ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: YouTube ကိုအင္တာနက္မလိုဘဲ ၾကည့္ရႈႏိုင္ေတာ့မည္

Thursday, 14 November 2013

YouTube ကိုအင္တာနက္မလိုဘဲ ၾကည့္ရႈႏိုင္ေတာ့မည္

ဗီဒီယုိဖုိင္မ်ား၊ ေတးဂီတအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ကမၻာတစ္လႊားရွိ သုံးစဲြသူမ်ား Video Clip ေပါင္းမ်ားစြာကုိ စုစည္းထားေသာ YouTube ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းကုိ အင္တာနက္ႏွင့္ အြန္လုိင္းရရွိေသာေနရာမ်ားတြင္ သာ သုံးစဲြႏုိင္ေနရာမွ ယခုအခါ အင္တာနက္ မလုိအပ္ဘဲ ေအာ႔ဖ္လုိင္း (Offline) သုံးစဲြႏိုင္ေစရန္ စီစဥ္ လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

အဆုိပါအင္တာနက္မလုိအပ္ဘဲ ၾကည့္႐ႈေစႏုိင္မည့္ အစီအစဥ္တြင္ သုံးစဲြသူသည္ ၄၈ နာရီၾကာ လႊင္႔ထုတ္

မႈမ်ားကုိ ၾကည့္႐ႈခံစားႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး အင္တာနက္ကုိ ကနဦး ခဏတာခ်ိတ္ဆက္မႈရွိရန္ေတာ့ လုိအပ္သည္ ဟု ဆုိသည္။ ထုိမွတစ္ဆင္႔ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား၏ အခ်က္အလက္ မွတ္သားသည့္စနစ္ Cache မွတစ္ဆင္႔ ဖုိင္မ်ားကုိ Card အတြင္းသုိ႔ လဲႊေျပာင္းေစလ်က္ Short Period မ်ား ခံစားေစမည္ဟု သိရသည္။

YouTube ၏ ယခုလႊင္႔ထုတ္ေၾကာ္ျငာမႈသည္ BBC ၏ iPlayer ႏွင့္ အလားသဏၭာန္တူညီေနျပီး ၾကည့္႐ႈ ၿပီးသြားေသာ ဗီဒီယုိဖုိင္မ်ားသည္ ၾကည့္႐ႈၿပီးသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ပ်က္စီးသြားမည္လားဆုိတာကုိ သဲသဲ ကြဲကဲြမသိရေသးေၾကာင္း ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက သုံးသပ္ၾကပါသည္။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...