ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ေမာင္းသူမဲ႔ ေလယာဥ္အား ေလဆာျဖင့္ ပစ္ခ်ျပခဲ့သည့္ အေမရိကန္ေရတပ္

Sunday, 20 October 2013

ေမာင္းသူမဲ႔ ေလယာဥ္အား ေလဆာျဖင့္ ပစ္ခ်ျပခဲ့သည့္ အေမရိကန္ေရတပ္


Photo: ေမာင္းသူမဲ႔ ေလယာဥ္အား ေလဆာျဖင့္ ပစ္ခ်ျပခဲ့သည့္ အေမရိကန္ေရတပ္
Monday, October 21, 2013

ၾကားလုိက္ရတာေတာ့ ေခတ္ေရွ႕ေျပး သိပၸံရုပ္ရွင္ ဆန္ဆန္ပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ ေလဆာေတြဟာ အနာဂတ္ရဲ့ လက္နက္ေတြဆုိတာ ျငင္းလုိ႔ မရေတာ့ပါဘူး။

ေမာင္းသူမဲ့ ေလယာဥ္ေတြ (Drones) ဟာလည္း ထုိနည္းလည္းေကာင္းပါပဲ။ ဒါဆုိရင္ အနာဂတ္ရဲ့ အဓိက စစ္လက္နက္ပစၥည္း ၂ ခုကုိ ထိပ္တိုက္ေတြ႔ေပး လုိက္ရင္ ဘာျဖစ္လာမလဲ။ စိတ္မေကာင္းစရာပါပဲ။ ယခု ျပိဳင္ပြဲမွာေတာ့ drone ဟာ မရႈမလွ ရႈံးသြားရပါတယ္။

အေမရိကန္စစ္တပ္ဟာ ေလဆာေတြကို စစ္လက္နက္အျဖစ္ စမ္းသပ္ေနတာ အခ်ိန္အတန္ ၾကာေနပါျပီ။ ေလတပ္ကလည္း အနာဂတ္မွာ ယင္းတုိ႔ရဲ့ တိုက္ေလယာဥ္ေတြနဲ႔ ဗံုးက်ဲေလယာဥ္မွာ ေလဆာလက္နက္ေတြနဲ႔ အစားထုိးဖုိ႔ ရည္ရြယ္ထားသလုိ ေမာင္းသူမဲ့ ေလယာဥ္ေတြအတြက္ ေလာင္စာ အျဖစ္လည္း အသံုးျပဳဖုိ႔ စမ္းသပ္ေနပါတယ္။ ဒါဆုိရင္ ေရတပ္ကေကာ။

အေမရိကန္ ေရတပ္ကေတာ့ ေလဆာလက္နက္ စမ္းသပ္မႈအပိုင္းတြင္ ဦးေဆာင္ေနျပီး ယင္းတုိ႔၏ Laser Weapons System (LaWS) ဟာ အေတာ္ေလးကို ခရီးေရာက္ေနျပီ ျဖစ္ပါတယ္။

ယခု ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ စမ္းသပ္မႈဟာ ယခင္ေတြ႔ဖူးသမွ် စမ္းသပ္မႈေတြထဲမွာ အေကာင္းဆုံးနဲ႔ အထိေရာက္ဆုံးလုိ႔ ေျပာလုိ႔ရတဲ့ျပီး ေလဆာ ၆ ခုကို ေပါင္းစပ္ျပီး လြန္စြာမွ တိက်ျပီးျပင္းထန္တဲ့ ေလဆာလက္နက္ကို ဖန္တီးႏိုင္ခဲ့ျပီ ျဖစ္ပါတယ္။

ကုိယ္တုိင္ပဲ ေအာက္ပါလင့္ခ္မွတဆင့္ ၾကည့္ရႈျပီး ဆုံးျဖတ္ၾကပါ။

http://youtu.be/OmoldX1wKYQ

Myanmar Consumer Guide
ၾကားလုိက္ရတာေတာ့ ေခတ္ေရွ႕ေျပး သိပၸံရုပ္ရွင္ ဆန္ဆန္ပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ ေလဆာေတြဟာ အနာဂတ္ရဲ့ လက္နက္ေတြဆုိတာ ျငင္းလုိ႔ မရေတာ့ပါဘူး။

ေမာင္းသူမဲ့ ေလယာဥ္ေတြ (Drones) ဟာလည္း ထုိနည္းလည္းေကာင္းပါပဲ။ ဒါဆုိရင္ အနာဂတ္ရဲ့ အဓိက စစ္လက္နက္ပစၥည္း ၂ ခုကုိ ထိပ္တိုက္ေတြ႔ေပး လုိက္ရင္ ဘာျဖစ္လာမလဲ။ စိတ္မေကာင္းစရာပါပဲ။ ယခု ျပိဳင္ပြဲမွာေတာ့ drone ဟာ မရႈမလွ ရႈံးသြားရပါတယ္။


အေမရိကန္စစ္တပ္ဟာ ေလဆာေတြကို စစ္လက္နက္အျဖစ္ စမ္းသပ္ေနတာ အခ်ိန္အတန္ ၾကာေနပါျပီ။ ေလတပ္ကလည္း အနာဂတ္မွာ ယင္းတုိ႔ရဲ့ တိုက္ေလယာဥ္ေတြနဲ႔ ဗံုးက်ဲေလယာဥ္မွာ ေလဆာလက္နက္ေတြနဲ႔ အစားထုိးဖုိ႔ ရည္ရြယ္ထားသလုိ ေမာင္းသူမဲ့ ေလယာဥ္ေတြအတြက္ ေလာင္စာ အျဖစ္လည္း အသံုးျပဳဖုိ႔ စမ္းသပ္ေနပါတယ္။ ဒါဆုိရင္ ေရတပ္ကေကာ။

အေမရိကန္ ေရတပ္ကေတာ့ ေလဆာလက္နက္ စမ္းသပ္မႈအပိုင္းတြင္ ဦးေဆာင္ေနျပီး ယင္းတုိ႔၏ Laser Weapons System (LaWS) ဟာ အေတာ္ေလးကို ခရီးေရာက္ေနျပီ ျဖစ္ပါတယ္။

ယခု ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ စမ္းသပ္မႈဟာ ယခင္ေတြ႔ဖူးသမွ် စမ္းသပ္မႈေတြထဲမွာ အေကာင္းဆုံးနဲ႔ အထိေရာက္ဆုံးလုိ႔ ေျပာလုိ႔ရတဲ့ျပီး ေလဆာ ၆ ခုကို ေပါင္းစပ္ျပီး လြန္စြာမွ တိက်ျပီးျပင္းထန္တဲ့ ေလဆာလက္နက္ကို ဖန္တီးႏိုင္ခဲ့ျပီ ျဖစ္ပါတယ္။

ကုိယ္တုိင္ပဲ ေအာက္ပါလင့္ခ္မွတဆင့္ ၾကည့္ရႈျပီး ဆုံးျဖတ္ၾကပါ။

http://youtu.be/OmoldX1wKYQ

Myanmar Consumer Guide

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...