ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: အိမ္ကိုခုိး၀င္ေနထုိင္သူက အိမ္ရွင္ကို တရားျပန္စြဲ

Saturday, 7 December 2013

အိမ္ကိုခုိး၀င္ေနထုိင္သူက အိမ္ရွင္ကို တရားျပန္စြဲ


Photo: အိမ္ကိုခုိး၀င္ေနထုိင္သူက အိမ္ရွင္ကို တရားျပန္စြဲ

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ စပရင္းေဒးျမိဳ ့မွာ ေနထုိင္တဲ့ မိသားစုတစ္စုဟာ နာမက်န္းျဖစ္ေနတဲ့ ေဆြမ်ိဳးတစ္ေယာက္ဆီ ခရီးထြက္သြားျပီး ျပန္အလာမွာ သူတုိ ့အိမ္ဧည့္ခန္းမွာ လူတစ္ေယာက္က ေျခပစ္လက္ပစ္လွဲေနတာကို ေတြ ့လုိက္ရပါတယ္။ မိသားစုက ေမးတဲ့အခါ ဒီအိမ္ဟာ သူ ့အိမ္ျဖစ္ျပီး သူ ့မွာ ဟာမင္တန္တရားရုံးနဲ ့လုပ္ထားတဲ့ ပုိင္ဆုိင္မွဳစာခ်ဳပ္ေတြရွိေၾကာင္း ျပန္ေျပာလုိက္ပါတယ္။ တကယ္တမ္းေတာ့ ေရာ္ဘတ္ကားဆုိသူဟာ ခရီးထြက္သြားတဲ့ မိသားစု ရဲ့ အိမ္ကိုခုိး၀င္ျပီး တံခါးေသာ့ကို ေျပာင္း ၊ အိမ္တစ္ခုလုံးကို ေျပာင္သလင္းခါေအာင္ လုပ္ပစ္လုိက္ျပီး သူ ့အိမ္ျဖစ္ေၾကာင္း စာခ်ဳပ္အတုေတြလုပ္ထားတာပါ။ သူ ့အဆုိအရ ေတာ့ “ ကၽြန္ေတာ္ အိမ္မွာ၀င္မေနခင္ ဒီအိမ္မွာဘယ္သူမွမရွိေၾကာင္းေသခ်ာေအာင္လုပ္ပါတယ္။သူတို ့အိမ္ ကေန ထြက္ခြာသြားတာနဲ ့ဒီအိမ္ကို သူတုိ ့မပုိင္ေတာ့ဘူးေလ၊ဒါေၾကာင့္ကၽြန္ေတာ္၀င္ေနလုိက္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ရွိေနရင္ ဒါကၽြန္ေတာ့္အိမ္ေပါ့လုိ ့” ကားလ္က ျပန္လည္ေခ်ပခဲ့ပါတယ္။
အခုဆုိ ၂၁ ႏွစ္ၾကာ အဲဒီ့အိမ္မွာေနထုိင္လာတဲ့ မိသားစုဟာ တစ္ပါတ္ေလာက္ အိမ္ကေန ထြက္ခြာသြား မိတာနဲ ့ အိမ္တစ္လုံးကို ဆုံးရွဳံးရေတာ့မွာပါ။ အခုေတာ့ ကားလ္ကို တရားစြဲဆုိထားျပီး မၾကာမီ အမွဳကို စစ္ေဆးသြားမွာပါ။
ကားလ္ရဲ့သီအုိရီကေတာ့ “ ခင္ဗ်ား အိမ္ကေန ထြက္ျပီး တစ္ေနရာကို သြားတာနဲ ့ အဲဒီအိမ္ဟာ ခင္ဗ်ားပုိင္ဆုိင္မွဳ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး၊ခင္ဗ်ားစြန္ ့ပစ္လုိက္သလုိပါပဲ ။တစ္ေယာက္ေယာက္က အိမ္ထဲ ၀င္သြားျပီး အုိး - ဒါငါ့ဟာ လုိ ့ေျပာႏိုင္ပါတယ္ “ တဲ့။ ကားလ္ဟာ ဒီအိမ္တစ္အိမ္ထဲကို အခုလုိလုပ္ခဲ့တာမဟုတ္ဘဲ တျခား အိမ္ ၁၀ လုံးေက်ာ္ကိုလည္း အခုပုံစံအတုိင္း လုပ္ဖုိ ့စီစဥ္ခဲ့ေသးတယ္လုိ ့သိရပါတယ္။

http://myawadynews.blogspot.com/2013/12/blog-post_7420.htmlအေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ စပရင္းေဒးျမိဳ ့မွာ ေနထုိင္တဲ့ မိသားစုတစ္စုဟာ နာမက်န္းျဖစ္ေနတဲ့ ေဆြမ်ိဳးတစ္ေယာက္ဆီ ခရီးထြက္သြားျပီး ျပန္အလာမွာ သူတုိ ့အိမ္ဧည့္ခန္းမွာ လူတစ္ေယာက္က ေျခပစ္လက္ပစ္လွဲေနတာကို ေတြ ့လုိက္ရပါတယ္။ မိသားစုက ေမးတဲ့အခါ ဒီအိမ္ဟာ သူ ့အိမ္ျဖစ္ျပီး သူ ့မွာ ဟာမင္တန္တရားရုံးနဲ ့လုပ္ထားတဲ့ ပုိင္ဆုိင္မွဳစာခ်ဳပ္ေတြရွိေၾကာင္း ျပန္ေျပာလုိက္ပါတယ္။ တကယ္တမ္းေတာ့ ေရာ္ဘတ္ကားဆုိသူဟာ ခရီးထြက္သြားတဲ့ မိသားစု ရဲ့ အိမ္ကိုခုိး၀င္ျပီး တံခါးေသာ့ကို ေျပာင္း ၊ အိမ္တစ္ခုလုံးကို ေျပာင္သလင္းခါေအာင္ လုပ္ပစ္လုိက္ျပီး သူ ့အိမ္ျဖစ္ေၾကာင္း စာခ်ဳပ္အတုေတြလုပ္ထားတာပါ။ သူ ့အဆုိအရ ေတာ့ “ ကၽြန္ေတာ္ အိမ္မွာ၀င္မေနခင္ ဒီအိမ္မွာဘယ္သူမွမရွိေၾကာင္းေသခ်ာေအာင္လုပ္ပါတယ္။သူတို ့အိမ္ ကေန ထြက္ခြာသြားတာနဲ ့ဒီအိမ္ကို သူတုိ ့မပုိင္ေတာ့ဘူးေလ၊ဒါေၾကာင့္ကၽြန္ေတာ္၀င္ေနလုိက္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ရွိေနရင္ ဒါကၽြန္ေတာ့္အိမ္ေပါ့လုိ ့” ကားလ္က ျပန္လည္ေခ်ပခဲ့ပါတယ္။
အခုဆုိ ၂၁ ႏွစ္ၾကာ အဲဒီ့အိမ္မွာေနထုိင္လာတဲ့ မိသားစုဟာ တစ္ပါတ္ေလာက္ အိမ္ကေန ထြက္ခြာသြား မိတာနဲ ့ အိမ္တစ္လုံးကို ဆုံးရွဳံးရေတာ့မွာပါ။ အခုေတာ့ ကားလ္ကို တရားစြဲဆုိထားျပီး မၾကာမီ အမွဳကို စစ္ေဆးသြားမွာပါ။
ကားလ္ရဲ့သီအုိရီကေတာ့ “ ခင္ဗ်ား အိမ္ကေန ထြက္ျပီး တစ္ေနရာကို သြားတာနဲ ့ အဲဒီအိမ္ဟာ ခင္ဗ်ားပုိင္ဆုိင္မွဳ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး၊ခင္ဗ်ားစြန္ ့ပစ္လုိက္သလုိပါပဲ ။တစ္ေယာက္ေယာက္က အိမ္ထဲ ၀င္သြားျပီး အုိး - ဒါငါ့ဟာ လုိ ့ေျပာႏိုင္ပါတယ္ “ တဲ့။ ကားလ္ဟာ ဒီအိမ္တစ္အိမ္ထဲကို အခုလုိလုပ္ခဲ့တာမဟုတ္ဘဲ တျခား အိမ္ ၁၀ လုံးေက်ာ္ကိုလည္း အခုပုံစံအတုိင္း လုပ္ဖုိ ့စီစဥ္ခဲ့ေသးတယ္လုိ ့သိရပါတယ္။

myawadynews

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...