ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: Myanmar New Face Model's Attractive Poses and ျမႏွင္းရီလြင္

Saturday, 7 September 2013

Myanmar New Face Model's Attractive Poses and ျမႏွင္းရီလြင္


Myanmar New Face Model's Attractive Poses
Photo : Aye Zaw Moe

Model – Mya Hnin Yee Lwin | ျမႏွင္းရီလြင္
Photo : Aye Zaw Moe
Mya Hnin Yee Lwin is hot and beautiful Myanmar model girl.She is also new face actress. She has produced many model traditional dress up shoots and event sets during her modelling career.And famed for her smile face.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...