ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ကေလးျမိဳ႕ေခ်ာင္း ေျမာင္းထဲကအမႈိက္ကိစၥ ဘယ္သူကူရွင္းပါ့မယ္

Monday, 28 January 2013

ကေလးျမိဳ႕ေခ်ာင္း ေျမာင္းထဲကအမႈိက္ကိစၥ ဘယ္သူကူရွင္းပါ့မယ္

 New Picture

ကေလးၿမိဳ႕တြင္ၿမိဳ႕အတြင္း ျဖတ္သန္းစီးဆင္းေနေသာေရရွင္  ေခ်ာင္းေျမာင္းမ်ားရွိရာ ထိုေခ်ာင္း  ေျမာင္းမ်ားအတြင္းစည္းကမ္းမဲ့ အမႈိက္စြန္႔ပစ္ေနမႈေၾကာင့္ မုိးရာ သီဆိုလွ်င္ ထိုေခ်ာင္း၊ ေျမာင္းမ်ား ပိတ္ဆို႔၍ ရပ္ကြက္အတြင္းႏွင့္ လမ္းမေပၚတြင္ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ား  ျဖစ္သည့္အျပင္ေခ်ာင္းေရ၊ ေျမာင္း  ေရညစ္ညမ္းမႈမ်ားပတ္၀န္းက်င္ အနံ႔အသက္ဆုိးရြားမႈမ်ားႏွင့္ ႀကံဳ ေတြ႕ၾကရသည္။
“ကေလးၿမိဳ႕မွာရပ္ကြက္ႀကီး (၁၉) ရပ္ကြက္ကေန႔စဥ္အမႈိက္ ေတြကို ႀကံဳရာေခ်ာင္းထဲေျမာင္း ထဲ
စြန္႔ပစ္ေနပါတယ္။ ကေလးၿမိဳ႕၊  ၿမိဳ႕လယ္ကျဖတ္သန္းစီးဆင္းတဲ့ ဥပုဒ္ေခ်ာင္းထဲမွာဆိုရင္ေခ်ာင္း တစ္ေလွ်ာက္အမႈိက္ေတြျပည့္ေန ပါတယ္။ ညပိုင္းဆုိရင္ေဆး႐ုံကုန္း ဆင္းတံတားေပၚကေနအမိႈက္ေတြ စြန္႔ပစ္ေနတာညလံုးေပါက္ေတြ႕ႏိုင္ ပါတယ္။ ကေလးၿမိဳ႕မွာ ဥပုဒ္ေခ်ာင္း  တစ္ခုတည္းအမႈိက္စြန္႔ပစ္ေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။ နန္းကလိန္ေခ်ာင္း၊ သံတံတားေခ်ာင္းေတြမွာလည္း အမႈိက္စြန္႔ပစ္ေနမႈေၾကာင့္ ေရညစ္  ညမ္းမႈေတြျဖစ္ေပၚေနပါၿပီ။ေနာက္  ဆံုးတာဟန္းရပ္ကြက္ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း မႀကီးတစ္ေလွ်ာက္ေရေျမာင္းထဲ ေတြမွာလည္းအမႈိက္ေတြပစ္ထား မႈေၾကာင့္ ေရလွ်ံမႈေတြျဖစ္ေပၚေန  ပါတယ္။ တခ်ဳိ႕အမႈိက္စြန္႔ပစ္သူ တို႔ကစည္ပင္သာယာကအမႈိက္ ကားကိုေစာင့္ပစ္မႈေတြရွိေသာ္လည္း အမႈိက္ကားအခ်ိန္မွန္ေရာက္မလာ   မႈ အမႈိက္ကားေရာက္လာခ်ိန္မွာ လည္းကားကေသးၿပီးအမႈိက္ေတြ ကမ်ားေနတဲ့အတြက္ အဆင္မေျပ  မႈေတြရွိေနပါတယ္။ ကေလးၿမိဳ႕ မွာ စည္ပင္သာယာေစ်းႀကီး (၃) ေစ်းရွိၿပီး ေစ်းေပါက္စေလးေတြ အမ်ားအျပားရွိပါတယ္။ ေစ်းေတြ မွာ အမႈိက္သိမ္းတဲ့ကားကတ႐ုတ္    ေထာ္လာဂ်ီအျပာအစုတ္ကေလး တစ္စီးနဲ႔ အမႈိက္ကိုလွည့္ပတ္ သိမ္းေနပါတယ္။ လူသြားလူလာ မ်ားခ်ိန္မွအမႈိက္သိမ္းတဲ့လုပ္သား ေတြက ဖုန္ေထာင္းေထာင္းထ ေအာင္တံျမက္လွည္းေနၾကပါတယ္။  ေနာက္ၿပီးစည္ပင္သာယာကအမႈိက္  စြန္႔ပစ္ေနတဲ့ေနရာကလည္းျမစ္ သာေနရၪ္ၥရာေရလွ်ံျပင္မွာအမႈိက္  ေတြ စြန္႔ပစ္ပုံထားပါတယ္။ မိုးရာ  သီ၊ ေရႀကီးေရလွ်ံခ်ိန္ေရာက္လာ ရင္ေရလွ်ံေရႀကီးတဲ့ေဒသတစ္ခု လံုးခ်င္းတြင္း၊ ျမစ္သာ၊ ဧရာ၀တီ  ပင္လယ္ထဲအထိအမႈိက္ေတြေၾကာင့္  ေရထုညစ္ညမ္းမႈျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္”ဟု  ကေလးေဒသခံသတင္းသမားတစ္ ဦးကေျပာသည္။ ကေလးၿမိဳ႕ေပၚ  တြင္ ေန႔စဥ္အမႈိက္သိမ္းသည့္ အဖြဲ႕မ်ားစည္ပင္ကားမ်ားအျပင္ ေနသာပရဟိတအဖြဲ႕မွအမႈိက္ပုံး မ်ားခ်ထားေပးၿပီး၊ အပတ္စဥ္ အမႈိက္ေကာက္အဖြဲ႕မ်ားကိုလည္း ေတြ႕ရသည္။ သို႔ေသာ္ကေလးၿမိဳ႕ တြင္ေနရာတုိင္း၌စည္းကမ္းမဲ့ အမႈိက္စြန္႔ပစ္ေနမႈကို ၿမိဳ႕တြင္း ျဖတ္သန္းစီးဆင္းသည့္ေခ်ာင္း၊ ေျမာင္းအတြင္းအစည္းကမ္းမဲ့အမႈိက္  စြန္႔ပစ္ေနမႈမ်ား၊ အမႈိက္သိမ္းစနစ္ မ်ားအခ်ိန္မီျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရန္လို အပ္လ်က္ရွိသည္။

.hotnewsweeklyေကာင္းျမတ္သူ-ကေလး

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...