ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ခ်စ္သူမ်ားေန႔မွာ လက္ထပ္မယ့္ ဝုိင္းစုခိုင္သိန္း

Monday, 3 February 2014

ခ်စ္သူမ်ားေန႔မွာ လက္ထပ္မယ့္ ဝုိင္းစုခိုင္သိန္း


Photo: ခ်စ္သူမ်ားေန႔မွာ လက္ထပ္မယ့္ ဝုိင္းစုခိုင္သိန္း
Monday, February 3, 2014

အဆုိေတာ္ သရုပ္ေဆာင္ ဝုိင္းစုခိုင္သိန္းက သူ႔ခ်စ္သူ ကိုဥကၠာျမင့္ၾကဴ နဲ႔ လက္ထပ္မယ့္ရက္ျမတ္ကေတာ့ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၄ ခ်စ္သူမ်ားေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီရက္ကုိ ေရြးခ်ယ္ျခင္းက အမွတ္တရပုိျဖစ္ျခင္းလုိ အားသာခ်က္ေတြ ရိွသလုိ မဂၤလာဧည့္ခံပဲြခန္းမမွာ မဂၤလာေဆာင္ေတြ နာရီမလပ္ မ်ားလြန္းတာမ်ဳိးလုိ အားနည္းခ်က္ေတြ ရိွပါတယ္။

ဘယ္လုိ အားနည္းခ်က္ပဲ ရိွပါေစ .... သူတုိ႔ကေတာ့ အဲဒီေန႔ကုိ ေရြးလုိက္ၾကပါၿပီ။

အလွရုိက္ပုံေတြကုိေတာ့ သူတုိ႔က မဂၤလာပဲြမတုိင္ခင္ ရက္ ၉ဝ ေလာက္ ႀကိဳတင္ ရုိက္ကူးထားၾကသူေတြပါ။

ဒီေန႔ေခတ္ မဂၤလာေဆာင္ေတြဟာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈေတြ၊ ကိန္းႀကီးခန္းႀကီးႏုိင္မႈေတြ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄ လုိ ေန႔ေကာင္းရက္သာမ်ဳိးကုိ ေရြးခ်ယ္တာေတြကေတာ့ မေန႔ကေခတ္နဲ႔ တကယ္ကုိ မတူေတာ့တ့ဲအခ်က္ေတြပါပဲ။

ထင္ရွားတ့ဲသူေတြ အိမ္ေထာင္ျပဳတာ လူသိပ္မသိတ့ဲေခတ္ကေန အခုေတာ့ လူသိရွင္ၾကား မဂၤလာျပဳၾကတ့ဲေခတ္ကုိ ေရာက္ေနပါၿပီ။
ေခတ္ကလည္း ပုိမုိ ပြင့္လင္းလာ၊ လွ်ဳိ႕၀ွက္ဖုိ႔ ခက္ခဲလာတ့ဲအတြက္ လူသိမွာကုိ ပူပင္ျခင္း မရိွေတာ့တာျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။
လူငယ္ေတြဟာ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄ ကုိ စိတ္ကူးယဥ္အခ်စ္ဇာတ္လမ္းဆန္တ့ဲေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး လက္ထပ္ပဲြအတြက္ ေရြးခ်ယ္ၾက၊ အထူး ေတြ႔ဆုံမႈအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္လာၾကပါၿပီ။ လာမယ့္ႏွစ္မ်ားမွာလည္း ဒီလုိပဲ ျဖစ္လာမယ္လုိ႔ ယူဆရပါတယ္။

ဧရာ၀တီ

ဝုိင္းစုရဲ႕ Facebook ျမင္ကြင္းတခု
အဆုိေတာ္ သရုပ္ေဆာင္ ဝုိင္းစုခိုင္သိန္းက သူ႔ခ်စ္သူ ကိုဥကၠာျမင့္ၾကဴ နဲ႔ လက္ထပ္မယ့္ရက္ျမတ္ကေတာ့ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၄ ခ်စ္သူမ်ားေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီရက္ကုိ ေရြးခ်ယ္ျခင္းက အမွတ္တရပုိျဖစ္ျခင္းလုိ အားသာခ်က္ေတြ ရိွသလုိ မဂၤလာဧည့္ခံပဲြခန္းမမွာ မဂၤလာေဆာင္ေတြ နာရီမလပ္ မ်ားလြန္းတာမ်ဳိးလုိ အားနည္းခ်က္ေတြ ရိွပါတယ္။

ဘယ္လုိ အားနည္းခ်က္ပဲ ရိွပါေစ .... သူတုိ႔ကေတာ့ အဲဒီေန႔ကုိ ေရြးလုိက္ၾကပါၿပီ။

အလွရုိက္ပုံေတြကုိေတာ့ သူတုိ႔က မဂၤလာပဲြမတုိင္ခင္ ရက္ ၉ဝ ေလာက္ ႀကိဳတင္ ရုိက္ကူးထားၾကသူေတြပါ။

ဒီေန႔ေခတ္ မဂၤလာေဆာင္ေတြဟာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈေတြ၊ ကိန္းႀကီးခန္းႀကီးႏုိင္မႈေတြ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄ လုိ ေန႔ေကာင္းရက္သာမ်ဳိးကုိ ေရြးခ်ယ္တာေတြကေတာ့ မေန႔ကေခတ္နဲ႔ တကယ္ကုိ မတူေတာ့တ့ဲအခ်က္ေတြပါပဲ။

ထင္ရွားတ့ဲသူေတြ အိမ္ေထာင္ျပဳတာ လူသိပ္မသိတ့ဲေခတ္ကေန အခုေတာ့ လူသိရွင္ၾကား မဂၤလာျပဳၾကတ့ဲေခတ္ကုိ ေရာက္ေနပါၿပီ။
ေခတ္ကလည္း ပုိမုိ ပြင့္လင္းလာ၊ လွ်ဳိ႕၀ွက္ဖုိ႔ ခက္ခဲလာတ့ဲအတြက္ လူသိမွာကုိ ပူပင္ျခင္း မရိွေတာ့တာျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။
လူငယ္ေတြဟာ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄ ကုိ စိတ္ကူးယဥ္အခ်စ္ဇာတ္လမ္းဆန္တ့ဲေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး လက္ထပ္ပဲြအတြက္ ေရြးခ်ယ္ၾက၊ အထူး ေတြ႔ဆုံမႈအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္လာၾကပါၿပီ။ လာမယ့္ႏွစ္မ်ားမွာလည္း ဒီလုိပဲ ျဖစ္လာမယ္လုိ႔ ယူဆရပါတယ္။

ဧရာ၀တီ

ဝုိင္းစုရဲ႕ Facebook ျမင္ကြင္းတခု

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...