ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ေခတ္သစ္ တာဇံ မေလး Tippi Degré

Friday, 18 October 2013

ေခတ္သစ္ တာဇံ မေလး Tippi Degré


Photo: ေခတ္သစ္ တာဇံ မေလး Tippi Degré

Saturday, 19 October 2013

ေတာင္ အာဖရိက မွာ ေမြးျပီး ေတာင္ အာဖရိက မွာပဲ ၾကီးျပင္း ခဲ့တဲ့ ကေလးမ ငယ္ေလး Tippi Degré ျဖစ္ပါတယ္။ ျပင္သစ္ လူမ်ိဳး ေတာရိုင္း သဘာဝ ေလ့လာ ေရး ဓာတ္ပံု ဆရာ မိဘ မွ ေမြးဖြားျပီး ေတာထဲ မွာပဲ ၁၀ ႏွစ္ မက ေနခဲ့ပါတယ္။

ေနထိုင္ စဥ္ ဘဝ တစ္ေလွ်ာက္ လံုး က်ား၊ ေျခေသၤ့၊ ေရျမင္း၊ ဆင္၊ ေမ်ာက္၊ ၾကံ ႔၊ ေျမႊ၊ ဖား၊ ပုတက္ အစရွိ သျဖင့္ ေတာရိုင္း တိရစၦာန္ မ်ားနဲ႔ အတူတူ ေနထိုင္ ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ သာမန္ လူရိုင္း တစ္ေယာက္ ေတာင္ သူ႔ေလာက္ တိရစၦာန္ စံုစံု လင္လင္န႔ဲ မခ်ဥ္း ကပ္၊ မေနထိုင္ ရဲပါ ဘူး။ ေမြး ကတည္း က ၾကီးျပင္း တဲ့ အခ်ိန္ ထိ ေတာရိုင္း တိရစၦာန္ မ်ား နဲ႔ ေပ်ာ္ပါး ျပီး တာဇံ မေလး လို႔ ေတာင္ ေခၚတြင္ ပါတယ္။ သူ႔ မွာ ရြယ္တူ သူငယ္ခ်င္း မရွိပဲ တိရစၦာန္ သူငယ္ခ်င္း ပဲ ရွိပါတယ္။ 

Tippi ကို အေျခခံ လို႔ ရုပ္ရွင္၊ တီဗီ ရုပ္သံ အစီအစဥ္ မွ တင္ဆက္ ေတာ့ လည္း ေအာင္ျမင္ ခဲ့ပါ တယ္။ Wildlife Photograph ေတြမွာ လည္း ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ား ပါဝင္ ျပီး Tippi လုိ အေနာက္ တိုင္း လူျဖဴ တစ္ဦး အေန နဲ႔ တိရစၦာန္ မ်ား နဲ႔ ရင္းႏွီးမွု က ထူးျခား ေၾကာင္း သိရ ပါတယ္။

ေအာင္ခမ္း ( ရိုးရာေလး )
ေတာင္ အာဖရိက မွာ ေမြးျပီး ေတာင္ အာဖရိက မွာပဲ ၾကီးျပင္း ခဲ့တဲ့ ကေလးမ ငယ္ေလး Tippi Degré ျဖစ္ပါတယ္။ ျပင္သစ္ လူမ်ိဳး ေတာရိုင္း သဘာဝ ေလ့လာ ေရး ဓာတ္ပံု ဆရာ မိဘ မွ ေမြးဖြားျပီး ေတာထဲ မွာပဲ ၁၀ ႏွစ္ မက ေနခဲ့ပါတယ္။

ေနထိုင္ စဥ္ ဘဝ တစ္ေလွ်ာက္ လံုး က်ား၊ ေျခေသၤ့၊ ေရျမင္း၊ ဆင္၊ ေမ်ာက္၊ ၾကံ ႔၊ ေျမႊ၊ ဖား၊ ပုတက္ အစရွိ သျဖင့္ ေတာရိုင္း တိရစၦာန္ မ်ားနဲ႔ အတူတူ ေနထိုင္ ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ သာမန္ လူရိုင္း တစ္ေယာက္ ေတာင္ သူ႔ေလာက္ တိရစၦာန္ စံုစံု လင္လင္န႔ဲ မခ်ဥ္း ကပ္၊ မေနထိုင္ ရဲပါ ဘူး။ ေမြး ကတည္း က ၾကီးျပင္း တဲ့ အခ်ိန္ ထိ ေတာရိုင္း တိရစၦာန္ မ်ား နဲ႔ ေပ်ာ္ပါး ျပီး တာဇံ မေလး လို႔ ေတာင္ ေခၚတြင္ ပါတယ္။ သူ႔ မွာ ရြယ္တူ သူငယ္ခ်င္း မရွိပဲ တိရစၦာန္ သူငယ္ခ်င္း ပဲ ရွိပါတယ္။

Tippi ကို အေျခခံ လို႔ ရုပ္ရွင္၊ တီဗီ ရုပ္သံ အစီအစဥ္ မွ တင္ဆက္ ေတာ့ လည္း ေအာင္ျမင္ ခဲ့ပါ တယ္။ Wildlife Photograph ေတြမွာ လည္း ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ား ပါဝင္ ျပီး Tippi လုိ အေနာက္ တိုင္း လူျဖဴ တစ္ဦး အေန နဲ႔ တိရစၦာန္ မ်ား နဲ႔ ရင္းႏွီးမွု က ထူးျခား ေၾကာင္း သိရ ပါတယ္။

ေအာင္ခမ္း ( ရိုးရာေလး )

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...