ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ထူးၿခားဆန္းၾကယ္လွေသာဇလြန္ၿပည္ေတာ္ၿပန္ဘုရားၾကီး(သို႕) မာရ္ေအာင္ၿမင္မုနိဘုရားၾကီး၏သမိုင္းရာဇ၀င္(၉)

Monday, 9 June 2014

ထူးၿခားဆန္းၾကယ္လွေသာဇလြန္ၿပည္ေတာ္ၿပန္ဘုရားၾကီး(သို႕) မာရ္ေအာင္ၿမင္မုနိဘုရားၾကီး၏သမိုင္းရာဇ၀င္(၉)

ၿမန္မာႏိုင္ငံ၏ဘုရား၊ေစတီ၊ပုထိုးသမိုင္းေၾကာင္းရာဇ၀င္ၿဖစ္ရပ္မွန္မ်ား's photo.

"မာရ္ေအာင္ၿမင္မုနိၿပည္ေတာ္ၿပန္ဘုရားၾကီး"ရဲ႕အံ့ၾသၾကည္ညိဳဖြယ္ရာ
တန္ခိုးေတာ္မ်ား

"မာရ္ေအာင္ၿမင္မုနိၿပည္ေတာ္ၿပန္ဘုရားၾကီး"ရဲ႕အံ့ၾသၾကည္ညိဳဖြယ္ရာ
တန္ခိုးေတာ္မ်ားကိုရဟန္းရွင္လူမိဘၿပည္သူမ်ားဖူးေတြ႕ခြင့္မၾကံဳ၊ၿမင့္ခြင့္မရ
ႏိုင္သည္မ်ားလည္းရွိၾကပါလိမ့္မည္...
ကိုယ္ေတြ႕ဖူးၿမင္ခြင့္ရသူမ်ားလည္းအမ်ားအၿပားရွိခဲ့ၾကပါမည္...
ထို႕အတူယခင္သမိုင္းေထာက္အထားမ်ားအရသိရွိရၿခင္းမ်ားလည္းရွိသလို
ကိုယ္ေတြ႕ၾကားနာခြင့္ရခဲ့ၿခင္းမ်ားလည္းရွိပါတယ္...
ထိုအံ့ၾသဖြယ္ရာမ်ားထဲမွအခိ်ဳ႕ကိုေကာက္ႏုတ္တင္ၿပလိုက္ရပါတယ္...

(၁) နယ္ခ်ဲ႕တို႕က"ဇလြန္ၿမိဳ႕"မွ"အိႏိၵယၿပည္၊ဘံုေဘၿမိဳ႕"သို႕သယ္ေဆာင္သြား
ၿပီးထုရိုက္ၿခင္း၊အရည္က်ိဳၿခင္းၿပဳလုပ္ရာတြင္လံုး၀ဖ်က္စီးမရဘဲ
"ၿမန္မာၿပည္"သို႕ၿပန္ပို႕ခဲ့ရသည္မွာအံ့ၾသၾကည္ညိဳဖြယ္ရာတန္ခိုးေတာ္
ၿဖစ္ေၾကာင္းထင္ရွားေနပါတယ္...
(၂) (၁၂၈၀)ခုႏွစ္အတြင္း"ကမ္းနားယာယီစံေက်ာင္းေတာ္"တြင္သီတင္းသံုး
ေတာ္မူစဥ္"ေရၾကီးၿခင္းေဘး"ႏွင့္ၾကံဳရေသာ္လည္းဆင္းတုေတာ္ၾကီးမွာ
ေရမၿမဳပ္ဘဲေရကန္ေတာ့ထိုးေနခဲ့ပါတယ္...
အၿခားဆင္းတုေတာ္မ်ားေရၿမဳပ္ေနခဲ့ပါတယ္...
အလားတူကမ္းနားရပ္ကြက္မီးေလာင္ေနစဥ္ကလည္းဘုရားၾကီးမွာ
မီးမေလာင္ဘဲမီးကြင္းေနခဲ့ပါတယ္...
(၃) (၁၃၃၆)ခုႏွစ္၊တပို႕တြဲလဆန္း(၂)ရက္ေန႕၊ညေန(၅)နာရီခန္႕မွစၿပီး(၁၇)
ရက္တိတိ"ေရာင္ၿခည္ေတာ္"ကြန္႕ၿမဴးသည္ကို"ဇလြန္ၿမိဳ႕"ရွိရဟန္းရွင္လူ
မိဘၿပည္သူမ်ားမ်က္ၿမင္ဖူးေတြ႕ရပါတယ္...
(၄) "ဒုတိယကမၻာစစ္"အတြင္း"ဇလြန္ၿမိဳ႕"တြင္ဗုံးဆန္၊အေၿမွာက္ဆန္မ်ား
က်ေရာက္ခဲ့ေသာ္လည္းဘုရားၾကီးႏွင့္သာသနိကအေဆာက္အအံုမ်ား
လံုး၀ထိမွန္မႈမရွိခဲ့သည္ကိုလည္း"ဇလြန္ၿမိဳ႕"မွအမ်ားၿပည္သူမ်ားဖူးေတြ႕
ခဲ့ရပါတယ္...
(၅) "မ်က္ႏွာေတာ္"မွာအၿမဲၿပံဳးရႊင္ၾကည္လင္ေနၿပီးေဘးဥပါဒ္အႏၱရာယ္
တစ္ခုခုက်ေရာက္မည့္အခါတြင္"မ်က္ႏွာေတာ္မရႊင္၊မၾကည္လင္ၿခင္း"
ကိုလည္း"ဇလြန္ၿမိဳ႕"မွရဟန္းရွင္လူမ်ားမ်က္ၿမင္ဖူးေတြ႕ၾကရပါတယ္...
(၆) ဆုေတာင္းၿပည့္လြန္းေသာေၾကာင့္"ၿမန္မာမင္း"မ်ားကိုးကြယ္စဥ္ကာလက
"မင္းညီမင္းသားမ်ားမဖူးေၿမာ္ရန္"ပိတ္ပင္ထားေၾကာင္းသမိုင္းအေထာက္
အထားမ်ားႏွင့္တကြမွတ္သားခဲ့ရပါတယ္...
ယေန႕အထိဆုေတာင္းၿပည့္မႈကိုရဟန္းရွင္လူမိဘၿပည္သူမ်ားလက္ခံ
ယံုၾကည္ၾကသလိုကိုယ္တိုင္ေတြ႕ၾကံဳခဲ့သူမ်ားလည္းရွိၾကပါတယ္...
(၇) "စမၼခဏ္ဂါထာေတာ္"မွာေဘးဥပါဒ္မွန္သမွ်ကင္းေ၀းေၾကာင္း၊ရြတ္ဖတ္
ပူေဇာ္သူမွန္သမွ်လက္ခံယံုၾကည္ၾကပါတယ္...
ထုိဂါထာေၾကာင့္ကိုယ္ေတြ႕အႏၱရာယ္မွလြတ္ေၿမာက္ေၾကာင္းကို
(၁၉၉၆)ခုႏွစ္၊ၾသဂုတ္လထုတ္ဘိုမင္းၿဖဴ(ဥပေဒ)ရဲ႕
"ဇလြန္ၿပည္ေတာ္ၿပန္ဘုရားၾကီးရွိ"စမၼခဏ္ဂါထာေတာ္"ေက်းဇူးမ်ား"
စာအုပ္ကိုဖတ္ရႈသိရွိႏိုင္ပါတယ္...
ထိုမွ်မကၿမန္မာၿပည္အႏွံ"စမၼခဏ္ဂါထာေတာ္"ဂုဏ္ေက်းဇူးကိုၾကံဳဖူးသူ
မ်ားလည္းအမ်ားအၿပားရွိပါတယ္...
(၈) ဘုရားၾကီးရဲ႕"လက္ယာေတာ္ႏွင့္လက္၀ဲမ်က္ရစ္ေတာ္"တိုကတြင္
"ဆန္က်ိဳး"ခန္႕ပမာဏရွိေသာအေရာင္ေတာက္ပေနသည့္
"ခေရပြင့္ပံုစံ(၅ပြင့္)"စီေရြ႕လ်ားေနသည္ကို"ဆရာၾကီးဦးသုခ"မွ
မွန္ဘီလူးၿဖင့္ကိုယ္တိုင္ဖူးေၿမာ္ခဲ့ရေၾကာင္းကို(၁-၁-၁၉၈၂)ထုတ္
"ရတနာမြန္"မဂၢဇင္းတြင္ေဆာင္းပါးေရးသားခဲ့သည္ကိုလည္းေကာင္း၊
သာသနာေရးဦးစီးဌာနမွထုတ္ေ၀ေသာ"သာသနာ႕ေရာင္ၿခည္စာေစာင္၊
အတြဲ(၆)၊အမွတ္(၃)၊(၂၄-၂-၁၉၈၆)"ရက္စြဲ၊စာမ်က္ႏွာတြင္လည္း
ေကာင္း၊ေဆာင္းပါးရွင္"ေမာင္တက္အင္း"မွ
"အႏၱရာယ္ႏွင့္ရန္စြယ္လံုၿခဳံဗုဒၶဂုဏ္"အမည္ၿဖင့္"စမၼခဏ္ဂါထာေတာ္"
အစြမ္းသတိၱေၾကာင့္"ေသေဘးမွလြတ္ခဲ့ရပံု"ကိုလည္းေရးသားခဲ့ပါတယ္..

"စမၼခဏ္ဂါထာေတာ္"ၿမန္မာၿပန္ႏွင့္မူရင္းဂါထာေတာ္ပါ...

ယခုကဲ့သို႕သမိုင္းေၾကာင္းတစ္ခုကိုေအာင္ၿမင္စြာနဲ႕စံုႏိုင္သမွ်စံုႏိုင္ေအာင္
တင္ၿပခြင့္ရခဲ့လို႕အတိုင္းမသိ၀မ္းေၿမာက္မိပါတယ္...
စာဖတ္သူအေနၿဖင့္စိတ္ထဲတြင္တစ္စံုတစ္ရာက်န္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ကၽြန္မစာေရးရ
က်ိဳးနပ္ပါၿပီ...

ဒီဇင္ခ်ယ္(မန္းေလး)
ၿမန္မာႏိုင္ငံ၏ဘုရား၊ေစတီ၊ပုထိုးသမိုင္းေၾကာင္းရာဇ၀င္ၿဖစ္ရပ္မွန္မ်ား's photo.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...