ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ရခုိင္လက္နက္ကုိင္ေခါင္းေဆာင္ တရုတ္မွာ ယာယီထိန္းသိမ္းခံရ

Monday, 28 January 2013

ရခုိင္လက္နက္ကုိင္ေခါင္းေဆာင္ တရုတ္မွာ ယာယီထိန္းသိမ္းခံရ

Photo: ရခုိင္လက္နက္ကုိင္ေခါင္းေဆာင္ တရုတ္မွာ ယာယီထိန္းသိမ္းခံရ

MONDAY, JANUARY 28, 2013 SITHU LINN 

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း အေျခစိုက္လႈပ္ရွားေနသည့္ ရခိုင့္တပ္မေတာ္မွ ေခါင္းေဆာင္ တဦးျဖစ္သူ ဗုိလ္မွဴးၾကီး ထြန္းျမတ္ႏိုင္သည္ တရုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရိွစဥ္ ေသာၾကာေန႔က ေခတၱ ထိမ္းသိမ္း စစ္ေဆးခံခ့ဲရၿပီး ယခုအခါ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာျပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယူနန္ျပည္နယ္၊ ကူမင္းေလဆိပ္တြင္ ထိန္းသိမ္းခံခ့ဲရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ရခုိင့္တပ္မေတာ္မွ ဗိုလ္မွဴး ေက်ာ္ဟန္က ေျပာသည္။

“ဒီဘက္က မဟာမိတ္ေတြက သိတယ္ ဆိုရင္ပဲ (သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္) ေတာ္ေတာ္ၾကီးကို ၾကိဳးစားၿပီး ကုိယ္တို႔ လံုၿခံဳတဲ့ေနရာကိုေရာက္ေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စီစဥ္ႏုိင္လိုက္တယ္” ဟု ဗိုလ္မွဴး ေက်ာ္ဟန္က ဧရာဝတီသို႔ ေျပာသည္။

“ပံုမွန္ဆိုရင္ ကူမင္းကို ေရာက္တာနဲ႔ ၁၀ မိနစ္ ၁၅ မိနစ္ ဆိုရင္ သူေရာက္တယ္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီကို ဖုန္းဆက္ေနက်။ ဒီတေခါက္က်မွ အဆက္အသြယ္ျပတ္သြားတာ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လံုးဝ အဆက္အသြယ္မရဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီေန႔မနက္ကမွ ဗိုလ္မွဴးၾကီး ထြန္းျမတ္ႏိုင္နဲ႔ အဆက္အသြယ္ရတယ္။ သူက ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ခနေလးပဲ ေျပာႏိုင္ခဲ့တယ္” ဟု ဗုိလ္မွဴး ေက်ာ္ဟန္က ဆက္ေျပာသည္။

၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေရးတက္ၾကြသူ လူငယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့သည့္ ရခိုင့္တပ္မေတာ္ (Arakan Army) သည္ ယခုအခါ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ KIA ႏွင့္ ပူးတြဲကာ စစ္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္။

ဧရာ၀တီသတင္းကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း အေျခစိုက္လႈပ္ရွားေနသည့္ ရခိုင့္တပ္မေတာ္မွ ေခါင္းေဆာင္ တဦးျဖစ္သူ ဗုိလ္မွဴးၾကီး ထြန္းျမတ္ႏိုင္သည္ တရုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရိွစဥ္ ေသာၾကာေန႔က ေခတၱ ထိမ္းသိမ္း စစ္ေဆးခံခ့ဲရၿပီး ယခုအခါ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာျပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယူနန္ျပည္နယ္၊ ကူမင္းေလဆိပ္တြင္ ထိန္းသိမ္းခံခ့ဲရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ရခုိင့္တပ္မေတာ္မွ ဗိုလ္မွဴး ေက်ာ္ဟန္က ေျပာသည္။

“ဒီဘက္က မဟာမိတ္ေတြက သိတယ္ ဆိုရင္ပဲ (သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္) ေတာ္ေတာ္ၾကီးကို ၾကိဳးစားၿပီး ကုိယ္တို႔ လံုၿခံဳတဲ့ေနရာကိုေရာက္ေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စီစဥ္ႏုိင္လိုက္တယ္” ဟု ဗိုလ္မွဴး ေက်ာ္ဟန္က ဧရာဝတီသို႔ ေျပာသည္။

“ပံုမွန္ဆိုရင္ ကူမင္းကို ေရာက္တာနဲ႔ ၁၀ မိနစ္ ၁၅ မိနစ္ ဆိုရင္ သူေရာက္တယ္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီကို ဖုန္းဆက္ေနက်။ ဒီတေခါက္က်မွ အဆက္အသြယ္ျပတ္သြားတာ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လံုးဝ အဆက္အသြယ္မရဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီေန႔မနက္ကမွ ဗိုလ္မွဴးၾကီး ထြန္းျမတ္ႏိုင္နဲ႔ အဆက္အသြယ္ရတယ္။ သူက ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ခနေလးပဲ ေျပာႏိုင္ခဲ့တယ္” ဟု ဗုိလ္မွဴး ေက်ာ္ဟန္က ဆက္ေျပာသည္။

၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေရးတက္ၾကြသူ လူငယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့သည့္ ရခိုင့္တပ္မေတာ္ (Arakan Army) သည္ ယခုအခါ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ KIA ႏွင့္ ပူးတြဲကာ စစ္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္။

ဧရာ၀တီသတင္း

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...