ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ေကာင္းေကာင္း - ေကာင္းကင္ကလူ

Saturday, 5 April 2014

ေကာင္းေကာင္း - ေကာင္းကင္ကလူ


၀၁ ခဏလူ


၀၂ အစားထိုးမရတဲ့အခ်စ္

၀၃ မၾကင္နာသူသို႔
၀၄ ကြ်န္ေတာ္ခ်စ္တဲ့သူမွာခ်စ္သူရွိတယ္
၀၅ မိုးနဲ႔အတူ
၀၆ သူငယ္ခ်င္းအတြက္
၀၇ အေဖၚျပဳပါ
၀၈ ဒူးေထာက္ေနမယ္
၀၉ ပံုျပင္ေဟာင္း
၁၀ ႏွလံုးသားဇာတ္ညႊန္း
၁၁ ဂီတဘဝ
၁၂ ညီမေလး၁၃ ေကာင္းကင္ကလူ

Download full album (Shared)

Download full album (Filefactory)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...