ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ထူးဆန္းေသာေက်ာက္ဖားႀကီးႏွင္႕ ဥမ်ား ျမဝတီအနီး ေခ်ာင္းထဲကေတြ႔ရွိ

Wednesday, 19 March 2014

ထူးဆန္းေသာေက်ာက္ဖားႀကီးႏွင္႕ ဥမ်ား ျမဝတီအနီး ေခ်ာင္းထဲကေတြ႔ရွိ


Photo: ထူးဆန္းေသာေက်ာက္ဖားႀကီးႏွင္႕ ဥမ်ား ျမဝတီအနီး ေခ်ာင္းထဲကေတြ႔ရွိ
Wednesday, March 19, 2014

ကရင္ျပည္နယ္ ေရႊ ကုကိၠဳရြာမွရရွိေသာ အေလးခ်ိန္ ၁၃ပိႆာ ခန္႔ရွိ ထူးဆန္းေသာေက်ာက္ဖားႀကီး တစ္ ေကာင္ႏွင့္ ဥေျခာက္လံုးအား သထံုၿမိဳ႕ နတ္ကြၽန္းရပ္ရွိ အဘယသုခေက်ာင္းတိုက္ တြင္ မတ္ ၁၄ ရက္ညက လာေရာက္ျပ သရာ လာေရာက္ၾကည့္႐ႈသူ ေဒသခံမ်ား ျဖင့္ စည္ကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

''ဒီေက်ာက္ဖားကို ဆံြ႕အ နား မၾကားလူငယ္တစ္ေယာက္က ကရင္ျပည္ နယ္ ျမဝတီၿမိဳ႕နယ္ ေရႊကုကၠိဳရြာေခ်ာင္း ထဲကေန လြန္ခဲ့တဲ့ တစ္ပတ္ေလာက္က ရရွိခဲ့တယ္လို႔ ေျပာတယ္။ ေက်ာက္ဖားအ ျပင္ ဥေတြပါ ေတြ႕ရတယ္ဆိုေတာ့ ေတာ္ ေတာ္ထူးဆန္းတယ္လို႔ ဆိုရမယ္။ ၿပီးေတာ့ ေက်ာက္ဖားသာေျပာတယ္ တကယ့္ဖား အစစ္အတိုင္း ခုန္ထြက္ေတာ့မယ့္ဟန္ ျဖစ္ေနတယ္''ဟု အဘယသုခေက်ာင္း တိုက္မွ ဦးဇင္းတစ္ပါးက မိန္႔သည္။

အဆိုပါ ေက်ာက္ဖားအား ဘုရားငါးဆူ၊ ေညာင္ငါးပင္ႏွင့္ အတူ ေက်ာင္း ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္း၍ ေရႊကုကိၠဳ ရြာ၌ ထားရွိသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ ၿပီး ေက်ာင္းေဆာင္ျဖစ္ေျမာက္ေရး အ တြက္ လာေရာက္ၾကည့္႐ႈသူမ်ားကလည္း ေငြမ်ား ထည့္ဝင္လွဴဒါန္းၾကေၾကာင္း သိ ရသည္။

''ေက်ာက္ဖားကို အဓိ႒ာန္နဲ႔ မ,ၾကည့္ၾကတယ္။ ေတာ္႐ံုလူတစ္ေယာက္ တည္း မ,မႏိုင္ဘူး။ အဓိ႒ာန္ေအာင္မယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ေက်ာက္ဖားကိုမတာ ေပါ့ေန တာေတြ႕ရတယ္''ဟု လာေရာက္ၾကည့္ ႐ႈသူ ေဒသခံတစ္ဦးကဆိုသည္။

The Flower News Journal

ကရင္ျပည္နယ္ ေရႊ ကုကိၠဳရြာမွရရွိေသာ အေလးခ်ိန္ ၁၃ပိႆာ ခန္႔ရွိ ထူးဆန္းေသာေက်ာက္ဖားႀကီး တစ္ ေကာင္ႏွင့္ ဥေျခာက္လံုးအား သထံုၿမိဳ႕ နတ္ကြၽန္းရပ္ရွိ အဘယသုခေက်ာင္းတိုက္ တြင္ မတ္ ၁၄ ရက္ညက လာေရာက္ျပ သရာ လာေရာက္ၾကည့္႐ႈသူ ေဒသခံမ်ား ျဖင့္ စည္ကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

''ဒီေက်ာက္ဖားကို ဆံြ႕အ နား မၾကားလူငယ္တစ္ေယာက္က ကရင္ျပည္ နယ္ ျမဝတီၿမိဳ႕နယ္ ေရႊကုကၠိဳရြာေခ်ာင္း ထဲကေန လြန္ခဲ့တဲ့ တစ္ပတ္ေလာက္က ရရွိခဲ့တယ္လို႔ ေျပာတယ္။ ေက်ာက္ဖားအ ျပင္ ဥေတြပါ ေတြ႕ရတယ္ဆိုေတာ့ ေတာ္ ေတာ္ထူးဆန္းတယ္လို႔ ဆိုရမယ္။ ၿပီးေတာ့ ေက်ာက္ဖားသာေျပာတယ္ တကယ့္ဖား အစစ္အတိုင္း ခုန္ထြက္ေတာ့မယ့္ဟန္ ျဖစ္ေနတယ္''ဟု အဘယသုခေက်ာင္း တိုက္မွ ဦးဇင္းတစ္ပါးက မိန္႔သည္။

အဆိုပါ ေက်ာက္ဖားအား ဘုရားငါးဆူ၊ ေညာင္ငါးပင္ႏွင့္ အတူ ေက်ာင္း ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္း၍ ေရႊကုကိၠဳ ရြာ၌ ထားရွိသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ ၿပီး ေက်ာင္းေဆာင္ျဖစ္ေျမာက္ေရး အ တြက္ လာေရာက္ၾကည့္႐ႈသူမ်ားကလည္း ေငြမ်ား ထည့္ဝင္လွဴဒါန္းၾကေၾကာင္း သိ ရသည္။

''ေက်ာက္ဖားကို အဓိ႒ာန္နဲ႔ မ,ၾကည့္ၾကတယ္။ ေတာ္႐ံုလူတစ္ေယာက္ တည္း မ,မႏိုင္ဘူး။ အဓိ႒ာန္ေအာင္မယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ေက်ာက္ဖားကိုမတာ ေပါ့ေန တာေတြ႕ရတယ္''ဟု လာေရာက္ၾကည့္ ႐ႈသူ ေဒသခံတစ္ဦးကဆိုသည္။

The Flower News Journal

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...