ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ၂၀၁၂ အတြက္ အလွဴအတန္းအရက္ေရာဆံုး Celebrity

Saturday, 14 December 2013

၂၀၁၂ အတြက္ အလွဴအတန္းအရက္ေရာဆံုး Celebrity


Photo: ၂၀၁၂ အတြက္ အလွဴအတန္းအရက္ေရာဆံုး Celebrity

၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြက္ ကမၻာ့အလွဴအတန္း အရက္ေရာဆံုုး အႏုုပညာရွင္ တစ္ေယာက္ အျဖစ္ ေတလာဆြစ္ဖ္မွ အသတ္မွတ္ခံခ့ဲရ ပါတယ္။

၂၀၁၂ ခုုႏွစ္ တစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း သူမရဲ ႔လွဴဒါန္းမွုုက အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာ ရွိျပီး Country Hall of Fame Museum တစ္ခုုတည္းကိုုပင္ ကန္ေဒၚလာ ၄ သန္းလွဴဒါန္း ခဲ့ပါတယ္။

ဝင္ေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၇ သန္းရွိျပီး ၂၀၁၂ ခုုႏွစ္ရဲ ႔ ဝင္ေငြအေကာင္း ဆံုုး Celebrity တစ္ဦးလည္းျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ သူ႔ေနာက္မွာ Miley Cyru, Channing Tatum, Lady Gaga, Justin Bieber တိုု႔က အစဥ္လိုုက္ ရပ္တည္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။
...
Ref: celebrity
ေအာင္ခမ္း ( ရိုးရာေလး )
၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြက္ ကမၻာ့အလွဴအတန္း အရက္ေရာဆံုုး အႏုုပညာရွင္ တစ္ေယာက္ အျဖစ္ ေတလာဆြစ္ဖ္မွ အသတ္မွတ္ခံခ့ဲရ ပါတယ္။

၂၀၁၂ ခုုႏွစ္ တစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း သူမရဲ ႔လွဴဒါန္းမွုုက အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာ ရွိျပီး Country Hall of Fame Museum တစ္ခုုတည္းကိုုပင္ ကန္ေဒၚလာ ၄ သန္းလွဴဒါန္း ခဲ့ပါတယ္။

ဝင္ေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၇ သန္းရွိျပီး ၂၀၁၂ ခုုႏွစ္ရဲ ႔ ဝင္ေငြအေကာင္း ဆံုုး Celebrity တစ္ဦးလည္းျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ သူ႔ေနာက္မွာ Miley Cyru, Channing Tatum, Lady Gaga, Justin Bieber တိုု႔က အစဥ္လိုုက္ ရပ္တည္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။
...
Ref: celebrity
ေအာင္ခမ္း ( ရိုးရာေလး )

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...