ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: မေလးရွားလဝကရဲ႕ ရာဇာသံ ထြက္ေပၚလာခဲ့ျပီ (မေလးေရာက္ျမန္မာမ်ားအတြက္ အထူးသတင္း)

Wednesday, 28 August 2013

မေလးရွားလဝကရဲ႕ ရာဇာသံ ထြက္ေပၚလာခဲ့ျပီ (မေလးေရာက္ျမန္မာမ်ားအတြက္ အထူးသတင္း)


Photo: မေလးရွားလဝကရဲ႕ ရာဇာသံ ထြက္ေပၚလာခဲ့ျပီ (မေလးေရာက္ျမန္မာမ်ားအတြက္ အထူးသတင္း)
******************************************

လာမည့္တနဂၤေႏြေန႕ကစၿပီး မေလးရွားအာဏာပိုင္အဖြဲ႕စည္းအားလံုးက ခန္႕မွန္းေျခ ၅၀၀၀၀၀ (၅သိန္း)ခန္႕ရွိတ့ဲ တရားမဝင္ေနထိုင္သူမ်ားအားလံုးကို တိုင္းျပည္လံုး ပိုက္စိပ္တိုက္ ရွာေဖြေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ယေန႕ The Star သတင္းစာမွာ ျပည့္ျပည့္စံုစံုရွင္းလင္းတင္ျပသြားခဲ့ပါသည္ ။

ယခင္တင္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း ယခု စီမံခ်က္ Operacy တြင္ မေလးရွားႏိုင္ငံ၏ လဝက ၊ ရဲ ၊ စစ္တပ္ ၊ ေရးလား ၊ ျပည္သူ႕စစ္ အပါအဝင္ တိုင္းျပည္ရွိအာဏာပိုင္အဖြဲ႕စည္းအားလံုးပူးေပါင္းရွာေဖြမည့္အင္အား ၁၃၅၀၀၀ ပါဝင္မည့္အေၾကာင္းကို ေရးသားထားခဲ့သည္ ။

ထိုအထဲတြင္ လဝက မွာ အဓိက ပါဝင္စစ္ေဆးမည္ျဖစ္သည္ ။
ယခု အစီအစဥ္တြင္ ကြာလာမ္ပူ ၊ ဆလန္းေဂါ ၊ ပီနန္း ၊ ဂ်ဳိဟိုး စသည့္ေနရာမ်ားရွိ တရားမဝင္အလုပ္သမားမ်ားရွိသည့္သတ္မွတ္ေနရာမ်ားကို အဓိက စစ္ေဆးသြားမည့္အေၾကာင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။

ဖမ္းဆီးရမိသူမ်ားအားလံုးကို မည္သည့္ရဲစခန္းသို႕မွ ပို႕မည္မဟုတ္ပဲ မေလးႏိုင္ငံရွိ တရားမဝင္ေနထိုင္သူမ်ားကို ထိမ္းသိမ္းမည့္ လဝက ကန္႕ ၁၂ ခုသို႕တိုက္ရိုက္ပို႕သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို လည္းလဝကအရာရွိ Datuk Alias Ahmad ကေျပာၾကားသြားသည္။

ထို႕အျပင္တရားမဝင္အလုပ္သမားမ်ားကို အလုပ္ေပးထားသည့္ အလုပ္ရွင္မ်ားကိုလည္း တရားဥပေဒအရ Migrants Act 2007 အတိုင္းအေရးယူသြားမည့္ျဖစ္ေၾကာင္းေရးသားထားသည္။
ယခုစီမံခ်က္အတြက္တရားဝင္အလုပ္သမားမ်ား မပါဝင္ေစရန္ ထိုသူတို႕အတြက္လံုေလာက္ေသာ အေထာက္အထားမ်ားကို သူေဌးမ်ားမွ ထုတ္ေပးထားရန္ ယေန႕တရားဝင္ေၾကာ္ျငာထားျပီးျဖစ္သည္ဟုေဖာ္ျပထားသည္ ။

ယခုစီမံခ်က္သည္ 6P စီမံခ်က္အတြင္း မွတ္ပံုတင္ထားသူမ်ားထဲမွ တရားဝင္လာေရာက္မေဆာင္ရြက္ေသာ သူမ်ားအားလံုးကိုအဓိကထားရွာေဖြမည္ျဖစ္ျပီး ေတြ႕ရွိပါကမည္သည့္ တရားဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ႕မ်ဳိးမွေပးမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ႏွင့္ တရားဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးေသာေအးဂ်င္းမ်ားမွ အဓိကတာဝန္ယူရမည့္အေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပထားသည္ ။

အဆိုပါ 6P စီမံခ်က္တြင္ တရားဝင္ေဆာင္ရြက္ထားေသာ သူ ၂ သန္းေက်ာ္အတြင္းခန္႕မွန္းေျခ ၁.၃ သန္းမွာ စာရြက္စာတမ္းမျပည့္စံုသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႕ရွိရျပီးျဖစ္ေၾကာင္း ။
ထိုသူမ်ားထဲမွာ ၅ သိန္းေက်ာ္ကို တရားဝင္ပါမစ္မ်ားထုတ္ေပးခဲ့ျပီး က်န္သည့္ ၃သိန္း ၃ ေသာင္းေက်ာ္မွာ ယေန႕ထိတိုင္ တရားဝင္ပါမစ္ အတြက္မေဆာင္ရြက္ေသေၾကာင္း ။

ယခု မေလးရွားအစိုးရမွ အခြင့္အေရးအျပည့္ေပးထားျပီးျဖစ္ေၾကာင္း ။
ယခု အခ်ိန္သည္ 6P စီမံခ်က္၏ enforcement ေဆာင္ရြက္ရန္ အခ်ိန္က်ေရာက္ျပီျဖစ္ေၾကာင္း အထူးသျဖင့္ ဂ်ဳိဟိုး ပါစီဂူးဒန္းမွ ဝင္ေရာင္လာေသာ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံသားမ်ားမွာ အိုဗားေတးေနထိုင္မႈအထူးမ်ားျပားေၾကာင္း ။

ထပ္မံၿပီးတရားမဝင္ေနထုိင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ၊ ျမန္မာ ၊ ဗီယက္နမ္ ႏွင့္ နီေပါႏိုင္ငံသားမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ။

ဒါတြတ္အလီ မွ ဆက္လက္ေျပာၾကားရာတြင္ ေၾကာင္ႏွင့္ၾကြက္ ကစားပြဲၾကီးအတြက္ မေလးရွားအစိုးရမွ အျပည့္အဝ ျပင္ဆင္ျပီးျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ..


လာမည့္ တနဂၤေႏြေန႕မွစတင္ၿပီး ထိုတရားမဝင္ေနထိုင္သူမ်ား ရုတ္တရက္ေပ်ာက္ကြယ္သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကို..။

တရားမဝင္ေနထိုင္သူမ်ားအားလံုးပုန္းေနခဲ့တာၾကာၿပီ မည္မွ်ဆက္လက္ပုန္းေအာင္းႏိုင္မည္ကို ေစာင့္ၾကည့္ေစလိုေၾကာင္း ။

၃ လတိတိ ဆက္တိုက္ျပဳလုပ္မည့္ အဆိုပါေအာ္ပေရးရွင္းတြင္ မေလးရွားႏိုင္ငံမွတရားမဝင္ေနထိုင္သူမ်ားအားလံုးေပ်ာက္ကြယ္ရမည္ဆုိသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္သည့္အေၾကာင္း .. ။

တရားမဝင္ေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ကာကြယ္ေပးသူ ၊ အကူညီေပးသူမ်ားအားလံုးကို ဒဏ္ေငြ ၅၀၀၀၀၀ ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ အႏွစ္ ၂၀ အထိ အျမင့္ဆံုးသတ္မွတ္ထားသည့္အတြက္မည္သူမွ် ကာကြယ္မေပးေစလိုေၾကာင္းကို ...။

အလုပ္ရွင္မ်ားအားလံုးသိေစရန္မွာ အခြင့္အေရးေပးထားၿပီးသည့္အတြက္ မည္သည့္ တရားမဝင္အလုပ္သမားကိုမွ ဆက္လက္မထားေတာ့ရန္ အခ်ိန္ေရာက္ျပီျဖစ္ေၾကာင္းကို .

လဝက ဒါရိုက္တာ ဒါတြတ္အလီမွ ေျပာၾကားသည့္အတိုင္း မေလးရွားေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားသိရွိေစရန္ ဘာသာျပန္တင္ဆက္ေပးရပါသည္ ။

Source : http://www.thestar.com.my/News/Nation/2013/08/28/Nations-biggest-ever-crackdown-soon.aspx

မေလးရွားေရာက္ ျမန္မာမ်ား
လာမည့္တနဂၤေႏြေန႕ကစၿပီး မေလးရွားအာဏာပိုင္အဖြဲ႕စည္းအားလံုးက ခန္႕မွန္းေျခ ၅၀၀၀၀၀ (၅သိန္း)ခန္႕ရွိတ့ဲ တရားမဝင္ေနထိုင္သူမ်ားအားလံုးကို တိုင္းျပည္လံုး ပိုက္စိပ္တိုက္ ရွာေဖြေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ယေန႕ The Star သတင္းစာမွာ ျပည့္ျပည့္စံုစံုရွင္းလင္းတင္ျပသြားခဲ့ပါသည္ ။
ယခင္တင္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း ယခု စီမံခ်က္ Operacy တြင္ မေလးရွားႏိုင္ငံ၏ လဝက ၊ ရဲ ၊ စစ္တပ္ ၊ ေရးလား ၊ ျပည္သူ႕စစ္ အပါအဝင္ တိုင္းျပည္ရွိအာဏာပိုင္အဖြဲ႕စည္းအားလံုးပူးေပါင္းရွာေဖြမည့္အင္အား ၁၃၅၀၀၀ ပါဝင္မည့္အေၾကာင္းကို ေရးသားထားခဲ့သည္ ။

ထိုအထဲတြင္ လဝက မွာ အဓိက ပါဝင္စစ္ေဆးမည္ျဖစ္သည္ ။
ယခု အစီအစဥ္တြင္ ကြာလာမ္ပူ ၊ ဆလန္းေဂါ ၊ ပီနန္း ၊ ဂ်ဳိဟိုး စသည့္ေနရာမ်ားရွိ တရားမဝင္အလုပ္သမားမ်ားရွိသည့္သတ္မွတ္ေနရာမ်ားကို အဓိက စစ္ေဆးသြားမည့္အေၾကာင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။

ဖမ္းဆီးရမိသူမ်ားအားလံုးကို မည္သည့္ရဲစခန္းသို႕မွ ပို႕မည္မဟုတ္ပဲ မေလးႏိုင္ငံရွိ တရားမဝင္ေနထိုင္သူမ်ားကို ထိမ္းသိမ္းမည့္ လဝက ကန္႕ ၁၂ ခုသို႕တိုက္ရိုက္ပို႕သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို လည္းလဝကအရာရွိ Datuk Alias Ahmad ကေျပာၾကားသြားသည္။

ထို႕အျပင္တရားမဝင္အလုပ္သမားမ်ားကို အလုပ္ေပးထားသည့္ အလုပ္ရွင္မ်ားကိုလည္း တရားဥပေဒအရ Migrants Act 2007 အတိုင္းအေရးယူသြားမည့္ျဖစ္ေၾကာင္းေရးသားထားသည္။
ယခုစီမံခ်က္အတြက္တရားဝင္အလုပ္သမားမ်ား မပါဝင္ေစရန္ ထိုသူတို႕အတြက္လံုေလာက္ေသာ အေထာက္အထားမ်ားကို သူေဌးမ်ားမွ ထုတ္ေပးထားရန္ ယေန႕တရားဝင္ေၾကာ္ျငာထားျပီးျဖစ္သည္ဟုေဖာ္ျပထားသည္ ။

ယခုစီမံခ်က္သည္ 6P စီမံခ်က္အတြင္း မွတ္ပံုတင္ထားသူမ်ားထဲမွ တရားဝင္လာေရာက္မေဆာင္ရြက္ေသာ သူမ်ားအားလံုးကိုအဓိကထားရွာေဖြမည္ျဖစ္ျပီး ေတြ႕ရွိပါကမည္သည့္ တရားဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ႕မ်ဳိးမွေပးမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ႏွင့္ တရားဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးေသာေအးဂ်င္းမ်ားမွ အဓိကတာဝန္ယူရမည့္အေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပထားသည္ ။

အဆိုပါ 6P စီမံခ်က္တြင္ တရားဝင္ေဆာင္ရြက္ထားေသာ သူ ၂ သန္းေက်ာ္အတြင္းခန္႕မွန္းေျခ ၁.၃ သန္းမွာ စာရြက္စာတမ္းမျပည့္စံုသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႕ရွိရျပီးျဖစ္ေၾကာင္း ။
ထိုသူမ်ားထဲမွာ ၅ သိန္းေက်ာ္ကို တရားဝင္ပါမစ္မ်ားထုတ္ေပးခဲ့ျပီး က်န္သည့္ ၃သိန္း ၃ ေသာင္းေက်ာ္မွာ ယေန႕ထိတိုင္ တရားဝင္ပါမစ္ အတြက္မေဆာင္ရြက္ေသေၾကာင္း ။

ယခု မေလးရွားအစိုးရမွ အခြင့္အေရးအျပည့္ေပးထားျပီးျဖစ္ေၾကာင္း ။
ယခု အခ်ိန္သည္ 6P စီမံခ်က္၏ enforcement ေဆာင္ရြက္ရန္ အခ်ိန္က်ေရာက္ျပီျဖစ္ေၾကာင္း အထူးသျဖင့္ ဂ်ဳိဟိုး ပါစီဂူးဒန္းမွ ဝင္ေရာင္လာေသာ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံသားမ်ားမွာ အိုဗားေတးေနထိုင္မႈအထူးမ်ားျပားေၾကာင္း ။

ထပ္မံၿပီးတရားမဝင္ေနထုိင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ၊ ျမန္မာ ၊ ဗီယက္နမ္ ႏွင့္ နီေပါႏိုင္ငံသားမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ။

ဒါတြတ္အလီ မွ ဆက္လက္ေျပာၾကားရာတြင္ ေၾကာင္ႏွင့္ၾကြက္ ကစားပြဲၾကီးအတြက္ မေလးရွားအစိုးရမွ အျပည့္အဝ ျပင္ဆင္ျပီးျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ..


လာမည့္ တနဂၤေႏြေန႕မွစတင္ၿပီး ထိုတရားမဝင္ေနထိုင္သူမ်ား ရုတ္တရက္ေပ်ာက္ကြယ္သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကို..။

တရားမဝင္ေနထိုင္သူမ်ားအားလံုးပုန္းေနခဲ့တာၾကာၿပီ မည္မွ်ဆက္လက္ပုန္းေအာင္းႏိုင္မည္ကို ေစာင့္ၾကည့္ေစလိုေၾကာင္း ။

၃ လတိတိ ဆက္တိုက္ျပဳလုပ္မည့္ အဆိုပါေအာ္ပေရးရွင္းတြင္ မေလးရွားႏိုင္ငံမွတရားမဝင္ေနထိုင္သူမ်ားအားလံုးေပ်ာက္ကြယ္ရမည္ဆုိသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္သည့္အေၾကာင္း .. ။

တရားမဝင္ေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ကာကြယ္ေပးသူ ၊ အကူညီေပးသူမ်ားအားလံုးကို ဒဏ္ေငြ ၅၀၀၀၀၀ ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ အႏွစ္ ၂၀ အထိ အျမင့္ဆံုးသတ္မွတ္ထားသည့္အတြက္မည္သူမွ် ကာကြယ္မေပးေစလိုေၾကာင္းကို ...။

အလုပ္ရွင္မ်ားအားလံုးသိေစရန္မွာ အခြင့္အေရးေပးထားၿပီးသည့္အတြက္ မည္သည့္ တရားမဝင္အလုပ္သမားကိုမွ ဆက္လက္မထားေတာ့ရန္ အခ်ိန္ေရာက္ျပီျဖစ္ေၾကာင္းကို .

လဝက ဒါရိုက္တာ ဒါတြတ္အလီမွ ေျပာၾကားသည့္အတိုင္း မေလးရွားေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားသိရွိေစရန္ ဘာသာျပန္တင္ဆက္ေပးရပါသည္ ။

Source : http://www.thestar.com.my/News/Nation/2013/08/28/Nations-biggest-ever-crackdown-soon.aspx

မေလးရွားေရာက္ ျမန္မာမ်ား

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...