ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: မာေဒးကားဖလား အတြက္ ျမန္မာတို႕၏အားေပးမႈလိုအပ္

Saturday, 7 September 2013

မာေဒးကားဖလား အတြက္ ျမန္မာတို႕၏အားေပးမႈလိုအပ္


Photo: မာေဒးကားဖလား အတြက္ ျမန္မာတို႕၏အားေပးမႈလိုအပ္
************************************

ယခု ၅၆ ႏွစ္ေျမာက္ မာေဒးကားဖလား ေဘာလံုးပြဲစဥ္မ်ားကို ယခင္ က်င္းပေနက် Bukit Jalil ကြင္း ၊ ကြာလာလမ္ပူတြင္မဟုတ္ပဲ ကြမ္းတမ္းရွိ
Darulmakmur Stadium, Kuantan ကြင္းမွာ ဆက္တိုက္က်င္းပသြားမည္ျဖစ္သည္ ။

ျမန္မာ အားကစားသမားမ်ားသည္လည္း အဆိုပါကြင္းတြင္ ဆက္တိုက္ကစားရမည္ျဖစ္သည္ ။

ျမန္မာႏိုင္ငံအသင္း ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည့္ ပြဲစဥ္မ်ားမွာ ။

7.9.2013 20:45 တြင္ Thailand - Myanmar ,Darulmakmur Stadium
9.9.2013 20:45 တြင္ Malaysia - Myanmar ,Darulmakmur Stadium
11.9.2013 20:45 တြင္ Singapore - Myanmar ,Temerloh Mini Stadium

ထိုအုပ္စုမွ အႏိုင္ရ အသင္းမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမွာ

တတိယ ေနရာလုပြဲ (ဆီမီးဖိုင္နယ္)
14 September 2013 17:30 - Darulmakmur Stadium, Kuantan

ပထမ ေနရာလုပြဲ (ဖိုင္နယ္ )
14 September 2013 20:45 - Darulmakmur Stadium, Kuantan


တို႕ျဖစ္သည္ ။


သို႕ေၾကာင့္ မေလးရွားေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား အေနျဖင့္ ျမန္မာေဘာလံုးအသင္းအား အားေပးလိုပါက အဆိုပါ ပြဲစဥ္မ်ားအတိုင္း အားေပးႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

အႏိုင္ရ အသင္းမ်ား ႏွင့္ ဗိုလ္လုပြဲသတင္းမ်ားကို ဆက္လက္တင္ဆက္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

ုျမန္မာအားကစား သမားမ်ားအတြက္ ျမန္မာ တို႕ရဲ႕ အားမႈကို ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ကို မေလးရွားေရာက္ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ာ သိရွိေစရန္ မာေဒးကားဖလား အစဥ္အျဖစ္ တင္ဆက္ေပးရပါသည္ ။

Source : Hello Myanmar Journal
ယခု ၅၆ ႏွစ္ေျမာက္ မာေဒးကားဖလား ေဘာလံုးပြဲစဥ္မ်ားကို ယခင္ က်င္းပေနက် Bukit Jalil ကြင္း ၊ ကြာလာလမ္ပူတြင္မဟုတ္ပဲ ကြမ္းတမ္းရွိ
Darulmakmur Stadium, Kuantan ကြင္းမွာ ဆက္တိုက္က်င္းပသြားမည္ျဖစ္သည္ ။

ျမန္မာ အားကစားသမားမ်ားသည္လည္း အဆိုပါကြင္းတြင္ ဆက္တိုက္ကစားရမည္ျဖစ္သည္ ။

ျမန္မာႏိုင္ငံအသင္း ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည့္ ပြဲစဥ္မ်ားမွာ ။

7.9.2013 20:45 တြင္ Thailand - Myanmar ,Darulmakmur Stadium
9.9.2013 20:45 တြင္ Malaysia - Myanmar ,Darulmakmur Stadium
11.9.2013 20:45 တြင္ Singapore - Myanmar ,Temerloh Mini Stadium

ထိုအုပ္စုမွ အႏိုင္ရ အသင္းမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမွာ

တတိယ ေနရာလုပြဲ (ဆီမီးဖိုင္နယ္)
14 September 2013 17:30 - Darulmakmur Stadium, Kuantan

ပထမ ေနရာလုပြဲ (ဖိုင္နယ္ )
14 September 2013 20:45 - Darulmakmur Stadium, Kuantan


တို႕ျဖစ္သည္ ။


သို႕ေၾကာင့္ မေလးရွားေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား အေနျဖင့္ ျမန္မာေဘာလံုးအသင္းအား အားေပးလိုပါက အဆိုပါ ပြဲစဥ္မ်ားအတိုင္း အားေပးႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

အႏိုင္ရ အသင္းမ်ား ႏွင့္ ဗိုလ္လုပြဲသတင္းမ်ားကို ဆက္လက္တင္ဆက္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

ုျမန္မာအားကစား သမားမ်ားအတြက္ ျမန္မာ တို႕ရဲ႕ အားမႈကို ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ကို မေလးရွားေရာက္ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ာ သိရွိေစရန္ မာေဒးကားဖလား အစဥ္အျဖစ္ တင္ဆက္ေပးရပါသည္ ။

Source : Hello Myanmar Journal

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...