ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: လူေပ်ာက္ေႀကာ္ၿငာ

Wednesday, 13 February 2013

လူေပ်ာက္ေႀကာ္ၿငာ

ေက်ဇူးၿပဳၿပီးရွယ္ေပးၾကပါ

ပုံပါ မိန္းကေလး အမည္ ခ်ိဳခ်ိဳခိုင္ အသက္ ၁၅ ႏွစ္ခန္႔မွာ ေရႊဂုံတိုင္အုတ္လမ္းမွတ္တိုင္မွ စံရိပ္ၿငိမ္မွတ္တိုင္သို႔ ၄၈အထူးကားျဖင့္သြားစဥ္ ေပ်ာက္ဆုးံသြားပါသျဖင့္ ေတြ႔ရွိက ဦးေအးေသာင္း ph 09421091606, 0973005863, သီသီ 0973060013 သို႕ အေၾကာင္းၾကားေပးပါ။

Judaline Mary ၏ စာမ်က္ႏွာမွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။

ပုံပါ မိန္းကေလး အမည္ ခ်ိဳခ်ိဳခိုင္ အသက္ ၁၅ ႏွစ္ခန္႔မွာ ေရႊဂုံတိုင္အုတ္လမ္းမွတ္တိုင္မွ စံရိပ္ၿငိမ္မွတ္တိုင္
သို႔ ၄၈အထူးကားျဖင့္သြားစဥ္ ေပ်ာက္ဆုးံသြားပါသျဖင့္ ေတြ႔ရွိက ဦးေအးေသာင္း ph 09421091606, 0973005863, သီသီ 0973060013 သို႕ အေၾကာင္းၾကားေပးပါ။
သတင္းကိုဆက္လက္မွ်ေ၀ေပးပါရန္
 Judaline Mary

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...