ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ေဗဒင္၀ါသနာအိုး မွ ( ၇ ) ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္ ( ၃-၁ဝ-၂ဝ၁၃ မွ ၉-၁ဝ-၂ဝ၁၃ ) ေဟာစတမ္း

Wednesday, 2 October 2013

ေဗဒင္၀ါသနာအိုး မွ ( ၇ ) ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္ ( ၃-၁ဝ-၂ဝ၁၃ မွ ၉-၁ဝ-၂ဝ၁၃ ) ေဟာစတမ္း


တနဂၤေႏြ
မိသားစု စီးပြားတက္မည္။ ႐ုတ္တရက္ ေပၚေပါက္လာေသာ ျပႆနာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္မည္။ မိသားစုတြင္ ေကာင္းေသာအလွဴမဂၤလာကိစၥမ်ား ႀကံဳမည္။ ရတနာပစၥည္းမ်ား လက္ေဆာင္ရတတ္သည္။ ခံတြင္းပ်က္ျခင္း၊ သြား၊ သြားဖံုး ဒုကၡ ေပးျခင္း ႀကံဳမည္။ အထူးသတိေပးလိုသည္မွာ တစ္ပါးသူေပးေသာ

အနက္ေရာင္ အဝတ္အထည္မ်ား လက္ခံရန္ မသင့္။ သူတစ္ပါး ေကြၽးေမြးသည္မ်ား အလြယ္တကူ မစားရ။
ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႕တြင္ အုိးကြဲ၊ အုတ္က်ဳိးမ်ား ရွာေဖြစြန္႕ပစ္ပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
တနလၤာ
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား မွန္ကန္စြာ ခ်မွတ္ႏုိင္မည္။ အႀကီးအကဲမ်ား၊ မိတ္ေဆြ ေကာင္းမ်ားမွ မိမိကုိ အကူအညီေပးမည္။ တျခားသူမ်ား မေတြးဝံ့၊ မလုပ္ဝံ့သည္ မ်ားကုိ မိမိမွ ေအးေဆးသက္သာလုပ္၍ အဆင္ေျပသြားမည္။ ကာလအတန္ ၾကာ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္မ်ားကို ေျဖရွင္း၍ အဆင္ေျပ ေအာင္ျမင္ သြားမည္။ အုိးအိမ္၊ ေငြေၾကးတုိ႕ေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ရတတ္သည္။ ထင္ရာစုိင္းျခင္း ေၾကာင့္ စိတ္ေသာက ေရာက္ရမည္။
ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႕တြင္ ၾကာဆံေၾကာ္ ဒါနျပဳပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
အဂၤါ
ဆန္႕က်င္ဘက္ ျပဳေသာသူမ်ား၊ မလိုမုန္းထား ကုန္းစကား ဆိုသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕တတ္သည္။ မိမိက ျပႆနာ မည္မွ်ကင္းေအာင္ေနေစ ျပႆနာသည္ မိမိထံသုိ႕ ဆိုက္ဆိုက္ၿမိဳက္ၿမိဳက္ ေရာက္လာတတ္သည္။ အုိးအိမ္၊ ေငြေၾကးတို႕ေၾကာင့္ စိတ္ ညစ္ရတတ္သည္။ ထင္ရာစုိင္းျခင္း၊ တစ္ဇြတ္ထုိးလုပ္ျခင္းတို႕ေၾကာင့္ စိတ္ေသာက ေရာက္ရတတ္သည္။ သူတစ္ပါး အထင္ႀကီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရင္း ေငြကုန္ေၾကြး တင္ ျဖစ္တတ္သည္။
ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႕တြင္ ေဆးဝါး အလွဴဒါနျပဳပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ဗုဒၶဟူး
အလုပ္အႀကံအစည္မ်ား၊ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊ ခရီးကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္မႈမွန္ သမွ် အက်ဳိးေပးမည္။ မိတ္ေဆြေကာင္းမ်ားထံမွ အေထာက္အကူရမည္။ အလုပ္႐ႈပ္ေထြးေနေသာ္လည္း လုပ္သမွ် ေအာင္ျမင္ေနမည္။ ယာဥ္၊ ကားႏွင့္ ပတ္ သက္ေသာအႏၲရာယ္ သတိထား။ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ား၏ အမႈမ်ား လိုက္လံ ေျဖရွင္းေပးရမည္။
ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႕တြင္ လမုန္႕ဆြမ္းေတာ္တင္ပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ရာဟု
မိသားစုႏွင့္ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ား၏ အမႈအခင္းျပႆနာမ်ား မိမိလိုက္လံ ေျဖရွင္းေပးရမည္။ ေငြေၾကးစုေဆာင္းရန္ ႀကံစည္လုိက္တုိင္း ေငြကုန္ကိန္း စုိက္ တတ္သည္။ အဖ ျဖစ္ေစ၊ အဖ၏ ေဆြမ်ဳိးအသုိင္းအဝိုင္းႏွင့္ျဖစ္ေစ စိတ္ခ်မ္းသာ စရာမ်ား၊ အဆင္ေျပမႈမ်ား ရရွိမည္။ ေငြေၾကးက်ေပ်ာက္တတ္သည္။ စေနေန႕ ေမြးေသာသူမ်ားေၾကာင့္ နာမည္သိကၡာ ထိခိုက္တတ္သည္။ အိမ္သစ္ေဆာက္ ျခင္း၊ အိမ္ျပင္ဆင္ျခင္းႀကံဳမည္။
ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႕ညေနပုိင္းတြင္ ေမၿမိဳ႕ပန္းအျဖဴ ၅ ပြင့္ ဘုရားလွဴပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ၾကာသပေတး
ဘဝအတြက္ အေရးႀကီးေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရမည္။ ဦးတည္ျဖတ္ သန္းရာလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ အေႏွာင့္အယွက္မ်ား ႀကံဳေတြ႕မည္။ ကုိယ္က မည္မွ် စိတ္ထားေကာင္းေစ ကုိယ့္အေပၚ အမ်ဳိးမ်ဳိး ဒုကၡေပးသူမ်ားကုိ ေန႕စဥ္ ႏွင့္အမွ် ေတြ႕ႀကံဳေနရမည္။ လူေကာင္း သူေကာင္းဟု မွတ္ယူေပါင္းသင္းခဲ့ေသာ သူမ်ားမွ မိမိအား ဒုကၡေပးလိမ့္မည္။ ကာလအတန္ၾကာ မိမိႏွင့္ ရန္ဘက္သဖြယ္ ျဖစ္ေန ေသာသူမ်ားႏွင့္ လုိလိုလားလား ဆက္ဆံ၍ ေကာင္းက်ဳိးေပးလိမ့္မည္။
ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႕တြင္ ဖ႐ံုယို ဆြမ္းေတာ္တင္ပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ေသာၾကာ
တစ္ပါးသူေပးလာေသာ အႀကံစည္မ်ားကို လက္ခံၿပီး ေဆာင္ရြက္ပါ။ စုေပါင္း လုပ္ငန္း အက်ဳိးေပးမည္။ ၾကာသပေတးနံ၊ ေသာၾကာနံလုပ္ငန္းမ်ားမွ အက်ဳိးရွိမည္။ မိမိေဆာင္ရြက္သမွ် ထိထိေရာက္ေရာက္ ရွိမည္။ လိမ္ညာဒုကၡေပးေသာသူမ်ား ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္မည္။ ေငြေၾကးကိစၥ စကားေျပာဆိုမႈ ေအာင္ျမင္မည္။ ေၾ<ြကးေဟာင္းမ်ား ျပန္လည္ေတာင္းခံႏုိင္မည္။ စက္ပစၥည္း၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား အဝင္ေတာ္သည္။ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ေနသည့္ ျပႆနာမ်ား ေျပေျပလည္လည္ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း ျဖစ္ေအာင္ ဆံုးျဖတ္ေပးႏုိင္သည္။
ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႕တြင္ ထန္းလ်က္ခဲ ဆြမ္းေတာ္တင္ပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
စေန
စိတ္ခ်မ္းေျမ့ဖြယ္ရာ ရွိမည္။ အလုပ္အႀကံအစည္ ေအာင္ျမင္မည္။ မိမိအေပၚ တြင္ ေစတနာ၊ ေမတၱာသန္႕သန္႕ႏွင့္ အက်ဳိးျပဳေသာသူမ်ား၊ ကူညီသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ တတ္သည္။ ပညာေရးပုိင္းတြင္ အထူးေကာင္းသည္။ မိသားစုတြင္ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ခရီးသြားရမည္။ ၿခံ၊ ေျမ၊ ေနရာထုိင္ခင္းကိစၥအတြက္ စကားေျပာဆိုရျခင္း ႀကံဳမည္။ မိသားစုလိုက္ ကံေကာင္းျခင္း၊ ဥစၥာဓန တုိးပြားျခင္း ရွိမည္။
ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႕တြင္ အက်ႌေဟာင္းမ်ား စြန္႕ပစ္ပါ။

ေဗဒင္ဝါသနာအိုး

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...