ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: " ဟစ္တလာ အသက္ ၉၅ ႏွစ္ အထိ ေနသြားေၾကာင္း ယူဆရသည့္ ဓာတ္ပံုေတြ႕ရိွ "

Tuesday, 4 February 2014

" ဟစ္တလာ အသက္ ၉၅ ႏွစ္ အထိ ေနသြားေၾကာင္း ယူဆရသည့္ ဓာတ္ပံုေတြ႕ရိွ "


Photo: " ဟစ္တလာ အသက္ ၉၅ ႏွစ္ အထိ ေနသြားေၾကာင္း 
ယူဆရသည့္ ဓာတ္ပံုေတြ႕ရိွ "
Tuesday, February 4, 2014

အာဏာရွင္ ဟစ္တလာသည္ ကတုတ္က်င္းအတြင္း၌ မေသဆံုးခဲ့ဘဲ ဘရာဇီးသို႔ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ခဲ့ကာ အသက္ ၉၅ ႏွစ္အရြယ္ အထိ ေနသြားခဲ့ေၾကာင္းကို ဓာတ္ပံုက သက္ေသျပႏုိင္ေၾကာင္း Hitler in Brazil-His life and His Death စာအုပ္ ေရးသားသူ စာေရးဆရာ ဆိုင္မြန္နီက ဆုိသည္။

ဟစ္တလာသည္ ဘရာဇီးႏိုင္ငံ မာကိုဂ႐ိုဆို ျပည္နယ္ရိွ ၿမိဳ႕ငယ္ေလး၌ အေျခခ် မေနထိုင္ခင္ အာဂ်င္တီးနားမွ တစ္ဆင့္ ပါရာေဂြးသို႔ ထြက္ေျပးခဲ့ေၾကာင္း ၄င္းစာအုပ္ထဲ၌ ေရးသားထားသည္။

၄င္းသည္ အဆုိပါ ၿမိဳ႕ငယ္ေလး၌ ေနထိုင္စဥ္ Adolf Leipzig ဟူေသာ အမည္ကို အသံုးျပဳခဲ့ဖြယ္ရိွၿပီး ဂ်ာမန္ အဖိုးအုိ တစ္ဦးအျဖစ္ ေနထုိင္ခဲ့သည္ဟု ယူဆရသည္။

အဆိုပါ ဓာတ္ပံုသည္မေသဆံုးခင္ ႏွစ္ႏွစ္အလို ၁၉၈၄ ခုႏွစ္က ႐ိုက္ကူးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး နံေဘးတြင္ရပ္ေနသူမွာ ၄င္း၏ ခ်စ္သူလူမည္း အမ်ဳိးသမီး ကတ္တင္ဂါ ျဖစ္သည္။

ဟစ္တလာသည္ မိတ္ေဆြမ်ား ေပးသည့္ ေျမပံုကုိ အသံုးျပဳ၍ ျမႇဳပ္ႏွံထားေသာ ရတနာမ်ားအား ရွာေဖြရန္ ယင္းေဒသ၌ လာေရာက္ ေနထိုင္ျခင္း ျဖစ္ကာ ဘဝမွန္အား ဖံုးကြယ္ထားႏုိင္ရန္ ခ်စ္သူ ကတ္တင္ဂါအား အသံုးခ်ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စာေရးဆရာ ဆုိင္မြန္နီက အခိုင္အမာ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၄င္းသည္ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၃ဝ ရက္တြင္ ဘာလင္ကတုတ္က်င္း၌ ဟစ္တလာ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ အဆံုးစီရင္ခဲ့သည္ကို လက္မခံဘဲ Leipzig (ဟစ္တလာဟု ယူဆရသူ)ႏွင့္ အသက္ရွင္လ်က္ရိွေသာ ဟစ္တလာ၏ မ်ဳိးႏြယ္မ်ား၏ DNA ကို စစ္ေဆးသင့္ေၾကာင္း ဆိုသည္။

TW
Ref: EXPRESS
Popular Myanmar News Journal
အာဏာရွင္ ဟစ္တလာသည္ ကတုတ္က်င္းအတြင္း၌ မေသဆံုးခဲ့ဘဲ ဘရာဇီးသို႔ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ခဲ့ကာ အသက္ ၉၅ ႏွစ္အရြယ္ အထိ ေနသြားခဲ့ေၾကာင္းကို ဓာတ္ပံုက သက္ေသျပႏုိင္ေၾကာင္း Hitler in Brazil-His life and His Death စာအုပ္ ေရးသားသူ စာေရးဆရာ ဆိုင္မြန္နီက ဆုိသည္။

ဟစ္တလာသည္ ဘရာဇီးႏိုင္ငံ မာကိုဂ႐ိုဆို ျပည္နယ္ရိွ ၿမိဳ႕ငယ္ေလး၌ အေျခခ် မေနထိုင္ခင္ အာဂ်င္တီးနားမွ တစ္ဆင့္ ပါရာေဂြးသို႔ ထြက္ေျပးခဲ့ေၾကာင္း ၄င္းစာအုပ္ထဲ၌ ေရးသားထားသည္။

၄င္းသည္ အဆုိပါ ၿမိဳ႕ငယ္ေလး၌ ေနထိုင္စဥ္ Adolf Leipzig ဟူေသာ အမည္ကို အသံုးျပဳခဲ့ဖြယ္ရိွၿပီး ဂ်ာမန္ အဖိုးအုိ တစ္ဦးအျဖစ္ ေနထုိင္ခဲ့သည္ဟု ယူဆရသည္။

အဆိုပါ ဓာတ္ပံုသည္မေသဆံုးခင္ ႏွစ္ႏွစ္အလို ၁၉၈၄ ခုႏွစ္က ႐ိုက္ကူးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး နံေဘးတြင္ရပ္ေနသူမွာ ၄င္း၏ ခ်စ္သူလူမည္း အမ်ဳိးသမီး ကတ္တင္ဂါ ျဖစ္သည္။

ဟစ္တလာသည္ မိတ္ေဆြမ်ား ေပးသည့္ ေျမပံုကုိ အသံုးျပဳ၍ ျမႇဳပ္ႏွံထားေသာ ရတနာမ်ားအား ရွာေဖြရန္ ယင္းေဒသ၌ လာေရာက္ ေနထိုင္ျခင္း ျဖစ္ကာ ဘဝမွန္အား ဖံုးကြယ္ထားႏုိင္ရန္ ခ်စ္သူ ကတ္တင္ဂါအား အသံုးခ်ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စာေရးဆရာ ဆုိင္မြန္နီက အခိုင္အမာ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၄င္းသည္ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၃ဝ ရက္တြင္ ဘာလင္ကတုတ္က်င္း၌ ဟစ္တလာ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ အဆံုးစီရင္ခဲ့သည္ကို လက္မခံဘဲ Leipzig (ဟစ္တလာဟု ယူဆရသူ)ႏွင့္ အသက္ရွင္လ်က္ရိွေသာ ဟစ္တလာ၏ မ်ဳိးႏြယ္မ်ား၏ DNA ကို စစ္ေဆးသင့္ေၾကာင္း ဆိုသည္။

TW
Ref: EXPRESS
Popular Myanmar News Journal

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...