ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: အမႈဖြင့္အေရးယူခံရသူ၏ေနအိမ္အား ၀င္ေရာက္ရွာေဖြရာ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ား ေတြ႕ရွိ

Monday, 9 June 2014

အမႈဖြင့္အေရးယူခံရသူ၏ေနအိမ္အား ၀င္ေရာက္ရွာေဖြရာ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ား ေတြ႕ရွိ

Photo: အမႈဖြင့္အေရးယူခံရသူ၏ေနအိမ္အား ၀င္ေရာက္ရွာေဖြရာ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ား ေတြ႕ရွိသိမ္းဆည္း ရမိခဲ့သျဖင့္ ထပ္မံအမႈဖြင့္အေရးယူထား
ေနျပည္ေတာ္၊ ဇြန္ ၉
   ရွမ္းျပည္နယ္၊ ဟိုပံုးၿမိဳ႕မရဲစခန္းတြင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁၀ ရက္ေန႔က အမႈဖြင့္အေရးယူ ခဲ့သည့္ (ပ)၃၃/၂၀၁၄၊ ျပစ္မႈပုဒ္မ ၄၀၈/၄၆၇ အမႈမွ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္၊ ေညာင္ျဖဴ ေက်းရြာေန ၀ူးေရွာင္ဟြ(၅၃)ႏွစ္အား ဇြန္လ ၇ ရက္ေန႔ ည ၉ နာရီအခ်ိန္တြင္ အမႈျဖင့္ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ၿပီး စစ္ေဆးခ်က္အရ လက္နက္ပုန္းကိုင္ေဆာင္ေၾကာင္း သိရွိရသျဖင့္ ၎ေနထိုင္သည့္ ေညာင္ျဖဴေက်းရြာရွိ ““ေငြကမၻာေက်ာ္””သတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီ၊ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာလိုင္းခန္းသို႔ ဟိုပံုးၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက သက္ေသမ်ားႏွင့္အတူ ၀င္ေရာက္ရွာေဖြခဲ့သည္။ ထိုသို႔ရွာေဖြရာ အိမ္ခန္း၀င္ေပါက္တံခါးၾကားရွိ ႂကြပ္ႂကြပ္အိတ္အျဖဴေရာင္အတြင္းမွ ပိတ္စအနီေရာင္ျဖင့္ထုပ္ထားသည့္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံလုပ္ ၉ မမ ပစၥတို ေသနတ္ ၁ လက္၊ ၎က်ည္အိမ္(၂)ခု၊ စကၠဴဗူးျဖင့္ထည့္ထားသည့္ ၉ မမ က်ည္(၅၀)ေတာင့္၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံလုပ္ ၃၂ ဗို႔ ပစၥတိုေသနတ္ ၁ လက္၊ ၎က်ည္အိမ္(၁)ခုႏွင့္ ၇.၆၅ က်ည္(၄၉)ေတာင့္ တို႔အား ေတြ႕ရွိသိမ္းဆည္းရမိခဲ့ေသာေၾကာင့္ ၀ူးေရွာင္ဟြအား ဟိုပံုးၿမိဳ႕မရဲစခန္း(ပ)၃၈/၂၀၁၄၊ ရွမ္းလက္နက္ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၂(က)ျဖင့္ အမႈဖြင့္အေရးယူထားေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
အမႈဖြင့္အေရးယူခံရသူ၏ေနအိမ္အား ၀င္ေရာက္ရွာေဖြရာ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ား ေတြ႕ရွိသိမ္းဆည္း ရမိခဲ့သျဖင့္ ထပ္မံအမႈဖြင့္အေရးယူထား
ေနျပည္ေတာ္၊ ဇြန္ ၉
ရွမ္းျပည္နယ္၊ ဟိုပံုးၿမိဳ႕မရဲစခန္းတြင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁၀ ရက္ေန႔က အမႈဖြင့္အေရးယူ ခဲ့သည့္ (ပ)၃၃/၂၀၁၄၊ ျပစ္မႈပုဒ္မ ၄၀၈/၄၆၇ အမႈမွ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္၊ ေညာင္ျဖဴ ေက်းရြာေန ၀ူးေရွာင္ဟြ(၅၃)ႏွစ္အား ဇြန္လ ၇ ရက္ေန႔ ည ၉ နာရီအခ်ိန္တြင္ အမႈျဖင့္ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ၿပီး စစ္ေဆးခ်က္အရ လက္နက္ပုန္းကိုင္ေဆာင္ေၾကာင္း သိရွိရသျဖင့္ ၎ေနထိုင္သည့္ ေညာင္ျဖဴေက်းရြာရွိ ““ေငြကမၻာေက်ာ္””သတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီ၊ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာလိုင္းခန္းသို႔ ဟိုပံုးၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက သက္ေသမ်ားႏွင့္အတူ ၀င္ေရာက္ရွာေဖြခဲ့သည္။ ထိုသို႔ရွာေဖြရာ အိမ္ခန္း၀င္ေပါက္တံခါးၾကားရွိ ႂကြပ္ႂကြပ္အိတ္အျဖဴေရာင္အတြင္းမွ ပိတ္စအနီေရာင္ျဖင့္ထုပ္ထားသည့္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံလုပ္ ၉ မမ ပစၥတို ေသနတ္ ၁ လက္၊ ၎က်ည္အိမ္(၂)ခု၊ စကၠဴဗူးျဖင့္ထည့္ထားသည့္ ၉ မမ က်ည္(၅၀)ေတာင့္၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံလုပ္ ၃၂ ဗို႔ ပစၥတိုေသနတ္ ၁ လက္၊ ၎က်ည္အိမ္(၁)ခုႏွင့္ ၇.၆၅ က်ည္(၄၉)ေတာင့္ တို႔အား ေတြ႕ရွိသိမ္းဆည္းရမိခဲ့ေသာေၾကာင့္ ၀ူးေရွာင္ဟြအား ဟိုပံုးၿမိဳ႕မရဲစခန္း(ပ)၃၈/၂၀၁၄၊ ရွမ္းလက္နက္ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၂(က)ျဖင့္ အမႈဖြင့္အေရးယူထားေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...