ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ေရႏုတ္ေျမာင္းတူးစဥ္ ၉ မမ က်ည္ဆန္ ၁၄ ေတာင့္ေတြ႕

Tuesday, 22 January 2013

ေရႏုတ္ေျမာင္းတူးစဥ္ ၉ မမ က်ည္ဆန္ ၁၄ ေတာင့္ေတြ႕

ေရႏုတ္ေျမာင္းတူးစဥ္ ၉ မမ က်ည္ဆန္ ၁၄ ေတာင့္ေတြ႕
ရန္ကုန္၊ ဇန္န၀ါရီ-၂၂

စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ လင္းလြန္းေျမာက္ရပ္ကြက္အတြင္း လမ္းခင္းရန္ ေရႏုတ္ေျမာင္းတူးေဖာ္စဥ္ အသုံးမျပဳရေသးေသာ
က်ည္ဆန္အေဟာင္း ၁၄ ေတာင့္ ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

လင္းလြန္းေျမာက္ရပ္ကြက္၊ သရ၀ဏ္ရိပ္သာ ၂ လမ္း၊ အိမ္နံပါတ္ ၁၁ ၏ ေဘး ေရႏုတ္ေျမာင္းကို စည္ပင္၀န္ထမ္း ၇ ဦးက 
တူးေဖာ္ရွင္းလင္းရာ ယေန႔နံနက္ ၉ နာရီခဲြအခ်ိန္တြင္ ေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

''ျမန္မာျဖစ္ က်ည္ဆန္ေတြ၊ ေနာက္မွာ ျမန္မာစာတန္းေတြနဲ႔၊ က်ည္ဆန္ရဲ႕ဖင္မွာ ၇၄ လား၊ ၇၉ လား မသိဘူးပါတယ္'' ဟု 
လင္းလြန္းေျမာက္ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေအာင္လြင္က ေျပာသည္။

အဆုိပါ က်ည္ဆန္ ၁၄ ေတာင့္မွာ ၉ မမ အမ်ဳိးအစားျဖစ္ၿပီး ဆက္လက္၍ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအတုိင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု
စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းမွ ဒုရဲအုပ္ေဇာ္ေဇာ္က ေျပာသည္။

ယင္းရပ္ကြက္အတြင္း က်ည္ဆန္ေတြ႕ရွိမႈမွာ ပထမဆုံးအႀကိမ္ျဖစ္ၿပီး သက္ဆုိင္ရာ ရဲစခန္းသို႔ အေၾကာင္းၾကား၍ အပ္ႏွံလုိက္
ေၾကာင္း ဦးေအာင္လြင္က ေျပာသည္။

ဓာတ္ပုံ- ရဲေနာင္

ရန္ကုန္၊ ဇန္န၀ါရီ-၂၂

စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ လင္းလြန္းေျမာက္ရပ္ကြက္အတြင္း လမ္းခင္းရန္ ေရႏုတ္ေျမာင္းတူးေဖာ္စဥ္ အသုံးမျပဳရေသးေသာက်ည္ဆန္အေဟာင္း ၁၄ ေတာင့္ ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
လင္းလြန္းေျမာက္ရပ္ကြက္၊ သရ၀ဏ္ရိပ္သာ ၂ လမ္း၊ အိမ္နံပါတ္ ၁၁ ၏ ေဘး ေရႏုတ္ေျမာင္းကို စည္ပင္၀န္ထမ္း ၇ ဦးက တူးေဖာ္ရွင္းလင္းရာ ယေန႔နံနက္ ၉ နာရီခဲြအခ်ိန္တြင္ ေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

''ျမန္မာျဖစ္ က်ည္ဆန္ေတြ၊ ေနာက္မွာ ျမန္မာစာတန္းေတြနဲ႔၊ က်ည္ဆန္ရဲ႕ဖင္မွာ ၇၄ လား၊ ၇၉ လား မသိဘူးပါတယ္'' ဟု လင္းလြန္းေျမာက္ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေအာင္လြင္က ေျပာသည္။

အဆုိပါ က်ည္ဆန္ ၁၄ ေတာင့္မွာ ၉ မမ အမ်ဳိးအစားျဖစ္ၿပီး ဆက္လက္၍ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအတုိင္း
 ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟုစမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းမွ ဒုရဲအုပ္ေဇာ္ေဇာ္က ေျပာသည္။

ယင္းရပ္ကြက္အတြင္း က်ည္ဆန္ေတြ႕ရွိမႈမွာ ပထမဆုံးအႀကိမ္ျဖစ္ၿပီး သက္ဆုိင္ရာ ရဲစခန္းသို႔ အေၾကာင္းၾကား၍ အပ္ႏွံလုိက္ေၾကာင္း ဦးေအာင္လြင္က ေျပာသည္။

ဓာတ္ပုံ- ရဲေနာင္
Popular Myanmar

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...