ေန႔၊ အဂၤါေန႔ ေမြးေသာသူမ်ားမွ အေထာက္အကူရမည္။ ၅၂၈၊ ၁၅ဝဝ ေမတၱာ ေရး ကံေကာင္းသည္။
ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႔တြင္ သစၥာပန္းသံုးခက္ ဘုရားလွဴပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
စေန
အလုပ္ရည္ရြယ္ခ်က္ အလံုးစံုေအာင္ျမင္မည္။ အေရးႀကီးသည္ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ပါ။ အဂၤါေန႔၊ ၾကာသပေတးေန႔ ေမြးသူမ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္း၍ အလုပ္အႀကံအစည္မ်ား ေဆာင္ရြက္ပါ။ မိတ္ေဆြ ဆရာသမားမ်ား၏ အႀကံ ဥာဏ္မ်ား ရယူပါ။ ပညာအတတ္ကုိ အသံုးခ်၍ တိုးတက္ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိမည္။ အေျပာင္းအလဲ သစ္မ်ား ေပၚမည္။
ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႕တြင္ ထန္းသီးမုန္႕ အုန္းသီးျဖဴး၍ ဆြမ္းေတာ္တင္ပါ။
ေဗဒင္၀ါသနာအိုး

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...