ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: အိႏိ္ၵယတြင္အဆိပ္အေတာက္ပါသည့္ အရက္မ်ား ေသာက္သံုးမိျခင္းေၾကာင့္လူေပါင္း ၃၂ ဦးေသဆံုး

Monday, 21 October 2013

အိႏိ္ၵယတြင္အဆိပ္အေတာက္ပါသည့္ အရက္မ်ား ေသာက္သံုးမိျခင္းေၾကာင့္လူေပါင္း ၃၂ ဦးေသဆံုး


Photo: အိႏိ္ၵယတြင္အဆိပ္အေတာက္ပါသည့္ အရက္မ်ား ေသာက္သံုးမိျခင္းေၾကာင့္လူေပါင္း ၃၂ ဦးေသဆံုး


EDS: GRAPHIC CONTENT - In this Friday, Oct. 18, 2013, photo, relatives of an unidentified person died after drinking toxic liquor, wail near his body, in Adampur village, in Indian state of Uttar Pradesh. A batch of toxic bootleg liquor killed at least 32 people, mostly poor laborers, and sickened dozens more in northern India, police said Saturday. (AP Photo)
Mizzima - News in Burmese

AFP

အိႏိ္ၵယႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းတြင္ အဆိပ္အေတာက္ပါသည့္ အရက္မ်ားေၾကာင့္ လူေပါင္း ၃၂ ဦး ေသဆံုးခဲ့ရၿပီး ဒါဇင္ေပါင္းမ်ားစြာလည္း နာမက်န္းျဖစ္ခဲ့ရသည္ဟု ရဲဌာနမွစေနေန႔တြင္ ေျပာၾကားလိုက္ေၾကာင္း ေအာက္တုိဘာ ၂၀ ရက္က ေအအက္ဖ္ပီသတင္းဌာနမွ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေသဆံုးသူအမ်ားစုမွ အလုပ္ၾကမ္းသမားမ်ား ျဖစ္သည္။ ၎တို႔အားလံုးမွာ အာသာပါရာဒက္ခ်္ျပည္နယ္ #Adampurရြာရွိ ဆိုင္တစ္ဆိုင္မွလြန္ခဲ့ေသာ ၾကာသပေတးေန႔တြင္ အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေစသည့္ အရက္မ်ားကို ၀ယ္ယူaသာက္သံုးခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါအရက္မ်ားအား ေသာက္သံုးၿပီးေနာက္ ခ်က္ခ်င္းဆိုသလို နာမက်န္းျဖစ္ခဲ့ရၿပီး ေဒသခံေဆး႐ံုမ်ား သို႔ပို႔ေဆာင္ခဲ့ရသည္။ေသာၾကာေန႔ညအထိ ေသဆံုးခဲ့သူေပါင္း ၃၂ ဦးရွိခဲ့သည္ဟု Sen က စေနေန႔တြင္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။ တျခားလူ ၅၀ မွာလည္း ေဆး႐ံုတြင္ ေဆး၀ါးကုသခံေနရသည္။ ၎တို႔အနက္ တခ်ဳိ႕မွာ အရက္အဆိပ္ေၾကာင့္ မ်က္စိကြယ္သြားခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ရဲမ်ားမွ ဆိုင္ပိုင္ရွင္အားဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ ဆိုင္ပိုင္ရွင္၏ သားျဖစ္သူမွာလည္း အဆိပ္ပါသည့္ အရက္မ်ားအား ေသာက္သံုးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေသဆံုးခဲ့ရသည္။ ထုိ႔အျပင္အာဏာပိုင္မ်ားက စစ္ေဆးေနစဥ္ အခ်ိန္အတြင္း အစိုးရအရာရွိမ်ားႏွင့္ ရဲမႈထမ္းေလးဦးကိုလည္း အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေစသည့္ အရက္မ်ားအား ေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳျခင္းျဖင့္ တာ၀န္ပ်က္ကြက္ခဲ့ဟန္ရွိသည္ဟူေသာ စြပ္စဲြခ်က္ျဖင့္ရာထူးမွ ဆိုင္းငံ့ထား လိုက္သည္။

Adampur ေက်းရြာမွာ အာသာပါရာဒက္ခ်္ျပည္နယ္ၿမိဳ႕ေတာ္ #Lucknow ၏ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ ကီလိုမီတာ ၃၀၀ အကြာတြင္ တည္ရွိသည္။ အိႏိ္ၵယႏိုင္ငံတြင္ တရားမ၀င္အရက္မ်ားအား ေသာက္သံုးျခင္းေၾကာင့္ ေသဆံုးရမႈမ်ားမွာ ျဖစ္႐ိုးျဖစ္စဥ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ ျဖစ္ပြားရျခင္းမွာ ဆင္းရဲသားမ်ားအေနျဖင့္ ေစ်းႀကီးေသာ အရက္ေရာင္းခ်ခြင့္လိုင္စင္မ်ားအား မတတ္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ တရားမ၀င္ ေရာင္းခ်သည့္ အရက္မ်ားအား ပိုျပင္းေစရန္အတြက္ ပိုးသတ္ေဆးကဲ့သို႔ေသာ ဓာတုပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ေရာေႏွာေလ့ရွိသည္။


http://myawadynews.blogspot.com/2013/10/blog-post_2185.html
AFP

အိႏိ္ၵယႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းတြင္ အဆိပ္အေတာက္ပါသည့္ အရက္မ်ားေၾကာင့္ လူေပါင္း ၃၂ ဦး ေသဆံုးခဲ့ရၿပီး ဒါဇင္ေပါင္းမ်ားစြာလည္း နာမက်န္းျဖစ္ခဲ့ရသည္ဟု ရဲဌာနမွစေနေန႔တြင္ ေျပာၾကားလိုက္ေၾကာင္း ေအာက္တုိဘာ ၂၀ ရက္က ေအအက္ဖ္ပီသတင္းဌာနမွ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေသဆံုးသူအမ်ားစုမွ အလုပ္ၾကမ္းသမားမ်ား ျဖစ္သည္။ ၎တို႔အားလံုးမွာ အာသာပါရာဒက္ခ်္ျပည္နယ္ #Adampurရြာရွိ ဆိုင္တစ္ဆိုင္မွလြန္ခဲ့ေသာ ၾကာသပေတးေန႔တြင္ အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေစသည့္ အရက္မ်ားကို ၀ယ္ယူaသာက္သံုးခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါအရက္မ်ားအား ေသာက္သံုးၿပီးေနာက္ ခ်က္ခ်င္းဆိုသလို နာမက်န္းျဖစ္ခဲ့ရၿပီး ေဒသခံေဆး႐ံုမ်ား သို႔ပို႔ေဆာင္ခဲ့ရသည္။ေသာၾကာေန႔ညအထိ ေသဆံုးခဲ့သူေပါင္း ၃၂ ဦးရွိခဲ့သည္ဟု Sen က စေနေန႔တြင္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။ တျခားလူ ၅၀ မွာလည္း ေဆး႐ံုတြင္ ေဆး၀ါးကုသခံေနရသည္။ ၎တို႔အနက္ တခ်ဳိ႕မွာ အရက္အဆိပ္ေၾကာင့္ မ်က္စိကြယ္သြားခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ရဲမ်ားမွ ဆိုင္ပိုင္ရွင္အားဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ ဆိုင္ပိုင္ရွင္၏ သားျဖစ္သူမွာလည္း အဆိပ္ပါသည့္ အရက္မ်ားအား ေသာက္သံုးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေသဆံုးခဲ့ရသည္။ ထုိ႔အျပင္အာဏာပိုင္မ်ားက စစ္ေဆးေနစဥ္ အခ်ိန္အတြင္း အစိုးရအရာရွိမ်ားႏွင့္ ရဲမႈထမ္းေလးဦးကိုလည္း အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေစသည့္ အရက္မ်ားအား ေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳျခင္းျဖင့္ တာ၀န္ပ်က္ကြက္ခဲ့ဟန္ရွိသည္ဟူေသာ စြပ္စဲြခ်က္ျဖင့္ရာထူးမွ ဆိုင္းငံ့ထား လိုက္သည္။

Adampur ေက်းရြာမွာ အာသာပါရာဒက္ခ်္ျပည္နယ္ၿမိဳ႕ေတာ္ #Lucknow ၏ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ ကီလိုမီတာ ၃၀၀ အကြာတြင္ တည္ရွိသည္။ အိႏိ္ၵယႏိုင္ငံတြင္ တရားမ၀င္အရက္မ်ားအား ေသာက္သံုးျခင္းေၾကာင့္ ေသဆံုးရမႈမ်ားမွာ ျဖစ္႐ိုးျဖစ္စဥ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ ျဖစ္ပြားရျခင္းမွာ ဆင္းရဲသားမ်ားအေနျဖင့္ ေစ်းႀကီးေသာ အရက္ေရာင္းခ်ခြင့္လိုင္စင္မ်ားအား မတတ္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ တရားမ၀င္ ေရာင္းခ်သည့္ အရက္မ်ားအား ပိုျပင္းေစရန္အတြက္ ပိုးသတ္ေဆးကဲ့သို႔ေသာ ဓာတုပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ေရာေႏွာေလ့ရွိသည္။No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...