ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ပခုကၠဴသီဟုိဠ္ရွင္ဘုရားပဲြေတာ္သုိ႔ စုိင္းစုိင္းခမ္းလိႈင္ လာေရာက္ေဖ်ာ္ေျဖ

Tuesday, 24 June 2014

ပခုကၠဴသီဟုိဠ္ရွင္ဘုရားပဲြေတာ္သုိ႔ စုိင္းစုိင္းခမ္းလိႈင္ လာေရာက္ေဖ်ာ္ေျဖ


Photo: ပခုကၠဴသီဟုိဠ္ရွင္ဘုရားပဲြေတာ္သုိ႔ စုိင္းစုိင္းခမ္းလိႈင္ လာေရာက္ေဖ်ာ္ေျဖ

ပခုကၠဴ ဇြန္ ၂၅

နယုန္လဆန္းမွစ၍ ႏွစ္စဥ္က်င္းပေလ့ရွိသည့္ ပခုကၠဴၿမိဳ႕ သီဟုိဠ္ရွင္ပဲြေတာ္ႀကီး တြင္ တင္ဆက္ကျပခဲ့ေသာ ေရႊျမန္မာဇာတ္ပဲြႏွင့္ အတူ ရုပ္ရွင္ႏွင့္ ဗီဒီယုိသရုပ္ေဆာင္ အဆုိေတာ္ စုိင္းစုိင္းခမ္းလိႈင္သည္ ႏွစ္ညတုိင္တုိင္ သီဆုိေဖ်ာ္ေျဖေပးခဲ့ရာ ပရိသတ္မ်ား ရုံျပည့္ရုံလွ်ံ အားေပးခဲ့ၾကသည္ဟု သိရသည္။

ပခုကၠဴၿမိဳ႕သုိ႔ ေရာက္ရွိေနစဥ္ ၿမိဳ႕မလမ္းႏွင့္ ေရႊလမ္းေထာင့္၌ တည္ရွိသည့္ `ေအာင္´စတုိးဆုိင္ဖြင့္လွစ္ပဲြသုိ႔လည္း တက္ေရာက္ခဲ့ရာ ပခုကၠဴၿမိဳ႕ခံမ်ားက က်ိတ္က်ိတ္တုိး လာေရာက္အားေပးခဲ့ၾကသည္။

အိမ့္(ပခုကၠဴ)
ပခုကၠဴ ဇြန္ ၂၅

နယုန္လဆန္းမွစ၍ ႏွစ္စဥ္က်င္းပေလ့ရွိသည့္ ပခုကၠဴၿမိဳ႕ သီဟုိဠ္ရွင္ပဲြေတာ္ႀကီး တြင္ တင္ဆက္ကျပခဲ့ေသာ ေရႊျမန္မာဇာတ္ပဲြႏွင့္ အတူ ရုပ္ရွင္ႏွင့္ ဗီဒီယုိသရုပ္ေဆာင္ အဆုိေတာ္ စုိင္းစုိင္းခမ္းလိႈင္သည္ ႏွစ္ညတုိင္တုိင္ သီဆုိေဖ်ာ္ေျဖေပးခဲ့ရာ ပရိသတ္မ်ား ရုံျပည့္ရုံလွ်ံ အားေပးခဲ့ၾကသည္ဟု သိရသည္။

ပခုကၠဴၿမိဳ႕သုိ႔ ေရာက္ရွိေနစဥ္ ၿမိဳ႕မလမ္းႏွင့္ ေရႊလမ္းေထာင့္၌ တည္ရွိသည့္ `ေအာင္´စတုိးဆုိင္ဖြင့္လွစ္ပဲြသုိ႔လည္း တက္ေရာက္ခဲ့ရာ ပခုကၠဴၿမိဳ႕ခံမ်ားက က်ိတ္က်ိတ္တုိး လာေရာက္အားေပးခဲ့ၾကသည္။

အိမ့္(ပခုကၠဴ)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...