ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႐ုပ္ပုံျဖင့္ ေငြစကၠဴမ်ား ျပန္လည္ ႐ိုက္ႏွိပ္ရန္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြး

Thursday, 14 November 2013

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႐ုပ္ပုံျဖင့္ ေငြစကၠဴမ်ား ျပန္လည္ ႐ိုက္ႏွိပ္ရန္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြး
Friday, 15 November 2013

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သာမက ကမာၻကပါ ေလးစားခဲ့ရေသာ အမ်ဳိးသား ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႐ုပ္ပုံျဖင့္ ေငြစကၠဴမ်ားကို ယခင္အစိုးရ အဆက္ဆက္က ထုတ္ေဝခဲ့သည့္အတြက္ လက္ရွိ အစိုးရကလည္း ျပန္လည္ ႐ိုက္ႏွိပ္ ထုတ္ေဝသင့္ေၾကာင္း သဃၤန္းကြၽန္းၿမဳိ႕နယ္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းညြန္႔၏ အဆိုကို ယေန႔က်င္းပေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ေဆြးေႏြးသည္။
ယင္းသို႔ ေဆြးေႏြးရာတြင္ ဗဟိုဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒၚခင္ေစာဦးက ဗဟိုဘဏ္က ေငြစကၠဴမ်ား အသစ္႐ိုက္ႏွိပ္ ထုတ္ေဝပါက ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ထင္ရွားေသာ အေဆာက္အအုံမ်ား၊ ႐ႈခင္းမ်ား၊ အထိမ္းအမွတ္ပုံမ်ားကို အေျခအေန အခ်ိန္အခါႏွင့္ ကိုက္ညီလွ်င္ အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းကာ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူ ႐ိုက္ႏွိပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။
“အမ်ဳိးသား ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပုံကို ျပန္အစား ထုတ္ျခင္းက လူငယ္ေတြကို သမိုင္းမ်ဳိးဆက္ မျပတ္ေစဖို႔ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစပါတယ္” ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းညြန္႔က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိ ထုတ္ေဝထားေသာ ေငြစကၠဴမ်ားတြင္ တစ္ေထာင္က်ပ္ အထိ ျခေသၤ့ပုံ ေဖာ္ထားျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ တစ္ခု၏ တံဆိပ္ အမွတ္အသားအျဖစ္ ေတြ႕ရေၾကာင္း၊ ေငြစကၠဴေပၚရွိ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ အမွတ္အသားမွာ ပါတီတစ္ခု၏ တံဆိပ္ႏွင့္ မတူသင့္ေၾကာင္း သဃၤန္းကြၽန္းၿမဳိ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းညြန္႔က ေျပာဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အသုံးျပဳေနေသာ ေငြစကၠဴေပၚတြင္ ႐ိုက္ႏွိပ္ထားေသာ ေကသရာဇာ ျခေသ့ၤပုံသည္ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖဳိး တိုးတက္ေရးပါတီ ကိုယ္စားျပဳထားသည့္ အမွတ္အသား တံဆိပ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း ဗဟိုဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒၚခင္ေစာဦးက ျပန္လည္ ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေငြေၾကး ထုတ္ေဝေရး အဖြဲ႕က ၁၉၅၂ ခုႏွစ္ ကတည္းက ျမန္မာ့ အႏုပညာေျမာက္ ေကသရာဇာ ျခေသၤ့မင္းပုံကို ထုတ္ေဝခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးပါတီသည္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းျခင္း ျဖစ္သည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္သည္ ပါတီ အမွတ္အသား တံဆိပ္ကို ေငြစကၠဴေပၚတြင္ ႐ိုက္ႏွိပ္ျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း ဗဟိုဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒က ရွင္းျပသည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလအတြင္း ျပဳလုပ္ေသာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္လည္း သဃၤန္းကြၽန္း မဲဆႏၵနယ္မွ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္က ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္က ႐ိုက္ႏွိပ္ ထုတ္ေဝလ်က္ရွိေသာ ေငြစကၠဴမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပုံ ျပန္လည္ ထည့္သြင္း ႐ိုက္ႏွိပ္ရန္ အဆို တင္သြင္းခဲ့ေသာ္လည္း ကန္႔ကြက္သူ မ်ားသျဖင့္ အဆို႐ႈံးနိမ့္ခဲ့သည္။

the voice

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...