ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ရႈံးရင္လည္း မယိုင္နဲ႔ နိုင္ရင္လည္း မေက်ာနဲ႔ ဟု ဆီးဂိမ္းၿပိဳင္ပြဲဝင္ ျမန္မာ အားကစားသမားမ်ား ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာၾကား

Saturday, 14 December 2013

ရႈံးရင္လည္း မယိုင္နဲ႔ နိုင္ရင္လည္း မေက်ာနဲ႔ ဟု ဆီးဂိမ္းၿပိဳင္ပြဲဝင္ ျမန္မာ အားကစားသမားမ်ား ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာၾကား