ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: အရသာေကာင္းၿပီး က်န္းမာေရး အေထာက္အကူျပဳ ဘက္တီးရီးယားေတြပါတဲ႔ ကေလးအီး အူေခ်ာင္း

Friday, 21 February 2014

အရသာေကာင္းၿပီး က်န္းမာေရး အေထာက္အကူျပဳ ဘက္တီးရီးယားေတြပါတဲ႔ ကေလးအီး အူေခ်ာင္းကေလးအီးမွာ က်န္းမာေရး အေထာက္အကူျပဳ ဘက္တီးရီးယားေတြျဖစ္တဲ႔ Lactobacillus နဲ႔ Bifidobacterium ေတြ အလွ်ံပယ္ပါ၀င္ပါတယ္။
သိပၸံပညာ႐ွင္ေတြဟာ အဲ႔ဒီ႔ဘက္တီးရီးယားေတြကို ေမြးျမဴၿပီး စပိန္အူေခ်ာင္း လုပ္တဲ႔ ေနရာမွာ အသံုးျပဳပါတယ္။
ဒီစပိန္အူေခ်ာင္းေတြမွာ က်န္းမာေရး အေထာက္အကူျပဳ probiotic ဘက္တီးရီးယားေတြ လံုလံုေလာက္ေလာက္ ပါ႐ွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

က်င္ငယ္ရည္ ေသာက္တာ၊ ႏွာေခါင္းႏႈိက္တာ စတဲ႔ စက္ဆုပ္ဖြယ္ ျမင္မေကာင္းတဲ႔ က်န္းမာေရး အေထာက္အကူျပဳ ေဆးၿမီးတိုေတြ႐ွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ႔ ကေလးအီးမွာပါတဲ႔ ဘက္တီးရီးယားေတြနဲ႔ လုပ္ထားတဲ႔ အူေခ်ာင္းကိုေရာ ခင္ဗ်ားစားပါ႔မလား။ ဒီ စပိန္အူးေခ်ာင္း စားတာဟာ ခႏၶာကိုယ္ထဲကို က်န္းမာေရးအေထာက္အကူျပဳ ဘက္တီးရီးယားေတြ သြင္းဖို႔ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ပဲ ျဖစ္တယ္လို႔ စပိန္သိပၸံပညာ႐ွင္ေတြက ယံုၾကည္ထားၾကပါတယ္။
ကေလးအီး အူေခ်ာင္းဆိုလို႔ ႐ြံမသြားပါနဲ႔ဦး။ ကေလးအီးမွာပါတဲ႔ က်န္းမာေရးအေထာက္အကူျပဳ ဘက္တီးရီးယားေတြဟာ စပိန္အူေခ်ာင္းမွာပါတယ္လို႔ ေျပာတာပါ။ အီးေတြနဲ႔ လုပ္ထားတယ္လို႔ မဆိုလိုပါဘူး။
Ref:dailymail.co.uk

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...