ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ခင္ပြန္းသည္အား ဇနီးသည္မွ ခြက္ျဖင့္ရိုက္သတ္

Wednesday, 28 August 2013

ခင္ပြန္းသည္အား ဇနီးသည္မွ ခြက္ျဖင့္ရိုက္သတ္


Photo: ခင္ပြန္းသည္အား ဇနီးသည္မွ ခြက္ျဖင့္ရိုက္သတ္
===========================
Wednesday, August 28, 2013

သူ႔အေပၚ လိမ္လည္လွည့္ ျဖားမႈမ်ားကို ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ဂ်ပန္အမ်ိဳးသမီးႀကီးက အသက္ ၇၀ ေက်ာ္ခင္ပြန္းသည္အား ေကာ္ ဖီခြက္ျဖင့္ ထုရိုက္၍ ေသေအာင္ သတ္ျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း တနလၤာေန႔ က သိရွိရသည္။ 
အသက္ ၆၁ ႏွစ္ရွိ အမ်ိဳး သမီးက သူ၏ခင္ပြန္း၏ အရႈပ္ အရွင္းကိစၥမ်ားကို သိရွိရၿပီးေနာက္ မ်က္ႏွာႏွင့္ ဦးေခါင္းအား ေကာ္ ဖီခြက္ျဖင့္ ထပ္ခါတလဲလဲ ႀကိမ္ဖန္ မ်ားစြာ ထုႏွက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ တနဂၤ ေႏြေန႔မြန္းလြဲပိုင္း တိုက်ိဳၿမိဳ႕အ ေနာက္ေတာင္ပိုင္း ၎တို႔၏ေနအိမ္၌ ျဖစ္ေၾကာင္း အဆာဟိရွင္ဘြန္း သတင္းစာႏွင့္ တျခားမီဒီယာမ်ား က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
အသက္ ၇ဝရွိၿပီျဖစ္ေသာ ယာဆူအိုဟီရိုဆီမွာ ယိုကိုဟား မားအမ်ိဳးသားတကၠသိုလ္မွ ဂုဏ္ ထူးေဆာင္ပါေမာကၡျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎အား ေဆး႐ုံသို႔ တင္ပို႔ခဲ့ေသာ္ လည္း ေနာက္ပိုင္း၌ ေသဆုံးသြား ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
''သူက အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး နဲ႔ရႈပ္ေနလို႔ ကၽြန္မ မႏွစ္သက္ခဲ့ ပါဘူး''ဟု အီမီကိုဟီရိုဆီက ရဲ ကို ေျပာျပခဲ့သည္။
''ကၽြန္မ ႐ူးသြပ္သြားပါၿပီ။ ေကာ္ဖီခြက္နဲ႔ သူ႔ကို အႀကိမ္ ၁၀၀ ေက်ာ္ ရိုက္ႏွက္မိခဲ့ပါတယ္''ဟု သူမက ေျပာျပခဲ့သည္။
အမ်ိဳးသမီးအား လူသတ္ ရန္ ႀကိဳးစားမႈ သံသယျဖင့္ ရဲက ဖမ္းဆီးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းစာက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ 

Myanmar News Updates
သူ႔အေပၚ လိမ္လည္လွည့္ ျဖားမႈမ်ားကို ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ဂ်ပန္အမ်ိဳးသမီးႀကီးက အသက္ ၇၀ ေက်ာ္ခင္ပြန္းသည္အား ေကာ္ ဖီခြက္ျဖင့္ ထုရိုက္၍ ေသေအာင္ သတ္ျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း တနလၤာေန႔ က သိရွိရသည္။
အသက္ ၆၁ ႏွစ္ရွိ အမ်ိဳး သမီးက သူ၏ခင္ပြန္း၏ အရႈပ္ အရွင္းကိစၥမ်ားကို သိရွိရၿပီးေနာက္ မ်က္ႏွာႏွင့္ ဦးေခါင္းအား ေကာ္ ဖီခြက္ျဖင့္ ထပ္ခါတလဲလဲ ႀကိမ္ဖန္ မ်ားစြာ ထုႏွက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ တနဂၤ ေႏြေန႔မြန္းလြဲပိုင္း တိုက်ိဳၿမိဳ႕အ ေနာက္ေတာင္ပိုင္း ၎တို႔၏ေနအိမ္၌ ျဖစ္ေၾကာင္း အဆာဟိရွင္ဘြန္း သတင္းစာႏွင့္ တျခားမီဒီယာမ်ား က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
အသက္ ၇ဝရွိၿပီျဖစ္ေသာ ယာဆူအိုဟီရိုဆီမွာ ယိုကိုဟား မားအမ်ိဳးသားတကၠသိုလ္မွ ဂုဏ္ ထူးေဆာင္ပါေမာကၡျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎အား ေဆး႐ုံသို႔ တင္ပို႔ခဲ့ေသာ္ လည္း ေနာက္ပိုင္း၌ ေသဆုံးသြား ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
''သူက အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး နဲ႔ရႈပ္ေနလို႔ ကၽြန္မ မႏွစ္သက္ခဲ့ ပါဘူး''ဟု အီမီကိုဟီရိုဆီက ရဲ ကို ေျပာျပခဲ့သည္။
''ကၽြန္မ ႐ူးသြပ္သြားပါၿပီ။ ေကာ္ဖီခြက္နဲ႔ သူ႔ကို အႀကိမ္ ၁၀၀ ေက်ာ္ ရိုက္ႏွက္မိခဲ့ပါတယ္''ဟု သူမက ေျပာျပခဲ့သည္။
အမ်ိဳးသမီးအား လူသတ္ ရန္ ႀကိဳးစားမႈ သံသယျဖင့္ ရဲက ဖမ္းဆီးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းစာက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

Myanmar News Updates

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...