ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: က ျပေဖ်ာ္ေျဖရင္း ဆီးထြက္က်သူ အမ်ိဳးသမီး ဗီြဒီယိုဟာ အြန္လိုင္းေပၚ ေရာက္ လာေတာ့ ေဝဖန္မႈ အမ်ိဳးမ်ိုး(vedio)

Tuesday, 24 June 2014

က ျပေဖ်ာ္ေျဖရင္း ဆီးထြက္က်သူ အမ်ိဳးသမီး ဗီြဒီယိုဟာ အြန္လိုင္းေပၚ ေရာက္ လာေတာ့ ေဝဖန္မႈ အမ်ိဳးမ်ိုး(vedio)


အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု လာေဗးဂတ္စ္က လမ္းေဘး ကျပေဖ်ာ္ေျဖမႈ တခု မွာ မထင္မွတ္ပဲ အမ်ိဳးသမီး အကမယ္က အမ်ိဳသားရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္ေပၚကို ႐ႈးရႈးေတြ ေပါက္ခ် လိုက္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသားလည္း သူ႔ ကုိယ္

ေပၚ အမ်ိဳးသမီးရဲ႕ ဆီးေတြ က်လာေတာ့ အံ့ၾသၿပီး ထ ေျပးေတာ့တာပါဘဲ။ 


ေဘးမွာ ရပ္ၾကည့္ေနတဲ့ ပရိသတ္ေတြလည္း အံ့ၾသမင္တက္ကုန္ၾကတယ္။ ဒီ ဗီြဒီယိုဟာ အြန္လိုင္းေပၚ 

ေရာက္ လာေတာ့ ေဝဖန္မႈ အမ်ိဳးမ်ိုးကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ရယ္စရာလုိ႔ ေျပာသူေျပာ၊ ရွွက္စရာလုိ႔ ဆုိသူဆုိ။ တခ်ိဳ႕က အကမယ္ဟာ အရက္မူးေနတာျဖစ္မယ္၊ တခ်ိဳ႕ ဆီး မထိန္းႏုိင္တဲ့ ေရာဂါ ရွိတာျဖစ္မယ္၊ တခ်ိဳ႕က ဒါမ်ိဳးက ျဖစ္တတ္ပါတယ္လုိ႔ ဆုိသူလည္း ရွိတယ္။ အေျခအေနအမွန္ကိုေတာ့ ကာယကံရွင္ အမ်ိဳးသမီးသာသိပါလိမ့္မယ္။  
အိမ့္သံစဥ္ ~ No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...