ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: PSY & Snoop Dogg

Tuesday, 10 June 2014

PSY & Snoop Dogg


လြန္ခဲ့တဲ့ ၉ နာရီကမွ တင္ထားတဲ့ PSY & Snoop Dogg ရဲ႕
HANGOVER သီခ်င္း အသစ္ Youtube မွာေတာ့ ၾကည့္တဲ့သူ
သန္းဂဏန္းရွိေနၿပီ....

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...