ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ဆီးဂိမ္းမွာ ထည့္သြင္းက်င္းပမည့္ အားကစားနည္း ၃၃ မ်ိဳးရဲ႕ Prsentation ဗီဒီယိုေလးပါ၊ အရမ္းေကာင္း၍ ျမန္မာမွန္လွ်င္ ၾကည့္ေစခ်င္ပါသည္

Monday, 18 November 2013

ဆီးဂိမ္းမွာ ထည့္သြင္းက်င္းပမည့္ အားကစားနည္း ၃၃ မ်ိဳးရဲ႕ Prsentation ဗီဒီယိုေလးပါ၊ အရမ္းေကာင္း၍ ျမန္မာမွန္လွ်င္ ၾကည့္ေစခ်င္ပါသည္

ျမန္မာႏိုင္ငံက အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပမည့္ ၂၇ ႀကိမ္ေျမာက္ ဆီးဂိမ္းၿပိဳင္ပြဲႀကီးမွာ
ထည့္သြင္းက်င္းပမည့္ အားကစားနည္း ၃၃ မ်ိဳးရဲ႕ Presentation ဗီဒီယိုျဖစ္ပါတယ္။
ဖန္တီးမႈတအားေကာင္းမြန္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီတဲ့ ဒီ Prsentation ေလးကို
မၾကည့္ဖူးေသးရင္ ၾကည့္ၿပီး ျမန္မာဆိုတာ ေနာက္မေရာက္ဘူးလို႔ ယံုၾကည္ဂုဏ္ယူလိုက္ပါ

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...