ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ကေလးကို သတ္ျပီး ဟင္းခ်က္ဖို႕ၾကိဳးစားတဲ့ လင္မယား

Monday, 9 June 2014

ကေလးကို သတ္ျပီး ဟင္းခ်က္ဖို႕ၾကိဳးစားတဲ့ လင္မယား


က ေမၻာဒီးယားနိုင္ ငံ မွာ ျဖစ္ပြားတဲ႕ အမႈပါ။ ဖခင္ နဲ႕ မိခင္ တို
့ နွစ္ ဦးေပါင္းျပီး

မိမိ ရင္ေသြး ကိ ုခုတ္ပိုင္း ျပီး ဟင္းခ်က္
ဖို ့
ျပင္ ဆင္ ထားတာပါ သူ တို ့ အသိတရားျပန္ ဝင္ တဲ႕အခ်ိန္ မွာ မိမိသားကို သတ္မိျပီမို ့ အဖမ္း ခံ ခဲ႕ ပါ တယ္
စိတ္ ၾကြ ေဆး သံုးစဲြ တာ ေတြ႕ ရိွ တာ ေၾကာင့္ ယင္းမိဘ နွစ္ ဦးကို
တစ္သက္ တစ္က်ြန္း ခ်မွတ္ လိုက္ပါတယ္။ မူးယစ္ေဆးဝါးေနာက္ ဆက္တဲြ ျပႆနာကို
အမ်ားသိ ေအာင္ share ေပးပါ ဦး
မ်က္လွည့္္ ႏွင့္ ထူးဆန္းဖြယ္ ရာ' group မွ ေဖာ္ျပသည္

ေအာင္ထြန္းဦး

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...