ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: android အတြက္ 2014 Fifa world cup 2014 ၾကည္ ့ရန္ပါ။

Sunday, 15 June 2014

android အတြက္ 2014 Fifa world cup 2014 ၾကည္ ့ရန္ပါ။


Photo: android အတြက္ 2014 Fifa world cup 2014 ၾကည္ ့ရန္ပါ။
==========================================
မေန ့က iphone i pad အတြက္ တင္ေပးလို ့ေစ်း စစ္လာ တဲ ့မိတ္ ေဆြေတြ

အတြက္ပါ။ playstore မွ ေဒါင္းပါ။

===========================================
ေဒါင္းရန္ >> https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fifa.fifaapp.android&hl=en
http://www.mediafire.com/download/pckp3afkwrfyce7/com.fifa.fifaapp.android.apk


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...