ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: မီး႐ွဴးမီးပန္းေၾကာင့္ သိမ္ႀကီးေစ်းဒီရုံ မီးေလာင္

Sunday, 20 October 2013

မီး႐ွဴးမီးပန္းေၾကာင့္ သိမ္ႀကီးေစ်းဒီရုံ မီးေလာင္


Photo: မီး႐ွဴးမီးပန္းေၾကာင့္ သိမ္ႀကီးေစ်းဒီရုံ မီးေလာင္

ရန္ကုန္၊ ေအာက္တိုဘာ၂၀။

မီးရႈးမီးပန္းေဖာက္ရာမွ သိမ္ႀကီးေစ်းဒီရုံရွိ အမ်ားျပည္သူသံုး
အိမ္သာခန္းကို ထိမိၿပီး မွန္ကြဲကာ အထဲသို႔ က်ေရာက္ၿပီး
မီးေလာင္ကၽြမ္းမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိမ္ႀကီးေစ်းတြင္
ယေန႔ညတာ၀န္က် လံုျခံဳေရး ၀န္ထမ္းက ေျပာၾကားသည္။

မီးေလာင္ကၽြမ္းေသာ အခန္းမွာ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာမွ အမ်ားျပည္သူသံုးအိမ္သာတြင္ ပစၥည္းမ်ား လာေရာက္ထည့္
ထားေသာ အခန္း၌ေလာင္ကၽြမ္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က
ေျပာၾကားသည္။

“စကၠဴေတြ၊ ပလတ္စတစ္ေတြ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္က လာထားတာ
အရင္က အိမ္သာေပါ့”ဟု ၎ကဆ က္လက္ေျပာၾကားသည္။

မီးစစေလာင္ျခင္းတြင္ သိရွိမႈမရွိဘဲ အနံ႕ထြက္ရာမွ သိရွိၿပီး
ေနာက္တံခါးကို သြားေရာက္ဖြင့္ရာ မီးခိုးအလံုး လိုက္ထြက္ လာေသာ ေၾကာင့္ တာ၀န္က်လံုျခံဳေရး အပါအ၀င္ အနီးနားရွိ
လူ၂၀ခန္႔က မီးသတ္ေဆးဘူး ၁၀ဘူးခန္႔ျဖင့္ ၿငိမ္းသတ္ေသာ္
လည္း မႏိုင္ေသာေၾကာင့္ မီးသတ္ကို ဖံုးျဖင့္ဆက္သြယ္ခဲ့ေၾကာင္း လံုျခံဳေရးတာ၀န္က်သူ ဦးမ်ိဳးျမင့္က ရွင္းျပသည္။

“မီးခိုးေတြက တအားမ်ားေတာ့ အနံ႕ေတာင္ မခံႏိုင္ဘူး။ မ်က္ႏွာဖံုးစြပ္ထားလည္း မရဘူး။ ေခါင္းေတြလည္း မူးလာ
တယ္”ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

မီးေလာင္မႈတြင္ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာ ပစၥည္းမ်ားထးရာ အခန္းတစ္ခုတည္းသာ ေလာင္ကၽြမ္းျခင္းျဖစ္ၿပီး အျခား
ေနရာမ်ား ေလာင္ကၽြမ္းမႈ မရွိေၾကာင္းႏွင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ
ရသူလည္း မရွိေၾကာင္း မီးစတင္ေလာင္ကၽြမ္းစဥ္ ၿငိမ္းသတ္ ခဲ့သူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

“တံခါးက ပိတ္ထားေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ေသာ့လည္း
မရွိဘူး။ အဲ့တာေၾကာင့္ ရိုက္ဖြင့္ၿပီး ၀င္ခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္
ေရာက္တည္းကေတာ့ မီးမေလာင္ဖူးေသးဘူး”ဟု လံုၿခံဳေရးသက္တမ္း ႏွစ္ႏွစ္ခန္႔ရွိသူ၀န္ထမ္းတစ္ဦးက
ရွင္းျပသည္။

“လတ္တေလာေတာ့ ဘာမွမေျပာႏိုင္ေသးပါဘူး”ဟု လသာ
ၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးက ေျပာၾကားသည္။

လံုၿခံဳေရး လာယူေပးျခင္းသာျဖစ္ၿပီး အျခားေသာ အေၾကာင္း
အရာမ်ားကို သိရွိျခင္းမရွိေၾကာင္း မီးေလာင္မႈ ျဖစ္ပြားရာ
ေနရာသို႔ ေရာက္ရွိေနသူ ရဲမွဴးႏွစ္ဦးက ဆိုသည္။

မီးေလာင္ကၽြမ္းမႈကို နာေရးကူညီမႈအသင္းမွ လူနာတင္ယာဥ္ျဖင့္ လာေရာက္ခဲ့သည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ႏွစ္ဆယ္အတြင္း သိမ္ႀကီးေစ်းဒီရုံတြင္
မီးေလာင္မႈ မျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း ၎ေစ်းရွိ ဆိုင္ခန္းပိုင္ရွင္ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ သိမ္ႀကီးေစ်းဒီရုံတြင္ အဆိုပါေန႔က လံုၿခံဳေရး၀န္ထမ္း ၄ဦး သာ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ေမာင္မ်ိဳး
Posted From People power
မီးရႈးမီးပန္းေဖာက္ရာမွ သိမ္ႀကီးေစ်းဒီရုံရွိ အမ်ားျပည္သူသံုး
အိမ္သာခန္းကို ထိမိၿပီး မွန္ကြဲကာ အထဲသို႔ က်ေရာက္ၿပီး
မီးေလာင္ကၽြမ္းမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိမ္ႀကီးေစ်းတြင္
ယေန႔ညတာ၀န္က် လံုျခံဳေရး ၀န္ထမ္းက ေျပာၾကားသည္။

မီးေလာင္ကၽြမ္းေသာ အခန္းမွာ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာမွ အမ်ားျပည္သူသံုးအိမ္သာတြင္ ပစၥည္းမ်ား လာေရာက္ထည့္
ထားေသာ အခန္း၌ေလာင္ကၽြမ္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က
ေျပာၾကားသည္။

“စကၠဴေတြ၊ ပလတ္စတစ္ေတြ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္က လာထားတာ
အရင္က အိမ္သာေပါ့”ဟု ၎ကဆ က္လက္ေျပာၾကားသည္။

မီးစစေလာင္ျခင္းတြင္ သိရွိမႈမရွိဘဲ အနံ႕ထြက္ရာမွ သိရွိၿပီး
ေနာက္တံခါးကို သြားေရာက္ဖြင့္ရာ မီးခိုးအလံုး လိုက္ထြက္ လာေသာ ေၾကာင့္ တာ၀န္က်လံုျခံဳေရး အပါအ၀င္ အနီးနားရွိ
လူ၂၀ခန္႔က မီးသတ္ေဆးဘူး ၁၀ဘူးခန္႔ျဖင့္ ၿငိမ္းသတ္ေသာ္
လည္း မႏိုင္ေသာေၾကာင့္ မီးသတ္ကို ဖံုးျဖင့္ဆက္သြယ္ခဲ့ေၾကာင္း လံုျခံဳေရးတာ၀န္က်သူ ဦးမ်ိဳးျမင့္က ရွင္းျပသည္။

“မီးခိုးေတြက တအားမ်ားေတာ့ အနံ႕ေတာင္ မခံႏိုင္ဘူး။ မ်က္ႏွာဖံုးစြပ္ထားလည္း မရဘူး။ ေခါင္းေတြလည္း မူးလာ
တယ္”ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

မီးေလာင္မႈတြင္ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာ ပစၥည္းမ်ားထးရာ အခန္းတစ္ခုတည္းသာ ေလာင္ကၽြမ္းျခင္းျဖစ္ၿပီး အျခား
ေနရာမ်ား ေလာင္ကၽြမ္းမႈ မရွိေၾကာင္းႏွင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ
ရသူလည္း မရွိေၾကာင္း မီးစတင္ေလာင္ကၽြမ္းစဥ္ ၿငိမ္းသတ္ ခဲ့သူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

“တံခါးက ပိတ္ထားေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ေသာ့လည္း
မရွိဘူး။ အဲ့တာေၾကာင့္ ရိုက္ဖြင့္ၿပီး ၀င္ခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္
ေရာက္တည္းကေတာ့ မီးမေလာင္ဖူးေသးဘူး”ဟု လံုၿခံဳေရးသက္တမ္း ႏွစ္ႏွစ္ခန္႔ရွိသူ၀န္ထမ္းတစ္ဦးက
ရွင္းျပသည္။

“လတ္တေလာေတာ့ ဘာမွမေျပာႏိုင္ေသးပါဘူး”ဟု လသာ
ၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးက ေျပာၾကားသည္။

လံုၿခံဳေရး လာယူေပးျခင္းသာျဖစ္ၿပီး အျခားေသာ အေၾကာင္း
အရာမ်ားကို သိရွိျခင္းမရွိေၾကာင္း မီးေလာင္မႈ ျဖစ္ပြားရာ
ေနရာသို႔ ေရာက္ရွိေနသူ ရဲမွဴးႏွစ္ဦးက ဆိုသည္။

မီးေလာင္ကၽြမ္းမႈကို နာေရးကူညီမႈအသင္းမွ လူနာတင္ယာဥ္ျဖင့္ လာေရာက္ခဲ့သည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ႏွစ္ဆယ္အတြင္း သိမ္ႀကီးေစ်းဒီရုံတြင္
မီးေလာင္မႈ မျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း ၎ေစ်းရွိ ဆိုင္ခန္းပိုင္ရွင္ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ သိမ္ႀကီးေစ်းဒီရုံတြင္ အဆိုပါေန႔က လံုၿခံဳေရး၀န္ထမ္း ၄ဦး သာ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ေမာင္မ်ိဳး
Posted From People power

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...