ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: စိတ္ကူးထဲကဖူးစာရွင္

Wednesday, 16 January 2013

စိတ္ကူးထဲကဖူးစာရွင္

Photo: စိတ္ကူးထဲကဖူးစာရွင္

ေရးသားသူ- သတင္းအဖြဲ႕

“ခ်စ္သူနဲ႔သာအတူေနရရင္ ထမင္းရည္ပဲေသာက္ရေသာက္ရဆိုတဲ့ ေခတ္မဟုတ္ေတာ့ဘူး”
ယင္းစကားသံမွာ အသက္ ၂၄ႏွစ္အရြယ္ အလွျပင္ဆုိင္ပိုင္ရွင္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး၏ ဖူးစာရွင္ ခံယူခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။

တိုင္းျပည္၏ စီးပြားေရးႏွင့္ ကိုယ္တိုင္႐ုန္းကန္လႈပ္ရွားေနရေသာ ဘ၀တို႔က မိန္းမပ်ဳိတို႔အတြက္ ဘ၀ၾကင္ေဖာ္ကို ဆံုးျဖတ္ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ အေတာ္အသင့္ ႐ိုက္ခတ္ေျပာင္းလဲအေရးပါလာေစခဲ့သည္။

ယခင္က အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး၏ အိမ္ေထာင္ဖက္ကို ေရြးခ်ယ္ရာ တြင္ ဆရာ၀န္၊ စစ္ဗိုလ္၊ အင္ဂ်င္နီ ယာ၊ သေဘၤာသားတို႔ကို အမ်ား ဆံုးရည္မွန္းခဲ့ရာမွ ယခုေခတ္တြင္ အမ်ဳိးသမီးတို႔စိတ္ကူးထဲမွ ဘ၀ၾကင္ေဖာ္သည္ ဘ၀အာမခံခ်က္ေပးႏိုင္မည့္ စီးပြားေရးသမားမ်ား ျဖစ္လာသည္။

ယေန႔ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ဘ၀ၾကင္ေဖာ္ေရြးခ်ယ္မႈပံုစံကို 7Day News က လူေတြ႕ႏွင့္ အြန္လုိင္းမွတစ္ဆင့္ က်ပန္းေကာက္ယူေသာ အေသးစား စစ္တမ္းမ်ားအရ စီးပြားေရးသမားကို ေမွ်ာ္မွန္းၾကေသာ အမ်ဳိးသမီး
တို႔မွာစစ္တမ္း၏ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ 

မည္သို႔အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျပဳသူကို အိမ္ေထာင္ဖက္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္လိုပါသနည္းဟု ေမးျမန္းခဲ့ေသာ ေမးခြန္းကို ေျဖၾကားသူ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ထက္၀က္ေက်ာ္က စီးပြားေရးသမားဟု ျပန္လည္ေျဖဆိုခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

အင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ သေဘၤာသားမ်ားမွာ ဒုတိယအမ်ားဆံုး ရည္မွန္းခံရၿပီး ဆရာ၀န္ကို ရည္မွန္းၾကသူမွာ စစ္တမ္းကို ျပန္လည္ေျဖဆိုခဲ့ၾကေသာ အမ်ဳိးသမီး ၁၇၆ ဦးတြင္ ရွစ္ဦးသာ ရွိခဲ့သည္။ စစ္ဗိုလ္ကို ရည္မွန္းသူကေတာ့ ထိုအေရအတြက္တြင္ သုံးဦးသာ ပါ၀င္လာသည္။ တခ်ဳိ႕က ကုမၸဏီ၀န္ထမ္း၊ ေလယာဥ္မွဴးတို႔ကိုလည္း ေရြးခ်ယ္ၾကၿပီး စီးပြားေရးသမားမွာေတာ့ ေရြးခ်ယ္မႈအမ်ားဆံုးျဖစ္ေနခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ စိတ္ကူးထားသည့္အိမ္ေထာင္ဖက္ႏွင့္ တကယ္ေရြးခ်ယ္ရသည့္ အိမ္ေထာင္ဖက္တို႔ ထပ္တူက်ႏိုင္ေျခမွာ နည္းပါးသည္ဟုဆိုႏိုင္ၿပီး ႏွလံုးသားထက္ ဦးေႏွာက္ကို ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္လာၾကျခင္းက ပိုမ်ားလာသည္။

“ျပည့္စံုတဲ့မိသားစုကေန ေပါက္ဖြားလာသူအဖို႔ကေတာ့ အိမ္ေထာင္ဖက္ကို ပန္းခ်ီဆရာ၊ ဂီတသမား၊ ဒီဇိုင္နာ စသျဖင့္ ေရြးယူႏိုင္ေပမယ့္ သာမန္မိသားစုက ေပါက္ဖြားလာသူေတြကေတာ့ စီးပြားေရးသမားကို ေရြးခ်ယ္ျခင္းသာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါလိမ့္ မယ္” ဟု အသက္ ၂၉ ႏွစ္အရြယ္ ေက်ာင္းဆရာမတစ္ဦးက ေျပာသည္။

စစ္တမ္းအရ အမ်ားစုကေတာ့ ကိုယ့္အေပၚနားလည္မႈ ေပးႏိုင္ၿပီး စိတ္သေဘာထား မြန္ျမတ္သည့္ အိမ္ေထာင္ဖက္မ်ဳိးကိုသာ ေမွ်ာ္လင့္ၾကကာ အရည္အခ်င္းရွိသည့္ အိမ္ေထာင္ဖက္ကို ဒုတိယ ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္လိုၾကသည္။ တတိယလိုက္ေနသည့္ ေရြးခ်ယ္မႈမွာ ႐ုပ္ရည္ေခ်ာေမာသူပင္ ျဖစ္သည္။

“စိတ္ကူးထားတဲ့အိမ္ေထာင္ဖက္ကေတာ့ လီမင္ဟိုလို အရပ္ရွည္ၿပီး စမတ္က်တဲ့ခ်စ္သူပံုစံပဲ” ဟု ၂၄ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ဳိးသမီး အေရာင္း၀န္ထမ္းတစ္ဦးက သူမ၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ေျပာသည္။

ထိုေရြးခ်ယ္မႈမ်ားမွာ မိမိအနာဂတ္အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ထားျခင္းမ်ဳိးသာျဖစ္ၿပီး တကယ္တမ္းတြင္ေတာ့  အိမ္ေထာင္ဖက္၏ နားလည္မႈ၊ ယံုၾကည္မႈ၊ ခ်စ္ခင္မႈ၊ သစၥာရွိမႈတို႔ကသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အဓိကလိုလားခ်က္ျဖစ္ ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ခ်စ္ခင္နားလည္မႈႏွင့္အတူ အလုပ္အကိုင္ရွိမႈကိုလည္း တဲြဖက္စဥ္းစားလာၾကကာ တခ်ဳိ႕ကေတာ့ ႀကဳိက္ႏွစ္သက္မႈေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ စီးပြားေရး အေျခအေနအရ လက္ထပ္လိုက္ျခင္းမ်ားလည္း ရွိသည္။

မိဘစီစဥ္မႈျဖင့္ ေစ့စပ္ေပးစားသည့္ ဓေလ့မွာလည္း ယေန႔ေခတ္တြင္ ရွားပါးလာၿပီျဖစ္ၿပီး အမ်ားစုကေတာ့ ကုိယ္တိုင္ပင္ ႀကဳိက္ႏွစ္သက္သည့္ ဖူးစာရွင္ကို ရွာေတြ႕သြားၾကကာ မိဘႏွင့္အဆင္ေျပ၊ မေျပကို ေနာက္ဆံုးမွ စဥ္းစားလာၾကသည္။ စစ္တမ္းကို ေျဖဆိုသူမ်ား၏ အေျဖကို ၿခံဳငံုသံုးသပ္ၾကည့္လွ်င္ ခ်စ္ျခင္းႏွင့္ ကိုယ္က်င့္တရားတို႔ကို အဓိကလိုအပ္ၾကေသာ္လည္း စီးပြားေရးအေျခအေနကလည္း အဓိကအေရးပါေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ထိုအခ်က္ကို “အိမ္ေထာင္ဖက္ကို ေရြးခ်ယ္ရန္စဥ္းစားသည့္အခါ ၀င္ေငြႏွင့္အလုပ္အကိုင္က အေရးပါသလား” ဟူသည့္ ေမးခြန္းကို အမ်ဳိးသမီး ၁၇၆ ဦးတြင္ ၁၄၆ ဦးက အေရးပါသည္ဟု ျပန္လည္ေျဖဆိုျခင္းက သက္ေသျပလ်က္ရွိသည္။

အသက္ ၂၅ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးကေတာ့ “ပိုက္ဆံရွိတဲ့လူကိုပဲ အိမ္ေထာင္ျပဳဖို႔ စဥ္းစားၾကတာ မ်ားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လူတစ္ေယာက္မွာ အဓိကက်တဲ့စိတ္ဓာတ္ကိုေတာ့ ေမ့ထားၾကတာမ်ားတယ္” ဟု သူမ၏ အျမင္ကို ေျပာသည္။

အမ်ဳိးသမီးအမ်ားစုတြင္ မိမိစိတ္ကူးထားသည့္ ဘ၀ၾကင္ေဖာ္ ပံုစံကိုယ္စီရွိတတ္ၾကၿပီး ထိုစိတ္ကူးထဲမွ အိမ္ေထာင္ဖက္ႏွင့္ ထပ္တူက်သူကို ရွာေဖြရန္ တကူးတက ႀကဳိးပမ္းမႈမရွိေၾကာင္း ၎တို႔က ဆိုသည္။ အမ်ားစုျပန္ေျဖသည္ကေတာ့ “ဖူးစာ” ႏွင့္ “ကံတရား” ပင္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ စိတ္ကူးထဲမွ ဖူးစာရွင္ႏွင့္ ဆံုေတြ႕ျခင္းမရွိေသးေၾကာင္းလည္း ေျဖဆိုထားၾကသည္။

“ကိုယ့္ပတ္၀န္းက်င္က အမ်ားစုကေတာ့ ပိုက္ဆံရွိတဲ့၊ တင္ေတာင္းႏုိင္တဲ့လူကို ယူၾကတာမ်ားတယ္” ဟု ၃၆ ႏွစ္အရြယ္ အင္တာနက္ဆိုင္ပိုင္ရွင္ မေအးေအးခိုင္က ေျပာသည္။

စစ္တမ္းတြင္ ထည့္သြင္းေမးျမန္းထားသည့္ ေမးခြန္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ “သင့္ပတ္၀န္းက်င္မွ မိတ္ေဆြမ်ားထဲတြင္ မည္သည့္အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျပဳသူကို အိမ္ေထာင္ျပဳရန္ စဥ္းစားၾကသနည္း” ဟူသည့္အခ်က္ကို အမ်ားစုက အလုပ္အကိုင္အတည္တက်ရွိသူ၊ ၀င္ေငြေကာင္းသူ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွိသူကို စဥ္းစားၾကသည္ဟု ျပန္လည္ေျဖဆိုၾကၿပီး အခ်ဳိ႕ကေတာ့ မိမိႏွင့္အလုပ္အကိုင္တူသူ၊ အလႊာတူသူ၊ ပတ္၀န္းက်င္တူသူ တို႔ကို ေရြးခ်ယ္ၾကသည္ဟု ေျဖၾကသည္။

“ကိုယ့္ကိုဂ႐ုစိုက္ၿပီး ယံုၾကည္အားကိုးေလာက္တဲ့ေယာက်ာ္းကို ယူခ်င္တယ္။ ဒါက မိန္းကေလး ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားေတြးတဲ့ အေတြးပါ” ဟု ၂၂ ႏွစ္အရြယ္ ဂ်ီတီစီ ေက်ာင္းသူတစ္ဦးက ဆုိသည္။

စစ္တမ္းေျဖဆုိသူမ်ားထဲတြင္ ႏုိင္ငံေရးသမားကုိ ေရြးခ်ယ္လုိသူ တစ္ဦးမွမပါ၀င္ဘဲ ေရွ႕ေန၊ ဂ်ာနယ္လစ္၊ စာေရးဆရာ၊ ဓာတ္ပုံဆရာတုိ႔ကုိ ေရြးခ်ယ္မႈမွာလည္း တစ္ဦးစီသာပါ၀င္ခဲ့သည္။ တခ်ဳိ႕ကေတာ့ သမၼာအာဇီ၀အလုပ္ လုပ္ကုိင္သူကုိ ေရြးခ်ယ္လုိေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ျပဳထားၾကသည္။

ဘ၀ၾကင္ေဖာ္ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ အမ်ဳိးသမီးအမ်ားစုက စီးပြားေရးသမားကို ေရြးခ်ယ္လိုၾကသကဲ့သို႔ အမ်ဳိးသားမ်ားကလည္း စီးပြားေရးသမားမ်ားကိုသာ ေရြးခ်ယ္လိုမႈမ်ားေၾကာင္း စစ္တမ္းကိုေျဖဆိုသည့္ အမ်ဳိးသားမ်ား၏ အေျဖအရသိရသည္။ စစ္တမ္းေျဖဆိုသူ အမ်ဳိးသားမ်ား၏ ၅၇ ဦးတြင္ ၁၆ ဦးက စီးပြားေရး လုပ္ကိုင္သည့္ အမ်ဳိးသမီးကို လိုလားၾကၿပီး အင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ ေက်ာင္းဆရာမကို ေရြးခ်ယ္မႈက ဒုတိယ လိုက္ေနခဲ့
သည္။ ဟင္းခ်က္ေကာင္းသူ အမ်ဳိးသမီးကို ေရြးခ်ယ္လိုသူမွာ တစ္ဦးသာရွိသည္။

အိမ္ေထာင္ဖက္၏ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္၀င္ေငြ အေရးပါသည္ဟု စစ္တမ္းေျဖဆိုသူ အမ်ဳိးသားထက္၀က္က ထင္မွတ္ၾကၿပီး အေတာ္မ်ားမ်ားက ႐ုပ္ရည္ေခ်ာေမာသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ႀကဳိက္ႏွစ္သက္ေၾကာင္း ဆိုၾကသည္။

“ေယာက်ာ္းဆန္တဲ့အမ်ားစုကေတာ့ ေဟာ့တဲ့မိန္းကေလးျမင္ရင္ စိတ္၀င္စားေပမယ့္ အိမ္ေထာင္ဖက္ကိုေတာ့ ဣေႁႏၵရွိတဲ့၊ မိန္းမဆန္တဲ့မိန္းမမ်ဳိးကိုပဲ ႏွစ္သက္ၾကတယ္” ဟု အသက္ ၂၁ ႏွစ္အရြယ္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးက ေျပာသည္။

၂၈ ႏွစ္အရြယ္ ဆရာ၀န္ အမ်ဳိးသားတစ္ဦးကလည္း “ရင္ခုန္ျခင္းမပါဘဲ ဘယ္ေတာ့မွမခ်စ္ဘူး။ ေခ်ာတာလွတာျမင္ရင္ေတာ့ ရင္ခုန္တယ္။ ဒီေတာ့ ေခ်ာရလွရမယ္။ ေနာက္တစ္ခုက မိဘမ်ဳိး႐ိုးနဲ႔ အလုပ္အကိုင္။ ဒါေတြကို စဥ္းစားတယ္” ဟု ဆိုသည္။

အေႏွးယာဥ္သမားတစ္ဦးကမူ “အခုေခတ္ ေကာင္ေလးေတြက ပိုက္ဆံရွာႏိုင္တဲ့ မိန္းမကို ရွာၾကတယ္လို႔ ေျပာရမယ္။ ဒါေပမဲ့ တခ်ဳိ႕ေကာင္ေလးေတြကေတာ့ ႐ုပ္ေခ်ာရင္ၿပီးေရာဆိုၿပီး ယူတာမ်ားတယ္။ ေနာက္ ယူလည္းၿပီး
ေရာ ကဲြၾကတာပဲ။ ဒါက ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေတြ႕ေနရတယ္” ဟု သံုးသပ္သည္။

နယ္ၿမဳိ႕အခ်ဳိ႕တြင္ ေကာက္ယူထားေသာ စစ္တမ္းမ်ားအရလည္း အမ်ဳိးသားေရာ အမ်ဳိးသမီးပါ ေရြးခ်ယ္လိုမႈမ်ားသည့္ အိမ္ေထာင္ဖက္မွာ “စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္သူ” သာလွ်င္ ျဖစ္ေနခဲ့သည္ကုိ ေတြ႕ရၿပီး စိတ္ကူးထဲမွ အိမ္ေထာင္ဖက္ကေတာ့ “႐ိုးသားႀကဳိးစား၍ စိတ္သေဘာထားျဖဴစင္သူ” ပင္ျဖစ္သည္။

“စဥ္းစားတာကေတာ့ ႐ိုးသားမႈ၊ မိသားစုကို ခ်စ္တဲ့သူ၊ အနာဂတ္အတြက္ ႀကဳိးစားေနတဲ့သူ၊ ကိုယ့္ အေပၚေမတၱာစစ္နဲ႔ခ်စ္တဲ့လူေပါ့” ဟု မႏၲေလးၿမဳိ႕တြင္ ေနထိုင္ေသာ အသက္ ၂၄ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးက ေျပာသည္။

မံုရြာၿမဳိ႕မွ အသက္ ၃၅ ႏွစ္အရြယ္ တကၠသိုလ္ဆရာမတစ္ဦးကလည္း “႐ိုးသား ႀကဳိးစားၿပီး အေသာက္အစားမရွိ၊ ေလာင္းကစား မလုပ္တဲ့လူမ်ဳိးကို စဥ္းစားပါတယ္” ဟု ဆိုသည္။

လူေအာင္သြယ္မ်ားျဖင့္ ဘ၀ၾကင္ေဖာ္ရွာေဖြမႈႏွင့္ အင္တာနက္မွတစ္ဆင့္ ဘ၀ၾကင္ေဖာ္ရွာေဖြမႈမ်ားကို အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အသံုးျပဳလာၾကၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ပိုမိုထြန္းကားေနကာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း အင္တာနက္ အသံုးျပဳရင္း လက္တဲြေဖာ္ကို ရွာေတြ႕သြားၾကသူမ်ားရွိလာသည္။

သို႔ရာတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ ဆိုးက်ဳိးမ်ားအျဖစ္ အလိုမတူဘဲ ကာမလိမ္လည္ရယူျခင္း၊ ေငြေၾကးလိမ္လည္ျခင္းမ်ားကို ႀကံဳေတြ႕ရႏိုင္သည့္အတြက္ အြန္လိုင္းမွေတြ႕ဆံုျခင္းမွာ အထူးသတိျပဳစ ရာတစ္ရပ္လည္းျဖစ္ေနသည္။

ျမန္မာ အမ်ဳိးသမီးအမ်ားစုကမူ စီးပြားေရး အေျခအေနအရ ကိုယ္တိုင္႐ုန္းကန္လႈပ္ရွားေနၾကရေသာ္လည္း တကယ္တမ္း တြင္မူ သက္ေသာင့္သက္သာ ေနထိုင္ႏိုင္သည့္ဘ၀ကို လိုလားၾကဆဲျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသမီးအခြင့္ အေရးလႈပ္ရွားသူတစ္ဦးက သံုးသပ္သည္။

“အဓိက အိမ္ေထာင္ဖက္ ေရြးခ်ယ္တဲ့ေနရာမွာေပါ့။ စီးပြားေရး အက်ပ္အတည္းေၾကာင့္ မေရြးခ်ယ္ေစခ်င္ဘဲ လြတ္လပ္တဲ့ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ဳိးပဲ ျဖစ္ေစခ်င္တယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ သူတို႔ႏွစ္ဦးရဲ႕ သေဘာထားက ဆန္႔က်င္ဘက္ ျဖစ္ေနမယ္ေလ” ဟု အမ်ဳိးသမီး အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူ မဇင္မာေအာင္က အႀကံျပဳသည္။

အမ်ဳိးသားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး ရင္ေပါင္တန္း လႈပ္ရွားေနၾကသည့္ ေခတ္တြင္ ႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရး အေျခအေနက ဘ၀ၾကင္ေဖာ္ေရြးခ်ယ္မႈကို သိသိသာသာ ေျပာင္းလဲလာေစခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။ ၿခံဳငံုသံုးသပ္ရလွ်င္ စီးပြားေရးပိုင္းကို ဦးစားေပးလိုၾကျခင္း၏ အဓိက အေၾကာင္းရင္းမွာ မပူမပင္ မေၾကာင့္မၾကႏွင့္ လူတန္းေစ့ ေနထိုင္ႏုိင္
ေသာ ဘ၀ကို လိုလားၾကျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ 

ရန္ကုန္ၿမဳိ႕မွ အသက္ ၂၂ ႏွစ္ အရြယ္ အေရာင္း၀န္ထမ္း အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးက သူမ၏ ခံစားခ်က္ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေျပာပါသည္။
“မိန္းမတိုင္းကေတာ့ အျမင့္ကိုပဲ မွန္းခ်င္ၾကတာပါပဲ” ။   ။

(ဥကၠာကိုကို၊ ခန္႔ထက္၊ အိမြန္ေက်ာ္၊ သြယ္သြယ္လင္း၊ ခိုင္ခိုင္စိုး၊ ေအး ျမတ္သူ)

ဓာတ္ပုံ- ေဂ်ေမာင္ေမာင္ (အမရပူရ)
“ခ်စ္သူနဲ႔သာအတူေနရရင္ ထမင္းရည္ပဲေသာက္ရေသာက္ရဆိုတဲ့ ေခတ္မဟုတ္ေတာ့ဘူး”
ယင္းစကားသံမွာ အသက္ ၂၄ႏွစ္အရြယ္ အလွျပင္ဆုိင္ပိုင္ရွင္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး၏ ဖူးစာရွင္ ခံယူခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။

တိုင္းျပည္၏ စီးပြားေရးႏွင့္ ကိုယ္တိုင္႐ုန္းကန္လႈပ္ရွားေနရေသာ ဘ၀တို႔က မိန္းမပ်ဳိတို႔အတြက္ ဘ၀ၾကင္ေဖာ္ကို ဆံုးျဖတ္ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ အေတာ္အသင့္ ႐ိုက္ခတ္ေျပာင္းလဲအေရးပါလာေစခဲ့သည္။
ယခင္က အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး၏ အိမ္ေထာင္ဖက္ကို ေရြးခ်ယ္ရာ တြင္ ဆရာ၀န္၊ စစ္ဗိုလ္၊ အင္ဂ်င္နီ ယာ၊ သေဘၤာသားတို႔ကို အမ်ား ဆံုးရည္မွန္းခဲ့ရာမွ ယခုေခတ္တြင္ အမ်ဳိးသမီးတို႔စိတ္ကူးထဲမွ ဘ၀ၾကင္ေဖာ္သည္ ဘ၀အာမခံခ်က္ေပးႏိုင္မည့္ စီးပြားေရးသမားမ်ား ျဖစ္လာသည္။


ယေန႔ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ဘ၀ၾကင္ေဖာ္ေရြးခ်ယ္မႈပံုစံကို 7Day News က လူေတြ႕ႏွင့္ အြန္လုိင္းမွတစ္ဆင့္ က်ပန္းေကာက္ယူေသာ အေသးစား စစ္တမ္းမ်ားအရ စီးပြားေရးသမားကို ေမွ်ာ္မွန္းၾကေသာ အမ်ဳိးသမီး
တို႔မွာစစ္တမ္း၏ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

မည္သို႔အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျပဳသူကို အိမ္ေထာင္ဖက္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္လိုပါသနည္းဟု ေမးျမန္းခဲ့ေသာ ေမးခြန္းကို ေျဖၾကားသူ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ထက္၀က္ေက်ာ္က စီးပြားေရးသမားဟု ျပန္လည္ေျဖဆိုခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

အင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ သေဘၤာသားမ်ားမွာ ဒုတိယအမ်ားဆံုး ရည္မွန္းခံရၿပီး ဆရာ၀န္ကို ရည္မွန္းၾကသူမွာ စစ္တမ္းကို ျပန္လည္ေျဖဆိုခဲ့ၾကေသာ အမ်ဳိးသမီး ၁၇၆ ဦးတြင္ ရွစ္ဦးသာ ရွိခဲ့သည္။ စစ္ဗိုလ္ကို ရည္မွန္းသူကေတာ့ ထိုအေရအတြက္တြင္ သုံးဦးသာ ပါ၀င္လာသည္။ တခ်ဳိ႕က ကုမၸဏီ၀န္ထမ္း၊ ေလယာဥ္မွဴးတို႔ကိုလည္း ေရြးခ်ယ္ၾကၿပီး စီးပြားေရးသမားမွာေတာ့ ေရြးခ်ယ္မႈအမ်ားဆံုးျဖစ္ေနခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ စိတ္ကူးထားသည့္အိမ္ေထာင္ဖက္ႏွင့္ တကယ္ေရြးခ်ယ္ရသည့္ အိမ္ေထာင္ဖက္တို႔ ထပ္တူက်ႏိုင္ေျခမွာ နည္းပါးသည္ဟုဆိုႏိုင္ၿပီး ႏွလံုးသားထက္ ဦးေႏွာက္ကို ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္လာၾကျခင္းက ပိုမ်ားလာသည္။

“ျပည့္စံုတဲ့မိသားစုကေန ေပါက္ဖြားလာသူအဖို႔ကေတာ့ အိမ္ေထာင္ဖက္ကို ပန္းခ်ီဆရာ၊ ဂီတသမား၊ ဒီဇိုင္နာ စသျဖင့္ ေရြးယူႏိုင္ေပမယ့္ သာမန္မိသားစုက ေပါက္ဖြားလာသူေတြကေတာ့ စီးပြားေရးသမားကို ေရြးခ်ယ္ျခင္းသာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါလိမ့္ မယ္” ဟု အသက္ ၂၉ ႏွစ္အရြယ္ ေက်ာင္းဆရာမတစ္ဦးက ေျပာသည္။

စစ္တမ္းအရ အမ်ားစုကေတာ့ ကိုယ့္အေပၚနားလည္မႈ ေပးႏိုင္ၿပီး စိတ္သေဘာထား မြန္ျမတ္သည့္ အိမ္ေထာင္ဖက္မ်ဳိးကိုသာ ေမွ်ာ္လင့္ၾကကာ အရည္အခ်င္းရွိသည့္ အိမ္ေထာင္ဖက္ကို ဒုတိယ ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္လိုၾကသည္။ တတိယလိုက္ေနသည့္ ေရြးခ်ယ္မႈမွာ ႐ုပ္ရည္ေခ်ာေမာသူပင္ ျဖစ္သည္။

“စိတ္ကူးထားတဲ့အိမ္ေထာင္ဖက္ကေတာ့ လီမင္ဟိုလို အရပ္ရွည္ၿပီး စမတ္က်တဲ့ခ်စ္သူပံုစံပဲ” ဟု ၂၄ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ဳိးသမီး အေရာင္း၀န္ထမ္းတစ္ဦးက သူမ၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ေျပာသည္။

ထိုေရြးခ်ယ္မႈမ်ားမွာ မိမိအနာဂတ္အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ထားျခင္းမ်ဳိးသာျဖစ္ၿပီး တကယ္တမ္းတြင္ေတာ့ အိမ္ေထာင္ဖက္၏ နားလည္မႈ၊ ယံုၾကည္မႈ၊ ခ်စ္ခင္မႈ၊ သစၥာရွိမႈတို႔ကသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အဓိကလိုလားခ်က္ျဖစ္ ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ခ်စ္ခင္နားလည္မႈႏွင့္အတူ အလုပ္အကိုင္ရွိမႈကိုလည္း တဲြဖက္စဥ္းစားလာၾကကာ တခ်ဳိ႕ကေတာ့ ႀကဳိက္ႏွစ္သက္မႈေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ စီးပြားေရး အေျခအေနအရ လက္ထပ္လိုက္ျခင္းမ်ားလည္း ရွိသည္။

မိဘစီစဥ္မႈျဖင့္ ေစ့စပ္ေပးစားသည့္ ဓေလ့မွာလည္း ယေန႔ေခတ္တြင္ ရွားပါးလာၿပီျဖစ္ၿပီး အမ်ားစုကေတာ့ ကုိယ္တိုင္ပင္ ႀကဳိက္ႏွစ္သက္သည့္ ဖူးစာရွင္ကို ရွာေတြ႕သြားၾကကာ မိဘႏွင့္အဆင္ေျပ၊ မေျပကို ေနာက္ဆံုးမွ စဥ္းစားလာၾကသည္။ စစ္တမ္းကို ေျဖဆိုသူမ်ား၏ အေျဖကို ၿခံဳငံုသံုးသပ္ၾကည့္လွ်င္ ခ်စ္ျခင္းႏွင့္ ကိုယ္က်င့္တရားတို႔ကို အဓိကလိုအပ္ၾကေသာ္လည္း စီးပြားေရးအေျခအေနကလည္း အဓိကအေရးပါေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ထိုအခ်က္ကို “အိမ္ေထာင္ဖက္ကို ေရြးခ်ယ္ရန္စဥ္းစားသည့္အခါ ၀င္ေငြႏွင့္အလုပ္အကိုင္က အေရးပါသလား” ဟူသည့္ ေမးခြန္းကို အမ်ဳိးသမီး ၁၇၆ ဦးတြင္ ၁၄၆ ဦးက အေရးပါသည္ဟု ျပန္လည္ေျဖဆိုျခင္းက သက္ေသျပလ်က္ရွိသည္။

အသက္ ၂၅ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးကေတာ့ “ပိုက္ဆံရွိတဲ့လူကိုပဲ အိမ္ေထာင္ျပဳဖို႔ စဥ္းစားၾကတာ မ်ားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လူတစ္ေယာက္မွာ အဓိကက်တဲ့စိတ္ဓာတ္ကိုေတာ့ ေမ့ထားၾကတာမ်ားတယ္” ဟု သူမ၏ အျမင္ကို ေျပာသည္။

အမ်ဳိးသမီးအမ်ားစုတြင္ မိမိစိတ္ကူးထားသည့္ ဘ၀ၾကင္ေဖာ္ ပံုစံကိုယ္စီရွိတတ္ၾကၿပီး ထိုစိတ္ကူးထဲမွ အိမ္ေထာင္ဖက္ႏွင့္ ထပ္တူက်သူကို ရွာေဖြရန္ တကူးတက ႀကဳိးပမ္းမႈမရွိေၾကာင္း ၎တို႔က ဆိုသည္။ အမ်ားစုျပန္ေျဖသည္ကေတာ့ “ဖူးစာ” ႏွင့္ “ကံတရား” ပင္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ စိတ္ကူးထဲမွ ဖူးစာရွင္ႏွင့္ ဆံုေတြ႕ျခင္းမရွိေသးေၾကာင္းလည္း ေျဖဆိုထားၾကသည္။

“ကိုယ့္ပတ္၀န္းက်င္က အမ်ားစုကေတာ့ ပိုက္ဆံရွိတဲ့၊ တင္ေတာင္းႏုိင္တဲ့လူကို ယူၾကတာမ်ားတယ္” ဟု ၃၆ ႏွစ္အရြယ္ အင္တာနက္ဆိုင္ပိုင္ရွင္ မေအးေအးခိုင္က ေျပာသည္။

စစ္တမ္းတြင္ ထည့္သြင္းေမးျမန္းထားသည့္ ေမးခြန္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ “သင့္ပတ္၀န္းက်င္မွ မိတ္ေဆြမ်ားထဲတြင္ မည္သည့္အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျပဳသူကို အိမ္ေထာင္ျပဳရန္ စဥ္းစားၾကသနည္း” ဟူသည့္အခ်က္ကို အမ်ားစုက အလုပ္အကိုင္အတည္တက်ရွိသူ၊ ၀င္ေငြေကာင္းသူ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွိသူကို စဥ္းစားၾကသည္ဟု ျပန္လည္ေျဖဆိုၾကၿပီး အခ်ဳိ႕ကေတာ့ မိမိႏွင့္အလုပ္အကိုင္တူသူ၊ အလႊာတူသူ၊ ပတ္၀န္းက်င္တူသူ တို႔ကို ေရြးခ်ယ္ၾကသည္ဟု ေျဖၾကသည္။

“ကိုယ့္ကိုဂ႐ုစိုက္ၿပီး ယံုၾကည္အားကိုးေလာက္တဲ့ေယာက်ာ္းကို ယူခ်င္တယ္။ ဒါက မိန္းကေလး ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားေတြးတဲ့ အေတြးပါ” ဟု ၂၂ ႏွစ္အရြယ္ ဂ်ီတီစီ ေက်ာင္းသူတစ္ဦးက ဆုိသည္။

စစ္တမ္းေျဖဆုိသူမ်ားထဲတြင္ ႏုိင္ငံေရးသမားကုိ ေရြးခ်ယ္လုိသူ တစ္ဦးမွမပါ၀င္ဘဲ ေရွ႕ေန၊ ဂ်ာနယ္လစ္၊ စာေရးဆရာ၊ ဓာတ္ပုံဆရာတုိ႔ကုိ ေရြးခ်ယ္မႈမွာလည္း တစ္ဦးစီသာပါ၀င္ခဲ့သည္။ တခ်ဳိ႕ကေတာ့ သမၼာအာဇီ၀အလုပ္ လုပ္ကုိင္သူကုိ ေရြးခ်ယ္လုိေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ျပဳထားၾကသည္။

ဘ၀ၾကင္ေဖာ္ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ အမ်ဳိးသမီးအမ်ားစုက စီးပြားေရးသမားကို ေရြးခ်ယ္လိုၾကသကဲ့သို႔ အမ်ဳိးသားမ်ားကလည္း စီးပြားေရးသမားမ်ားကိုသာ ေရြးခ်ယ္လိုမႈမ်ားေၾကာင္း စစ္တမ္းကိုေျဖဆိုသည့္ အမ်ဳိးသားမ်ား၏ အေျဖအရသိရသည္။ စစ္တမ္းေျဖဆိုသူ အမ်ဳိးသားမ်ား၏ ၅၇ ဦးတြင္ ၁၆ ဦးက စီးပြားေရး လုပ္ကိုင္သည့္ အမ်ဳိးသမီးကို လိုလားၾကၿပီး အင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ ေက်ာင္းဆရာမကို ေရြးခ်ယ္မႈက ဒုတိယ လိုက္ေနခဲ့
သည္။ ဟင္းခ်က္ေကာင္းသူ အမ်ဳိးသမီးကို ေရြးခ်ယ္လိုသူမွာ တစ္ဦးသာရွိသည္။

အိမ္ေထာင္ဖက္၏ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္၀င္ေငြ အေရးပါသည္ဟု စစ္တမ္းေျဖဆိုသူ အမ်ဳိးသားထက္၀က္က ထင္မွတ္ၾကၿပီး အေတာ္မ်ားမ်ားက ႐ုပ္ရည္ေခ်ာေမာသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ႀကဳိက္ႏွစ္သက္ေၾကာင္း ဆိုၾကသည္။

“ေယာက်ာ္းဆန္တဲ့အမ်ားစုကေတာ့ ေဟာ့တဲ့မိန္းကေလးျမင္ရင္ စိတ္၀င္စားေပမယ့္ အိမ္ေထာင္ဖက္ကိုေတာ့ ဣေႁႏၵရွိတဲ့၊ မိန္းမဆန္တဲ့မိန္းမမ်ဳိးကိုပဲ ႏွစ္သက္ၾကတယ္” ဟု အသက္ ၂၁ ႏွစ္အရြယ္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးက ေျပာသည္။

၂၈ ႏွစ္အရြယ္ ဆရာ၀န္ အမ်ဳိးသားတစ္ဦးကလည္း “ရင္ခုန္ျခင္းမပါဘဲ ဘယ္ေတာ့မွမခ်စ္ဘူး။ ေခ်ာတာလွတာျမင္ရင္ေတာ့ ရင္ခုန္တယ္။ ဒီေတာ့ ေခ်ာရလွရမယ္။ ေနာက္တစ္ခုက မိဘမ်ဳိး႐ိုးနဲ႔ အလုပ္အကိုင္။ ဒါေတြကို စဥ္းစားတယ္” ဟု ဆိုသည္။

အေႏွးယာဥ္သမားတစ္ဦးကမူ “အခုေခတ္ ေကာင္ေလးေတြက ပိုက္ဆံရွာႏိုင္တဲ့ မိန္းမကို ရွာၾကတယ္လို႔ ေျပာရမယ္။ ဒါေပမဲ့ တခ်ဳိ႕ေကာင္ေလးေတြကေတာ့ ႐ုပ္ေခ်ာရင္ၿပီးေရာဆိုၿပီး ယူတာမ်ားတယ္။ ေနာက္ ယူလည္းၿပီး
ေရာ ကဲြၾကတာပဲ။ ဒါက ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေတြ႕ေနရတယ္” ဟု သံုးသပ္သည္။

နယ္ၿမဳိ႕အခ်ဳိ႕တြင္ ေကာက္ယူထားေသာ စစ္တမ္းမ်ားအရလည္း အမ်ဳိးသားေရာ အမ်ဳိးသမီးပါ ေရြးခ်ယ္လိုမႈမ်ားသည့္ အိမ္ေထာင္ဖက္မွာ “စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္သူ” သာလွ်င္ ျဖစ္ေနခဲ့သည္ကုိ ေတြ႕ရၿပီး စိတ္ကူးထဲမွ အိမ္ေထာင္ဖက္ကေတာ့ “႐ိုးသားႀကဳိးစား၍ စိတ္သေဘာထားျဖဴစင္သူ” ပင္ျဖစ္သည္။

“စဥ္းစားတာကေတာ့ ႐ိုးသားမႈ၊ မိသားစုကို ခ်စ္တဲ့သူ၊ အနာဂတ္အတြက္ ႀကဳိးစားေနတဲ့သူ၊ ကိုယ့္ အေပၚေမတၱာစစ္နဲ႔ခ်စ္တဲ့လူေပါ့” ဟု မႏၲေလးၿမဳိ႕တြင္ ေနထိုင္ေသာ အသက္ ၂၄ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးက ေျပာသည္။

မံုရြာၿမဳိ႕မွ အသက္ ၃၅ ႏွစ္အရြယ္ တကၠသိုလ္ဆရာမတစ္ဦးကလည္း “႐ိုးသား ႀကဳိးစားၿပီး အေသာက္အစားမရွိ၊ ေလာင္းကစား မလုပ္တဲ့လူမ်ဳိးကို စဥ္းစားပါတယ္” ဟု ဆိုသည္။

လူေအာင္သြယ္မ်ားျဖင့္ ဘ၀ၾကင္ေဖာ္ရွာေဖြမႈႏွင့္ အင္တာနက္မွတစ္ဆင့္ ဘ၀ၾကင္ေဖာ္ရွာေဖြမႈမ်ားကို အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အသံုးျပဳလာၾကၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ပိုမိုထြန္းကားေနကာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း အင္တာနက္ အသံုးျပဳရင္း လက္တဲြေဖာ္ကို ရွာေတြ႕သြားၾကသူမ်ားရွိလာသည္။

သို႔ရာတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ ဆိုးက်ဳိးမ်ားအျဖစ္ အလိုမတူဘဲ ကာမလိမ္လည္ရယူျခင္း၊ ေငြေၾကးလိမ္လည္ျခင္းမ်ားကို ႀကံဳေတြ႕ရႏိုင္သည့္အတြက္ အြန္လိုင္းမွေတြ႕ဆံုျခင္းမွာ အထူးသတိျပဳစ ရာတစ္ရပ္လည္းျဖစ္ေနသည္။

ျမန္မာ အမ်ဳိးသမီးအမ်ားစုကမူ စီးပြားေရး အေျခအေနအရ ကိုယ္တိုင္႐ုန္းကန္လႈပ္ရွားေနၾကရေသာ္လည္း တကယ္တမ္း တြင္မူ သက္ေသာင့္သက္သာ ေနထိုင္ႏိုင္သည့္ဘ၀ကို လိုလားၾကဆဲျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသမီးအခြင့္ အေရးလႈပ္ရွားသူတစ္ဦးက သံုးသပ္သည္။

“အဓိက အိမ္ေထာင္ဖက္ ေရြးခ်ယ္တဲ့ေနရာမွာေပါ့။ စီးပြားေရး အက်ပ္အတည္းေၾကာင့္ မေရြးခ်ယ္ေစခ်င္ဘဲ လြတ္လပ္တဲ့ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ဳိးပဲ ျဖစ္ေစခ်င္တယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ သူတို႔ႏွစ္ဦးရဲ႕ သေဘာထားက ဆန္႔က်င္ဘက္ ျဖစ္ေနမယ္ေလ” ဟု အမ်ဳိးသမီး အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူ မဇင္မာေအာင္က အႀကံျပဳသည္။

အမ်ဳိးသားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး ရင္ေပါင္တန္း လႈပ္ရွားေနၾကသည့္ ေခတ္တြင္ ႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရး အေျခအေနက ဘ၀ၾကင္ေဖာ္ေရြးခ်ယ္မႈကို သိသိသာသာ ေျပာင္းလဲလာေစခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။ ၿခံဳငံုသံုးသပ္ရလွ်င္ စီးပြားေရးပိုင္းကို ဦးစားေပးလိုၾကျခင္း၏ အဓိက အေၾကာင္းရင္းမွာ မပူမပင္ မေၾကာင့္မၾကႏွင့္ လူတန္းေစ့ ေနထိုင္ႏုိင္
ေသာ ဘ၀ကို လိုလားၾကျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ၿမဳိ႕မွ အသက္ ၂၂ ႏွစ္ အရြယ္ အေရာင္း၀န္ထမ္း အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးက သူမ၏ ခံစားခ်က္ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေျပာပါသည္။
“မိန္းမတိုင္းကေတာ့ အျမင့္ကိုပဲ မွန္းခ်င္ၾကတာပါပဲ” ။ ။

(ဥကၠာကိုကို၊ ခန္႔ထက္၊ အိမြန္ေက်ာ္၊ သြယ္သြယ္လင္း၊ ခိုင္ခိုင္စိုး၊ ေအး ျမတ္သူ)

ဓာတ္ပုံ- ေဂ်ေမာင္ေမာင္ (အမရပူရ)
 DVBYouthVoice

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...