ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ျမန္မာျပည္မွာလည္း အမိႈက္ကတဆင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္ေတာ့မည္

Thursday, 14 November 2013

ျမန္မာျပည္မွာလည္း အမိႈက္ကတဆင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္ေတာ့မည္


ရန္ကုန္ ၊ ၁၅-၁၁-၂၀၁၃

အမႈိက္မွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ရန္ အတြက္ အေမရိကန္ ေဒၚလာသန္း ၂ဝဝ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္ သာယာေရး ေကာ္မတီ ၊ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရး ဌာနမွ သိရသည္။

စြန္႔ပစ္အမႈိက္ မ်ားမွ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ရန္ အတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္ သာယာေရး ေကာ္မတီမွ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ကုမၸဏီမ်ားကို တင္ဒါ ေခၚယူခဲ့ရာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ ၏ စြန္႔ပစ္ အမႈိက္မ်ား စုပံုရာ ျဖစ္ေသာ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ ေျမာက္ပိုင္း ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ထားဝယ္ေခ်ာင္ အမႈိက္ပံုႏွင့္ လႈိင္သာယာ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ထိန္ပင္ အမႈိက္ပံု မွ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္သည့္ စက္႐ံုမ်ားကုိ တည္ေဆာက္ ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ စြန္႔ပစ္အမႈိက္ မ်ားမွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ကာ ရရွိလာသည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား မ်ားကို ရန္ကုန္ စက္မႈဇုန္ မ်ားသို႔ ဦးတည္ ေပးေဝ သြားမည္ဟု သိရသည္။ ထုိသို႔ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားထုတ္ စက္႐ံုမ်ား တည္ေဆာက္ ရန္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ ရာတြင္ ထားဝယ္ေခ်ာင္ စက္႐ံုအတြက္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း ၁၂၀ ခန္႔ႏွင့္ ထိန္ပင္ စက္႐ံုအတြက္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း ၈ဝ ဝန္းက်င္ခန္႔ စုစုေပါင္း အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း ၂ဝဝ ဝန္းက်င္ခန္႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ သြားမည္ဟု သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ၏ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ ႏုိင္မႈ ပမာဏမွာ လာမည့္ ေႏြရာသီတြင္ ၁၆၆၅ မဂၢါဝပ္သာ ထုတ္လုပ္ ႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား အသံုးျပဳ မႈမွာ ၂၃၇၀ မဂၢါ၀ပ္ သံုးစဲြမည္ဟု ခန္႔မွန္း ထားသည္။ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား သံုးစြဲမႈ ျမင့္တက္ လာသည္ႏွင့္ အမွ် ဓာတ္အား လိုအပ္ခ်က္ ျမင့္တက္ လာလ်က္ရွိရာ ယခင္ႏွစ္ မ်ားက စက္မႈဇုန္ မ်ားကုိ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား ပို႔လႊတ္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ ျခင္းေၾကာင့္ စက္မႈ လုပ္ငန္း အမ်ားစု အ႐ႈံးေပၚ ခဲ့ၿပီး ကုန္ထုတ္ လုပ္မႈမ်ား ေလ်ာ့က် ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ယခုႏွစ္တြင္ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား အျပည့္အဝ ေပးအပ္ႏုိင္ေရး အတြက္ ဓာတ္အားေပး စက္႐ံုမ်ား ထပ္မံ တည္ေဆာက္ ေနေၾကာင္း သိရသည္။ ယခု ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္မွ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ မည့္ အမႈိက္မွ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ စက္႐ံုမ်ားမွ ရရွိလာမည့္ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား မ်ားကို စက္မႈဇုန္ မ်ားသို႔ ေပးေဝ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

By Myawady Daily

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...