ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ( ၇ ) ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္ ( ၁၃-၂-၂ဝ၁၂ မွ ၁၉-၂-၂ဝ၁၄ ) ေဟာစတမ္း

Thursday, 13 February 2014

( ၇ ) ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္ ( ၁၃-၂-၂ဝ၁၂ မွ ၁၉-၂-၂ဝ၁၄ ) ေဟာစတမ္း

တနဂၤေႏြ
ကံသစ္ပြင့္၍ တိုးတက္မႈမ်ား အဆင့္ဆင့္ရွိမည္။ အခက္အခဲမ်ား ေက်ာ္ လႊားႏုိင္မည္။ တုိင္းတစ္ပါးႏွင့္ စပ္လုပ္ေသာလုပ္ငန္းမ်ား အထူးအက်ဳိးေပးမည္။ ရည္မွန္းခ်က္သစ္မ်ားကုိ လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ရန္ အခါေကာင္း က်ေရာက္ သည္။ ေပၚေပါက္လာေသာ အေျခအေနမွန္ကုိ သံုးသပ္ႏုိင္စြမ္း ရွိမည္။
ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႕တြင္ ႏွင္းဆီသံုးပြင့္ မၾကာခဏ ဘုရားလွဴပါ။~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
တနလၤာ
ေဝးကြာေနေသာသူမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ဆံုစည္းမည္။ စိတ္ကူးသစ္မ်ားကုိ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္မည္။ အလုပ္အႀကံအစည္တစ္ခု မၿပီး ေျမာက္ခင္ ေနာက္တစ္ခုကို စတင္ရကိန္း ရွိမည္။ မထင္မွတ္ေသာ ေငြဝင္ကိန္း ႀကံဳမည္။ မစီစဥ္ဘဲ ခရီးသြားရမည္။ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ဆက္ဆံရေသာသူမ်ား အေျပာင္းအလဲျဖစ္သည္။
ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႕တြင္ ပုိက္ဆံအိတ္တစ္လံုး သံုးစြဲပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
အဂါၤ
တစ္ပါးသူအေပၚ ေစတနာထား ကူညီရာမွ ¤င္းတုိ႕၏ ျပႆနာမ်ား မိမိထံေရာက္ရွိလာတတ္သည္။ အတိုက္အခံမ်ားႏွင့္ ထိပ္တိုက္ႀကံဳတတ္သည္။ မူလစီစဥ္ထားသည့္ကိစၥမွန္သမွ် ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္ေရာက္မွ စီစဥ္သည့္အတိုင္း လုပ္၍မျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႐ုတ္ျခည္း ဦးတည္ခ်က္ ေျပာင္းကာ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မွ အဆင္ေျပသြားမည္။ လြယ္လင့္တကူ ကတိေပးျခင္း၊ အာမခံျခင္းမ်ား လံုးဝ မျပဳရ။ လုပ္ငန္းသစ္မ်ားကို စနစ္တက် အသံုးခ်၍ တိုးတက္မႈ ျဖစ္ထြန္းမည္။
ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႕တြင္ သစ္ရြက္ ၁၃ ရြက္ကုိ ေရတြင္ေမွ်ာၿပီး လိုရာ ဆႏၵျပဳပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ဗုဒၶဟူး
က်န္းမာေရး ဂ႐ုစိုက္ရမည္။ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ဆိုင္းငံ့ေနမည္။ အသစ္တစ္ဖန္ စတင္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အခြင့္အေရးႀကံဳ မည္။ က်န္းမာေရး အညံ့ရွိသူတစ္ဦးတစ္ေယာက္အား ေဆး႐ံု၊ ေဆးခန္းအထိ လိုက္လံကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ အတတ္ပညာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ရည္ ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ေရွ႕တုိးေဆာင္ရြက္ေအာင္ျမင္မည္။ မိမိအေပၚ ယွဥ္လာသူအား လံုးတုိ႕အား အႏုိင္ယူ လႊမ္းမိုးႏိုင္ေသာအေနအထား ရွိမည္။
ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႕တြင္ အျဖဴေရာင္၊ မီးခိုးေရာင္ေခါင္းအံုးစြပ္ေတြကုိ အသံုး ျပဳပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ရာဟု
ဦးတည္ေဆာင္ရြက္သည့္ ကိစၥမွန္သမွ် သတိႏွင့္ယွဥ္ၿပီး လုပ္ကုိင္ပါ။ အမ်ဳိး သမီးတစ္ဦးထံမွ ထူးျခားေသာ အကူအညီေကာင္းမ်ား ရရွိမည္။ ၾကန္႕ၾကာေန ေသာ ရပုိင္ခြင့္မ်ား လက္ဝယ္ျပန္လည္ရရွိျခင္း၊ ဥစၥာစီးပြား တုိးတက္ျခင္းႏွင့္ အလို ျပည့္စံုျဖစ္ထြန္းမည္။ ႐ုတ္တရက္ ေဆာင္ရြက္လိုက္ေသာကိစၥမွ အက်ဳိးရွိ မည္။
ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႕ညေနပုိင္းတြင္ ေျမာက္အရပ္ကုိ မ်က္ႏွာမူ၍ စြန္ပလြန္ ယိုစားပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ၾကာသပေတး
အျငင္းသန္ျခင္း၊ ေခါင္းမာျခင္း၊ တဇြတ္ထုိးလုပ္ျခင္း၊ စိတ္ျမန္၊ လက္ျမန္ ေဆာင္ရြက္လိုစိတ္မ်ား လႊမ္းမိုးေနမည္။ မိမိကုိယ္မိမိ ထိန္းသိမ္းရမည့္ကာလ ျဖစ္သည္။ အၿပိဳင္အဆုိင္မ်ား၊ အခက္အခဲမ်ားကုိ ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းေအာင္ျမင္ကိန္း ရွိသည္။ ၅၂၈၊ ၁၅ဝဝ ေမတၱာႏွစ္ခုစလံုး ေကာင္းသည္။ ေပၚေပါက္လာသည့္ အႀကံအစည္မ်ားကုိ ေရွ႕တိုးေဆာင္ရြက္၍ ေကာင္းေသာတက္လမ္းမ်ား ေပၚ မည္။
ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႕တြင္ သန္႕ရွင္းေရးကုသုိလ္ ျပဳေပးပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ေသာၾကာ
အရာရာ စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ထားရာမွ အၿပီးသတ္ လုပ္ေဆာင္မႈတြင္ ေႏွာင့္ေႏွးမႈ၊ ၾကန္႕ၾကာမႈမ်ား ရွိႏုိင္သည္။ ျပတ္ေတာက္ေနေသာ အဆက္ အသြယ္မ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ခ်ိတ္ဆက္မိမည္။ ကျပား၊ လူမ်ဳိးကြဲ လူမ်ဳိးျခားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္လုပ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ထူးျခားစြာ အက်ဳိးရွိမည္။ အနီးကပ္လူ သစၥာ မဲ့တတ္သည္။ ခရီးသြားရင္း ခါးပုိက္ႏႈိက္ခံရျခင္း သတိျပဳပါ။
ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႕ တြင္ ေရေႏြးၾကမ္းခရားအုိးႏွင့္ ခြက္ဝယ္ၿပီး ဧည့္ခန္းတြင္ ထားရွိပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
စေန
လိုလားခ်က္၊ ရည္ရြယ္ခ်က္မွန္သမွ် စနစ္တက် အေကာင္အထည္ေဖာ္၍ တိုးတက္မႈ အခိုင္အမာ ရရွိမည္။ ကုိယ္ပုိင္အရည္အေသြးမ်ား ထက္ျမက္ေန မည္။ မေမွ်ာ္လင့္ေသာ၊ မထင္မွတ္ထားေသာ ေငြဝင္ျခင္းရွိမည္။ အလုပ္အဆင့္ တိုးတက္မည္။ ေျပာေရး၊ ဆိုေရး ေအာင္ျမင္မည္။ ေဆာင္ရြက္မႈ မွားေနသည္ဟု ယူဆထားေသာကိစၥအား ေရွ႕တိုးေဆာင္ရြက္ရင္း လမ္းမွန္ျဖစ္ေၾကာင္း လက္ ေတြ႕ျပသႏုိင္မည္။
ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႕တြင္ ေရႊ၊ ေငြ၊ စံပယ္ပန္းတုိ႕ကုိ ဘုရားလွဴပါ။

from-ေဗဒင္၀ါသနာအိုး

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...