ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: စကာၤပူ ရထားေပၚတြင္ ဓါးလြတ္ကိုင္ ဆာမူရုိင္း

Monday, 16 December 2013

စကာၤပူ ရထားေပၚတြင္ ဓါးလြတ္ကိုင္ ဆာမူရုိင္း


Photo: စကာၤပူ ရထားေပၚတြင္ ဓါးလြတ္ကိုင္ ဆာမူရုိင္း

၁၆.၁၂.၂၀၁၃၊ တနလၤာေန႔

ယေန႕ ေန႔ခင္း ၁၂:၃၀ တြင္ ဓါးလြတ္ကုိင္ ဆာမူရုိင္း၀တ္စံု၀တ္ လူတစ္ဦးသည္ ပယာလီဘာ Paya Lebar MRT အခေပးဂိတ္ ကို ေက်ာ္၍ ရထားေပၚသို႕ တက္လာေၾကာင္း SMRT စင္ကာပူ သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရး ကုမၸဏီက ၄င္းေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ မွ ယေန႕ သတင္းထုတ္ၿပန္ခဲ့သည္။

၄င္းဆာမူရုိင္းသည္ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ City Hall MRT ၌ ရထားေပၚက ဆင္းသြားၿပီး Jurong East ရွိရာ ေၿမာက္ဖက္သြား ရထားတစ္စင္းေပၚသို႕ ဆက္လက္ စီးနင္းခဲ့သည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္ ဒိုဘီေဂါ့ Dhoby Ghaut ဘူတာ ၌ ၿပန္လည္ဆင္းသြားခဲ့ေၾကာင္း မ်က္ၿမင္သက္ေသ တစ္ဦးက ေၿပာဆိုခဲ့သည္။

ေန႕ခင္း ၁၂း၄၅ တြင္ ထုိ ဓါးသမားကို ဂ်လန္းပီဆန္း Jalan Pisang ၌ ဖမ္းဆီးႏုိင္ခဲ့ကာ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ဆက္လက္ စံုစမ္းေမးၿမန္းလ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Ref : The Strait Times Singapore 

Popular News
ယေန႕ ေန႔ခင္း ၁၂:၃၀ တြင္ ဓါးလြတ္ကုိင္ ဆာမူရုိင္း၀တ္စံု၀တ္ လူတစ္ဦးသည္ ပယာလီဘာ Paya Lebar MRT အခေပးဂိတ္ ကို ေက်ာ္၍ ရထားေပၚသို႕ တက္လာေၾကာင္း SMRT စင္ကာပူ သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရး ကုမၸဏီက ၄င္းေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ မွ ယေန႕ သတင္းထုတ္ၿပန္ခဲ့သည္။

၄င္းဆာမူရုိင္းသည္ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ City Hall MRT ၌ ရထားေပၚက ဆင္းသြားၿပီး Jurong East ရွိရာ ေၿမာက္ဖက္သြား ရထားတစ္စင္းေပၚသို႕ ဆက္လက္ စီးနင္းခဲ့သည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္ ဒိုဘီေဂါ့ Dhoby Ghaut ဘူတာ ၌ ၿပန္လည္ဆင္းသြားခဲ့ေၾကာင္း မ်က္ၿမင္သက္ေသ တစ္ဦးက ေၿပာဆိုခဲ့သည္။

ေန႕ခင္း ၁၂း၄၅ တြင္ ထုိ ဓါးသမားကို ဂ်လန္းပီဆန္း Jalan Pisang ၌ ဖမ္းဆီးႏုိင္ခဲ့ကာ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ဆက္လက္ စံုစမ္းေမးၿမန္းလ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Ref : The Strait Times Singapore

Popular News

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...