ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: သူရိယ အလင္း ဂ်ာနယ္ ထုတ္ေဝျခင္း အၿပီးအပုိင္ ရပ္စဲလိုက္ၿပီ

Sunday, 20 October 2013

သူရိယ အလင္း ဂ်ာနယ္ ထုတ္ေဝျခင္း အၿပီးအပုိင္ ရပ္စဲလိုက္ၿပီ


Photo: သူရိယ အလင္း ဂ်ာနယ္ ထုတ္ေဝျခင္း အၿပီးအပုိင္ ရပ္စဲလိုက္ၿပီ
Monday, October 21, 2013

ဒီရက္ပိုင္း ရန္ကုန္မွာ လူေျပာအမ်ားဆံုး ကိစၥကေတာ့ သူရိယအလင္း ဂ်ာနယ္တုိက္ကိစၥပါဘဲ။ သူရိယ အလင္း ဂ်ာနယ္နဲ႔ ကြန္ပ်ဴတာေတြ လူတစုက ညအခ်ိန္ ဂ်ာနယ္တုိက္ကေန ယူသြားတယ္ဆုိတာနဲ႔အတူ အခု ေနာက္ဆံုး သူရိယ အလင္း ရဲ႕ ယေန႔ုထုတ္ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာပါ အသိေပး ေၾကညာခ်က္ ထြက္ေပၚလာခဲ့ပါတယ္။

ေၾကညာခ်က္မွာေတာ့ သူရိယ အလင္းဂ်ာနယ္ အတြဲ ၁ က ေန ၁၂ အထိ ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ ေဆာင္းပါးေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ပုဂၢိဳလ္ေရး နစ္နာမူရွိေစမယ့္ တားျမစ္ခ်က္ေတြ အတန္တန္ လုပ္ခဲ့ေပမယ့္ ဆက္လက္ေဖာ္ျပ ခဲ့တဲ့အတြက္ ထုတ္ေ၀သူနဲ႔ အယ္ဒီတာအဖြဲ႔အေနနဲ႔ အႏူးအညြတ္ေတာင္းပန္ေၾကာင္းနဲ႔ သူရိယ အလင္း ဂ်ာနယ္ထုတ္ေဝျခင္းကိုလည္း အၿပီးအပုိင္ ရပ္စဲလိုက္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ဧရာ၀တီ
ဒီရက္ပိုင္း ရန္ကုန္မွာ လူေျပာအမ်ားဆံုး ကိစၥကေတာ့ သူရိယအလင္း ဂ်ာနယ္တုိက္ကိစၥပါဘဲ။ သူရိယ အလင္း ဂ်ာနယ္နဲ႔ ကြန္ပ်ဴတာေတြ လူတစုက ညအခ်ိန္ ဂ်ာနယ္တုိက္ကေန ယူသြားတယ္ဆုိတာနဲ႔အတူ အခု ေနာက္ဆံုး သူရိယ အလင္း ရဲ႕ ယေန႔ုထုတ္ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာပါ အသိေပး ေၾကညာခ်က္ ထြက္ေပၚလာခဲ့ပါတယ္။

ေၾကညာခ်က္မွာေတာ့ သူရိယ အလင္းဂ်ာနယ္ အတြဲ ၁ က ေန ၁၂ အထိ ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ ေဆာင္းပါးေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ပုဂၢိဳလ္ေရး နစ္နာမူရွိေစမယ့္ တားျမစ္ခ်က္ေတြ အတန္တန္ လုပ္ခဲ့ေပမယ့္ ဆက္လက္ေဖာ္ျပ ခဲ့တဲ့အတြက္ ထုတ္ေ၀သူနဲ႔ အယ္ဒီတာအဖြဲ႔အေနနဲ႔ အႏူးအညြတ္ေတာင္းပန္ေၾကာင္းနဲ႔ သူရိယ အလင္း ဂ်ာနယ္ထုတ္ေဝျခင္းကိုလည္း အၿပီးအပုိင္ ရပ္စဲလိုက္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ဧရာ၀တီ

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...