ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: Facebook Account မ်ား ယာယီပိတ္မည္

Monday, 21 October 2013

Facebook Account မ်ား ယာယီပိတ္မည္


Photo: Facebook Account မ်ား ယာယီပိတ္မည္

Facebook မွ အသံုးျပဳသူတစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ အေကာင္႔ေတြကိုနာရီ အနည္းငယ္မွ်ယာယီပိတ္သြားမယ္လို႔
၄င္းတို႔ရဲ႕ထုတ္ျပန္ခ်က္အရသိရပါတယ္။
Facebook ရဲ႕database ကို upgrade ျပဳလုပ္ဖို႔အတြက္သာျဖစ္ျပီးနာရီပိုင္းအတြင္း account ျပန္၀င္လို႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
ျပင္ဆင္ေနခ်ိန္အတြင္း an error occoured ဟု သတိေပးျပီး like ႏွင္႔ comment မရျဖစ္မည္။
ထိုအခ်ိန္တြင္ logout လုပ္ရန္လိုအပ္ျပီး အေကာင္႔ပိတ္ခံရျပီးနာရီအနည္းငယ္အတြင္း မူလ password ႏွင္႔ အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။
အသံုးျပဳသူေတြရဲ႕အခ်က္အလက္တစံုတရာ မပ်က္ဘူးလို႔face book က အာမခံထားပါတယ္။

Author ရဲလင္းလင္းသန္း
Facebook မွ အသံုးျပဳသူတစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ အေကာင္႔ေတြကိုနာရီ အနည္းငယ္မွ်ယာယီပိတ္သြားမယ္လို႔
၄င္းတို႔ရဲ႕ထုတ္ျပန္ခ်က္အရသိရပါတယ္။
Facebook ရဲ႕database ကို upgrade ျပဳလုပ္ဖို႔အတြက္သာျဖစ္ျပီးနာရီပိုင္းအတြင္း account ျပန္၀င္လို႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
ျပင္ဆင္ေနခ်ိန္အတြင္း an error occoured ဟု သတိေပးျပီး like ႏွင္႔ comment မရျဖစ္မည္။
ထိုအခ်ိန္တြင္ logout လုပ္ရန္လိုအပ္ျပီး အေကာင္႔ပိတ္ခံရျပီးနာရီအနည္းငယ္အတြင္း မူလ password ႏွင္႔ အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။
အသံုးျပဳသူေတြရဲ႕အခ်က္အလက္တစံုတရာ မပ်က္ဘူးလို႔face book က အာမခံထားပါတယ္။

Author ရဲလင္းလင္းသန္း

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...