ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ကမၻာတစ္လႊား ထူးထူးဆန္းဆန္း ဥပေဒအခ်ိဳ ႔

Monday, 21 October 2013

ကမၻာတစ္လႊား ထူးထူးဆန္းဆန္း ဥပေဒအခ်ိဳ ႔


Photo: ကမၻာတစ္လႊား ထူးထူးဆန္းဆန္း ဥပေဒအခ်ိဳ ႔
Monday, October 21, 2013

- အုိဟီးအိုး (အေမရိကန္) တြင္ လိုင္စင္မရွိပဲ ၾကြက္သတ္ပါက ရာဇဝတ္မွု ေျမာက္သည္။

- အစၥေရးတြင္ လိုင္စင္မရွိပဲ စက္ဘီး မစီးရ။

- ဆြစ္ဇာလန္တြင္ အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ား အမ်ိဳးသားတို႔ႏွင့္ လက္ဆြဲခြင့္ မျပဳ။

- စကၤာပူက အမ်ားပိုင္ေနရာမ်ားတြင္း ေဆးလိပ္၊ဆီကရက္ ေသာက္သံုးခြင့္ မျပဳ။

- တကၠဆက္ တြင္ သူတစ္ပါးႏြားမွ ႏုိ႔ထုတ္ပါက ရာဇဝတ္မွုေျမာက္သည္။

- ျပင္သစ္တြင္ ရထားဘူတာတြင္ နမ္းပါက ရာဇဝတ္မွုေျမာက္သည္။

- တရုတ္ျပည္တြင္ ကေလးတစ္ေယာက္သာေမြးခြင့္ရွိ၊ ပိုေမြးပါက အခြန္ေဆာင္ရ။

- ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ိယ တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ယာဥ္ေမာင္းခြင့္မျပဳ။

- ေဆာ္ဒီ အာေရဗ်ိယတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား မဲေပးခြင့္ မရွိ။

- ဆြီဒင္တြင္ အစိုးရခြင့္မျပဳပဲ အိမ္ေဆး ျပင္သုတ္ခြင့္ မရွိ။

- စကၤာပူတြင္ သြားဖံုးေရာင္းခ်ခြင့္ကို ဥပေဒျဖင္ ကန႔္သတ္ထား။

- ဆြစ္ဇာလန္တြင္ ည ၁၀ နာရီေနာက္ပိုင္း အိမ္သာေဆးပါက ရာဇဝတ္မွု ေျမာက္သည္။
---
---
Ref: rare-facts
ေအာင္ခမ္း ( ရိုးရာေလး )
- အုိဟီးအိုး (အေမရိကန္) တြင္ လိုင္စင္မရွိပဲ ၾကြက္သတ္ပါက ရာဇဝတ္မွု ေျမာက္သည္။

- အစၥေရးတြင္ လိုင္စင္မရွိပဲ စက္ဘီး မစီးရ။

- ဆြစ္ဇာလန္တြင္ အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ား အမ်ိဳးသားတို႔ႏွင့္ လက္ဆြဲခြင့္ မျပဳ။

- စကၤာပူက အမ်ားပိုင္ေနရာမ်ားတြင္း ေဆးလိပ္၊ဆီကရက္ ေသာက္သံုးခြင့္ မျပဳ။

- တကၠဆက္ တြင္ သူတစ္ပါးႏြားမွ ႏုိ႔ထုတ္ပါက ရာဇဝတ္မွုေျမာက္သည္။

- ျပင္သစ္တြင္ ရထားဘူတာတြင္ နမ္းပါက ရာဇဝတ္မွုေျမာက္သည္။

- တရုတ္ျပည္တြင္ ကေလးတစ္ေယာက္သာေမြးခြင့္ရွိ၊ ပိုေမြးပါက အခြန္ေဆာင္ရ။

- ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ိယ တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ယာဥ္ေမာင္းခြင့္မျပဳ။

- ေဆာ္ဒီ အာေရဗ်ိယတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား မဲေပးခြင့္ မရွိ။

- ဆြီဒင္တြင္ အစိုးရခြင့္မျပဳပဲ အိမ္ေဆး ျပင္သုတ္ခြင့္ မရွိ။

- စကၤာပူတြင္ သြားဖံုးေရာင္းခ်ခြင့္ကို ဥပေဒျဖင္ ကန႔္သတ္ထား။

- ဆြစ္ဇာလန္တြင္ ည ၁၀ နာရီေနာက္ပိုင္း အိမ္သာေဆးပါက ရာဇဝတ္မွု ေျမာက္သည္။
---
---
Ref: rare-facts
ေအာင္ခမ္း ( ရိုးရာေလး )

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...