ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ၾကာ လိုင္စင္မရွိပဲ ကားေမာင္းေနခဲ့ျပီးမွ ေနာက္ဆုံးတြင္ အဖမ္းခံခဲ့ရသူ

Monday, 21 October 2013

ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ၾကာ လိုင္စင္မရွိပဲ ကားေမာင္းေနခဲ့ျပီးမွ ေနာက္ဆုံးတြင္ အဖမ္းခံခဲ့ရသူ


Photo: ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ၾကာ လိုင္စင္မရွိပဲ ကားေမာင္းေနခဲ့ျပီးမွ ေနာက္ဆုံးတြင္ အဖမ္းခံခဲ့ရသူ
Tuesday, October 22, 2013

အဂၤလန္ႏိုင္ငံ၊ ဘာမင္ဂန္ျမိဳ႕ေန အမ်ိဳးသားတစ္ဦးသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ တိုင္း ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ မရွိပဲ သြားလာေမာင္းႏွင္ ေနခဲ့ရာမွ ျပီးခဲ့သည့္ ေအာက္တုိဘာ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္မူ ကံမေကာင္း အေၾကာင္းမလွပဲ ရဲဖမ္းခံခဲ့ရသည္ဟု သိရွိရသည္။

ယင္း၏ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အား တားျမစ္ဖမ္းဆီးခဲ့သည့္ ရဲအရာရွိမွာလည္း ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ၾကာ လိုင္စင္မရွိပဲ ကားမ်ားကို ေမာင္းႏွင္ေနေၾကာင္း သိရွိလိုက္ရသည့္ အခါတြင္ ပါးစပ္အေဟာင္းသား ျဖစ္ခဲ့ရသည္။

ပို၍ဆုိးသည္မွာ ယင္းေမာင္းႏွင္ေနသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္သည္ အာမခံ မရွိသည္ကို စစ္ေဆးေတြ႔ရွိ ခဲ့ရသျဖင့္ သိမ္းဆည္းျခင္းလည္း ခံခဲ့ရသည္။

ဗဟိုအေဝးေျပး ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႕က ယင္းတုိ႔၏ Twitter ေပၚ၌ “West Midlands မွာ အာမခံ မရွိတဲ့ ကားတစ္စီးကို ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ပါတယ္။ ယာဥ္ေမာင္းဟာလည္း အံၾသစရာေကာင္းေအာင္ ႏွစ္ ၄၀ လုံးလုံး လိုင္စင္ မရွိခဲ့ပါဘူး။” ဟု ေရးသား ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အဆုိပါ ယာဥ္ေမာင္းသည္ ဒဏ္ေၾကးေငြ ေပါင္ ၁၀၀၀ အထိ ေပးေဆာင္ရဖြယ္ ရွိျပီး ယာဥ္ေမာင္းႏွင္မႈလည္း ပိတ္ပင္ျခင္း ခံရမည္ျဖစ္သည္။ (ဒီျပစ္ဒဏ္ကုိ သူအေနနဲ႔ ဂရုစိုက္ရင္ေပါ့ေလ)

Myanmar Consumer Guide
အဂၤလန္ႏိုင္ငံ၊ ဘာမင္ဂန္ျမိဳ႕ေန အမ်ိဳးသားတစ္ဦးသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ တိုင္း ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ မရွိပဲ သြားလာေမာင္းႏွင္ ေနခဲ့ရာမွ ျပီးခဲ့သည့္ ေအာက္တုိဘာ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္မူ ကံမေကာင္း အေၾကာင္းမလွပဲ ရဲဖမ္းခံခဲ့ရသည္ဟု သိရွိရသည္။

ယင္း၏ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အား တားျမစ္ဖမ္းဆီးခဲ့သည့္ ရဲအရာရွိမွာလည္း ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ၾကာ လိုင္စင္မရွိပဲ ကားမ်ားကို ေမာင္းႏွင္ေနေၾကာင္း သိရွိလိုက္ရသည့္ အခါတြင္ ပါးစပ္အေဟာင္းသား ျဖစ္ခဲ့ရသည္။

ပို၍ဆုိးသည္မွာ ယင္းေမာင္းႏွင္ေနသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္သည္ အာမခံ မရွိသည္ကို စစ္ေဆးေတြ႔ရွိ ခဲ့ရသျဖင့္ သိမ္းဆည္းျခင္းလည္း ခံခဲ့ရသည္။

ဗဟိုအေဝးေျပး ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႕က ယင္းတုိ႔၏ Twitter ေပၚ၌ “West Midlands မွာ အာမခံ မရွိတဲ့ ကားတစ္စီးကို ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ပါတယ္။ ယာဥ္ေမာင္းဟာလည္း အံၾသစရာေကာင္းေအာင္ ႏွစ္ ၄၀ လုံးလုံး လိုင္စင္ မရွိခဲ့ပါဘူး။” ဟု ေရးသား ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အဆုိပါ ယာဥ္ေမာင္းသည္ ဒဏ္ေၾကးေငြ ေပါင္ ၁၀၀၀ အထိ ေပးေဆာင္ရဖြယ္ ရွိျပီး ယာဥ္ေမာင္းႏွင္မႈလည္း ပိတ္ပင္ျခင္း ခံရမည္ျဖစ္သည္။ (ဒီျပစ္ဒဏ္ကုိ သူအေနနဲ႔ ဂရုစိုက္ရင္ေပါ့ေလ)

Myanmar Consumer Guide

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...