ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ျမန္မာမ်ားအတြက္ပါမစ္ေပးမည့္အခမ္းအနားစတင္ဖြင့္လွစ္ (အထူး)

Tuesday, 24 June 2014

ျမန္မာမ်ားအတြက္ပါမစ္ေပးမည့္အခမ္းအနားစတင္ဖြင့္လွစ္ (အထူး)


*******************************************************
သတင္း
မေလးရွား (24.6.2014)
ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ပါမစ္ ေပးမည့္ အစီအစဥ္ ဟုေၾကာ္ျငာထားေသာ OSC အစီအစဥ္ (သို႕) G to G (အစိုးရ ၂ ဘက္သေဘာတူမႈ) အစီအစဥ္သည္ ၂ ဘက္အစိုးရ ေၾကာ္ျငာထားသည့္အတိုင္း ယေန႕ ၂၄.၆.၂၀၁၄ တြင္ ကလနားဂ်ာရာ အင္မီဂေရးရွင္း ရံုးအေပၚထပ္ရွိ ONE STOP CENTRE (OSC) တြင္ ၂ ဘက္အစိုးရ တာဝန္ရွိသူမ်ား ၊ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရ အသိမွတ္ျပဳကုမၼဏီမ်ား မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား ၊ ပါမစ္လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားျဖင့္ စည္ကားစြာ က်င္းပသြားခဲ့သည္ ။
ျမန္မာအစိုး၏ တရားမဝင္ႏိုင္ငံသားမ်ား မေလးရွားတြင္
ပါမစ္ရရွိေစရန္ေဆာင္ရြက္မႈျဖစ္ေၾကာင္းတာဝန္ရွိသူမ်ားကေျပာသလို ၊ မေလးရွားဘက္မွလည္း မေလးရွားႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံလံုျခံဳေရး ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျပႆနာ်ားေၾကာင့္ ျပည္တြင္းလံုျခံဳေရး ပိုမိုထိေရာက္စြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ တရားမဝင္ ျဖစ္ေနသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားကို စစ္တမ္းေကာက္ယူကာ ပါမစ္ရရွိရန္ လိုအပ္သူမ်ားအတြက္ ပါမစ္ထုတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယေန႕ေျဖၾကားသြားခဲ့သည္ ။
ပါမစ္ေလွ်ာက္ထားမည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ာကို ေဆာင္ရြက္ရမည္ ။ မည္သည့္ တရားမဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမဆို မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ တရားမဝင္ျဖစ္ေနသည့္သူမဆို ေလွ်ာက္ထားခြင့္ရွိေၾကာင္း သိရသည္ ။
ေဆာင္ရြက္ရန္ မ်ား
*****************
၁. ပတ္စပို႕ လက္ဝယ္ မရွိေသးေသာသူမ်ားသည္ ျမန္မာသံံရံုးတြင္ (သို႕) EVERFINE ကုမၼဏီ တြင္ စာအုပ္ေလွ်ာက္ထားပါ ။ ထို႕ေနာက္ပါမစ္ေလွ်ာက္ထားရန္ စီစဥ္ပါ ။
၂. စာအုပ္ေလွ်ာက္ၿပီး လက္ဝယ္မရရွိေသးပါကလည္း ယခုစတင္ေသာ G TO G အစီအစဥ္တြင္ပါဝင္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္ ။ စာအုပ္မရမီစပ္ၾကား အေထာက္အထား စာရြက္ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္ ။
၃. ေလွ်ာက္ထားသူတြင္ အလုပ္ရွင္ရွိပါက OSC တြင္ ခ်က္ခ်င္း လက္ေဗြ ႏွိပ္ကာ မေလးရွားလဝက မွထုတ္ေပးေသာ ပစ္မႈ႕ကင္းရွင္းေၾကာင္း ႏွင့္ ပါမစ္ဆက္ေလွ်ာက္ရန္ အတြက္ ေထာက္ခံစာ တစ္ရြက္ရရွိမည္ျဖစ္သည္ ။
၄. အလုပ္ရွင္မရွိပါက ျမန္မာအစိုးရ မွ တရားဝင္ သတ္မွတ္ထားေသာ EVERFINE တြင္သြားေရာက္ အကူညီေတာင္းခံ ညွိႏိႈင္းပါ ။ အလုပ္ရွင္ေနရာတြင္ သင့္ေတာ္ေသာ လုပ္ငန္းရွင္ ျဖည့္ရန္ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ပါ ။
၅. ယခု အစီအစဥ္သည္ လုပ္ငန္းရွင္မရွိပါက လံုးဝ ပါမစ္ေပးမည္မဟုတ္ေၾကာင္း မေလးရွား အစိုးရက တရားဝင္ေၾကာ္ျငာထားေသာေၾကာင့္ ယခင္ သို႕မဟုတ္ေၾကာင္း သိရွိရန္လိုအပ္သည္ ။
၆. လုပ္ငန္းရွင္ရွိသူမ်ားအဖို႕ မိမိလုပ္ငန္းရွင္ ႏိုင္ငံသားအား ယခု OSC သို႕ဆက္သြယ္ရန္ တိုက္တြန္းကာ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခ်က္မ်ား ႏွင့္ လိုအပ္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ေမးျမန္းစံုစမ္းၿပီး ေဆာင္ရြက္ပါ ။
၇။ ထိုစာရြက္ရရွိၿပီးေနာက္ ပါမစ္ေလွ်ာက္ထားခြင့္ ရရွိရန္ လဝက သက္ဆိုင္ရာ ၂ ဘက္ကုမၼဏီ ၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ ပါမစ္ဆက္လက္ေလွ်ာက္ထားေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္ ။
၈။ ပါမစ္ရရွိရန္ လဝက မွ အတည္ျပဳၿပီးပါက ပါမစ္ျပန္လည္ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္ ။
၉. ပါမစ္ေလွ်ာက္ထားေပးမည့္ လုပ္ငန္းရွင္သည္ ယခု အစီစဥ္ေၾကာင့္တရားဝင္အလုပ္သမား အတြက္မည္သည့္ပစ္ဒဏ္ ႏွင့္ မည္သည့္ ဒဏ္ေၾကးမွ ေပးေဆာင္ရန္မလိုေၾကာင္းသိရသည္ ။
၁၀။ ပါမစ္ဖိုးကုန္က်စရိတ္မ်ားကို မေလးအစိုးရသတ္မွတ္ထားေသာ OSC (ONE STOP CENTRE (သို႕) EVERFINE SERVICE (M) SDN BHD သုိ႕ တိုက္ရိုက္ေမးျမန္းႏိုင္သည္ ။
ေကအယ္ရွိ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သာေနရာမ်ား ။
G2G (ONE STOP CENTRE)
*******************************
LRT KALANA JAYA ဘူတာတြင္ဆင္းၿပီး KALANA JAYA IMMIGRATION ,
Kelana Center point (PLAZA GLOMAC ) သို႕ တကၠစီစီးပါ (သို႕) T624 Bus ကားစီးပါ။
သင့္လုပ္ငန္းရွင္ စံုစမ္းရန္ရွိပါက
ဖုန္း - 0378874724
ျမန္မာမ်ားစံုစမ္းလိုပါက -0182688007
(ရံုးခ်ိန္အတြင္းသာ ဆက္သြယ္ပါရန္)
EVERFINE SERVICE COMPANY
************************************
MASJID JAMEK LRT ဘူတာအနီး ၊ အမွတ္ ၁၉ - ၂၁ ၊ JALAN TUN PERAK , KL.
032064075 , 0320264076
0183559540
(ရံုးခ်ိန္အတြင္းသာ ဆက္သြယ္ပါရန္)
သို႕စံုစမ္းႏိုင္ပါသည္ ။
ယေန႕လာေရာက္ ေလွ်ာက္ထားသူ မ်ားအားလံုး ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားခ်ည္းျဖစ္ၿပီး ပထမေန႕ျဖစ္သည့္အေလွ်ာက္ လူမ်ားေနသည္ကိုေတြ႕ရသည္။
ကြာလာလမ္ပူအျပင္ ၊
၁. ဂ်ဳိဟိုး
၂. ပီနန္း
၃. မြား
၄. ျမန္မာႏိုင္ငံ တို႕တြင္ပါ HOMME ေခၚ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား မေလးရွားတြင္ပါမစ္ရရွိရန္ေဆာင္ရြက္သည့္ေနရာမ်ားဖြင့္လစ္ထားေၾကာင္းလဲသိရသည္ ။
အဆိုပါ ေနရာမ်ား၏ လိပ္စာအား မနက္ျဖန္ ဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား အတြက္ ယခု ပါမစ္ေပးသည့္ အစီအစဥ္အား ေန႕စဥ္ တင္ဆက္ေပးသြားပါမည္ ။
www.facebook.com/mmrinmy
အား ကလစ္ကာ like လုပ္ထားႏိုင္သည္ ။
‪#‎မေလးရွားေရာက္ျမန္မာမ်ား‬ Official Facebook မွတင္ဆက္သည္ ။
PHOTO : #မေလးရွားေရာက္ျမန္မာမ်ား OFFICIAL PAGE
www.facebook.com/mmrinmy

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...