ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ပဲခူးတိုင္း၊ သာယာ၀တီခရိုင္၊ နတၱလင္းၿမိဳ႔နယ္ထဲက ရြာတရြာမွာ ပါးစပ္ေပါက္ ၊ ႏႈပ္သီး(၂)ေပါက္၊ မ်က္စိ(၃)လံုးပါတဲ႔၊ ၀က္ကေလးတေကာင္ ေမြးဖြားခဲ႔ပါတယ္။ DVB TV - 09.09.2014

Tuesday, 9 September 2014

ပဲခူးတိုင္း၊ သာယာ၀တီခရိုင္၊ နတၱလင္းၿမိဳ႔နယ္ထဲက ရြာတရြာမွာ ပါးစပ္ေပါက္ ၊ ႏႈပ္သီး(၂)ေပါက္၊ မ်က္စိ(၃)လံုးပါတဲ႔၊ ၀က္ကေလးတေကာင္ ေမြးဖြားခဲ႔ပါတယ္။ DVB TV - 09.09.2014

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...