ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: လာဘ္စားမႈမ်ား အားမနာတမ္းတိုင္ၾကားရန္ အေကာက္ခြန္ေျပာ

Monday, 28 January 2013

လာဘ္စားမႈမ်ား အားမနာတမ္းတိုင္ၾကားရန္ အေကာက္ခြန္ေျပာ


လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈေတြကို ေဖာ္ထုတ္အေရးယူေနၿပီး၊ တိုင္ၾကားႏိုင္တယ္လို႔ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနက ဇန္နဝါရီ ၂၆ရက္ေန႔ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။အေကာက္ခြန္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းကေန ရရွိတဲ့ ဒဏ္ေၾကးေတြရဲ႕ ၁၀%ကို ေအာက္ေျခဝန္ထမ္းေတြကအစ အရာရွိအထိ အခ်ဳိးက် ခြဲေ၀မႈရွိတာျဖစ္ၿပီး လာဘ္စားမႈကို သတင္းေပးတိုင္ၾကားသူကိုပါ ခြဲေ၀ေပးတယ္လို႕ ဆိုပါတယ္။
 By Kamayut Media

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...