ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: City Taxi စတစ္ကာႏွင့္ပက္သက္လို႔ ဒရိုင္ဘာ တစ္ဦး ရင္ဖြင့္သံ

Monday, 21 October 2013

City Taxi စတစ္ကာႏွင့္ပက္သက္လို႔ ဒရိုင္ဘာ တစ္ဦး ရင္ဖြင့္သံ


Photo: City Taxi စတစ္ကာႏွင့္ပက္သက္လို႔ ဒရိုင္ဘာ တစ္ဦး ရင္ဖြင့္သံ
Monday, October 21, 2013

" လက္ရွိ ရန္ကုန္ျမိဳ ႔ေပၚက တကၠဆီေတြမွာ မတရားခံေနရတဲ့ ကိစၥ တစ္ခုရွိတယ္။ အဲဒါကေတာ့ City Taxi စတစ္ကာေတြပဲ။ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္က ျမန္မာျပည္မွာ Business Year လုပ္လို႔ ႏိုင္ငံျခားသားေတြ လာတဲ့ အခါ တကၠဆီ ကို ခြဲခြဲျခားျခား သိရေအာင္ဆုိျပီးေတာ့ City Taxi စတစ္ကာေတြ ကပ္ခိုင္းတယ္။ အဲဒါကို လုပ္တာ ကညနကလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ ျမိဳ ႔ေတာ္ စည္ပင္သာယာ ( YCDC ) က ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုႏွစ္ေတြ ေျပာင္းျပီး လိုင္စင္ အသစ္လဲတဲ့ ကားမွန္သမွ်ကို အဂၤလိပ္နံပါတ္ေတြ ေပးေနျပီ၊ အနီျပားၾကီးလည္း သိသာေနတဲ့ ကိစၥမွာ City Taxi စတစ္ကာကို ကပ္ခိုင္းေနတုန္းပဲ။

အဲဒါကပ္ဖို႔အတြက္ စည္ပင္သာယာက ရံုးဌာန တစ္ခုဖြင့္ထားတယ္။ အဲဒါကပ္ဖို႔အတြက္ ေငြ ႏွစ္ေသာင္းခြဲ ေပးရတယ္။ မကပ္တဲ့ကားေတြကို လမ္းေပၚမွာ ေတြ႔ရင္ ဖမ္းတာတို႔၊ ဒဏ္ေငြရိုက္တာတို႔ကလည္း လုပ္ခ်င္ သလို လုပ္ေနေတာ့ တကၠဆီ ဒရိုင္ဘာအေတာ္မ်ားမ်ား သြားကပ္ရတယ္။ ဒါကို အံုနာက မေပးဘူး။ တကၠဆီ ဒရိုင္ဘာတို႔ ရွာတဲ့ေငြနဲ႔ ေပးရတာပါ။ တစ္စီးကို ၂ ေသာင္းခြဲ၊ ရန္ကုန္မွာ တကၠဆီ အစီးေရ ၂ သိန္းနဲ႔ပဲ တြက္အံု။ သူတိ႔ုရတဲ့ အခြန္ခေငြ ဘယ္ေလာက္ရွိျပီလဲဆုိတာ ခန္႔မွန္းၾကည့္။ တကၠဆီ တစ္ရက္ဆြဲတာမွ အံုနာေၾကး ႏုတ္လိုက္ရင္ ရတာက ၁ေသာင္းခြဲေတာင္ မမွန္ခ်င္ဘူး။ ေငြ ၂ ေသာင္းခြဲေပးျပီး ကပ္လိုက္ရတဲ့ စတစ္ကာက ကိုယ့္အတြက္ဘာမွလည္း မရဘူ။ ကားက ရုပ္လည္းဆုိးသြား တယ္။ ျပန္ခြာရင္ အနာကက်န္ေရာ။ City Taxi စတစ္ကာ စနစ္ကို က်ေနာ္တို႔ မလိုလားတာေတာ့ အမွန္ပါပဲ"
.
တကၠဆီဒရို္င္ဘာ တစ္ဦးမွ Colay.com.mm သုိ႔ ေပးပို႔လာေသာ သတင္း ( ျပည္သူ႔သတင္း) ျဖစ္ပါသည္။
.
ColayAutomobile
" လက္ရွိ ရန္ကုန္ျမိဳ ႔ေပၚက တကၠဆီေတြမွာ မတရားခံေနရတဲ့ ကိစၥ တစ္ခုရွိတယ္။ အဲဒါကေတာ့ City Taxi စတစ္ကာေတြပဲ။ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္က ျမန္မာျပည္မွာ Business Year လုပ္လို႔ ႏိုင္ငံျခားသားေတြ လာတဲ့ အခါ တကၠဆီ ကို ခြဲခြဲျခားျခား သိရေအာင္ဆုိျပီးေတာ့ City Taxi စတစ္ကာေတြ ကပ္ခိုင္းတယ္။ အဲဒါကို လုပ္တာ ကညနကလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ ျမိဳ ႔ေတာ္ စည္ပင္သာယာ ( YCDC ) က ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုႏွစ္ေတြ ေျပာင္းျပီး လိုင္စင္ အသစ္လဲတဲ့ ကားမွန္သမွ်ကို အဂၤလိပ္နံပါတ္ေတြ ေပးေနျပီ၊ အနီျပားၾကီးလည္း သိသာေနတဲ့ ကိစၥမွာ City Taxi စတစ္ကာကို ကပ္ခိုင္းေနတုန္းပဲ။

အဲဒါကပ္ဖို႔အတြက္ စည္ပင္သာယာက ရံုးဌာန တစ္ခုဖြင့္ထားတယ္။ အဲဒါကပ္ဖို႔အတြက္ ေငြ ႏွစ္ေသာင္းခြဲ ေပးရတယ္။ မကပ္တဲ့ကားေတြကို လမ္းေပၚမွာ ေတြ႔ရင္ ဖမ္းတာတို႔၊ ဒဏ္ေငြရိုက္တာတို႔ကလည္း လုပ္ခ်င္ သလို လုပ္ေနေတာ့ တကၠဆီ ဒရိုင္ဘာအေတာ္မ်ားမ်ား သြားကပ္ရတယ္။ ဒါကို အံုနာက မေပးဘူး။ တကၠဆီ ဒရိုင္ဘာတို႔ ရွာတဲ့ေငြနဲ႔ ေပးရတာပါ။ တစ္စီးကို ၂ ေသာင္းခြဲ၊ ရန္ကုန္မွာ တကၠဆီ အစီးေရ ၂ သိန္းနဲ႔ပဲ တြက္အံု။ သူတိ႔ုရတဲ့ အခြန္ခေငြ ဘယ္ေလာက္ရွိျပီလဲဆုိတာ ခန္႔မွန္းၾကည့္။ တကၠဆီ တစ္ရက္ဆြဲတာမွ အံုနာေၾကး ႏုတ္လိုက္ရင္ ရတာက ၁ေသာင္းခြဲေတာင္ မမွန္ခ်င္ဘူး။ ေငြ ၂ ေသာင္းခြဲေပးျပီး ကပ္လိုက္ရတဲ့ စတစ္ကာက ကိုယ့္အတြက္ဘာမွလည္း မရဘူ။ ကားက ရုပ္လည္းဆုိးသြား တယ္။ ျပန္ခြာရင္ အနာကက်န္ေရာ။ City Taxi စတစ္ကာ စနစ္ကို က်ေနာ္တို႔ မလိုလားတာေတာ့ အမွန္ပါပဲ"
.
တကၠဆီဒရို္င္ဘာ တစ္ဦးမွ Colay.com.mm သုိ႔ ေပးပို႔လာေသာ သတင္း ( ျပည္သူ႔သတင္း) ျဖစ္ပါသည္။
.
ColayAutomobile

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...