ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ေမာ္စကိုၿမိဳ႕ရွိ အေဆာက္အအံု တစ္လံုး မီးေလာင္ ရွစ္ဦးေသဆံုး

Monday, 28 January 2013

ေမာ္စကိုၿမိဳ႕ရွိ အေဆာက္အအံု တစ္လံုး မီးေလာင္ ရွစ္ဦးေသဆံုး


Photo: ေမာ္စကိုၿမိဳ႕ရွိ အေဆာက္အအံု တစ္လံုး မီးေလာင္ ရွစ္ဦးေသဆံုး

 ေမာ္စကိုၿမိဳ႕ အေနာက္ ေတာင္ပိုင္းရွိ အေဆာက္အအံု တစ္လံုး၌ မီးေလာင္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ လူရွစ္ဦး အထိ ေသဆံုး ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ အသံုး အေဆာင္ပစၥည္း သံုးစြဲမႈေၾကာင့္ မီးေလာင္ ႏုိင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း အေရးေပၚ အေျခအေန ဆုိင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနက ဇန္နဝါရီ ၂၆ ရက္၌ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
၎မီးေလာင္ မႈေၾကာင့္ အခင္းျဖစ္ ေနရာ၌ တစ္ဦး ေသဆံုးခဲ့ၿပီး ေဆး႐ံုသို႔ ပို႔ေဆာင္စဥ္ ေျခာက္ဦးထပ္မံ ေသဆံုး ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ေဆး႐ံုအတြင္း တစ္ဦးေသဆံုး ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီး ဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို Itar-Tass သတင္း ဌာနက ကိုးကား ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
ထုိ႔အျပင္ အျခား ေျခာက္ဦးမွာလည္း ေဆး႐ံု၌ ေဆးကုသမႈ ခံယူလ်က္ ရွိေၾကာင္း ဝန္ႀကီး ဌာနက ထပ္ေလာင္း ထုတ္ျပန္ ခဲ့သည္။
၎အေဆာက္ အအံုသည္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ အတြင္းက အၿပီးသတ္ ေဆာက္လုပ္ခဲ့ ေသာ္လည္း အေဆာက္အအံု ပထမထပ္မွာ လွ်ပ္စစ္ ဂေဟေဆာ္ရန္ လိုအပ္ ေနေသာေၾကာင့္ မြမ္းမံမႈမ်ားအား လုပ္ေဆာင္ဆဲ ျဖစ္သည္။
၎မီးေလာင္မႈသည္  စီးကရက္၊ ေဆးလိပ္တို႔မွ မီးေလာင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း သံုးစြဲမႈေၾကာင့္ မီးေလာင္ျခင္း ျဖစ္ပြား ႏုိင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း ဝန္ႀကီး ဌာနက ထုတ္ျပန္သည္။
လံုၿခံဳေရး ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အေဆာက္အအံု မီးေလာင္မႈအား ေဒသ စံေတာ္ခ်ိန္ ၁ နာရီ ၈ မိနစ္ခန္႔က သိရွိ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ၎အခ်ိန္တြင္ မီးမ်ား ဧရိယာ ၅ဝဝ စတုရန္း မီတာခန္႔ ေလာင္ကြၽမ္းေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း Interfax သတင္း ေအဂ်င္စီက ေျပာၾကား ခဲ့သည္။ မီးေဘးသင့္သူ အမ်ားစုမွာ အေဆာက္အအံု အတြင္း ယာယီ ေနထုိင္ေနေသာ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္သားမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

http://www.mwdmedia.net/2013/01/blog-post_2669.htmlေမာ္စကိုၿမိဳ႕ အေနာက္ ေတာင္ပိုင္းရွိ အေဆာက္အအံု တစ္လံုး၌ မီးေလာင္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ လူရွစ္ဦး အထိ ေသဆံုး ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ အသံုး အေဆာင္ပစၥည္း သံုးစြဲမႈေၾကာင့္ မီးေလာင္ ႏုိင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း အေရးေပၚ အေျခအေန ဆုိင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနက ဇန္နဝါရီ ၂၆ ရက္၌ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
၎မီးေလာင္ မႈေၾကာင့္ အခင္းျဖစ္ ေနရာ၌ တစ္ဦး ေသဆံုးခဲ့ၿပီး ေဆး႐ံုသို႔ ပို႔ေဆာင္စဥ္ ေျခာက္ဦးထပ္မံ ေသဆံုး ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ေဆး႐ံုအတြင္း တစ္ဦးေသဆံုး ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီး ဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို Itar-Tass သတင္း ဌာနက ကိုးကား ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
ထုိ႔အျပင္ အျခား ေျခာက္ဦးမွာလည္း ေဆး႐ံု၌ ေဆးကုသမႈ ခံယူလ်က္ ရွိေၾကာင္း ဝန္ႀကီး ဌာနက ထပ္ေလာင္း ထုတ္ျပန္ ခဲ့သည္။
၎အေဆာက္ အအံုသည္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ အတြင္းက အၿပီးသတ္ ေဆာက္လုပ္ခဲ့ ေသာ္လည္း အေဆာက္အအံု ပထမထပ္မွာ လွ်ပ္စစ္ ဂေဟေဆာ္ရန္ လိုအပ္ ေနေသာေၾကာင့္ မြမ္းမံမႈမ်ားအား လုပ္ေဆာင္ဆဲ ျဖစ္သည္။
၎မီးေလာင္မႈသည္ စီးကရက္၊ ေဆးလိပ္တို႔မွ မီးေလာင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း သံုးစြဲမႈေၾကာင့္ မီးေလာင္ျခင္း ျဖစ္ပြား ႏုိင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း ဝန္ႀကီး ဌာနက ထုတ္ျပန္သည္။
လံုၿခံဳေရး ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အေဆာက္အအံု မီးေလာင္မႈအား ေဒသ စံေတာ္ခ်ိန္ ၁ နာရီ ၈ မိနစ္ခန္႔က သိရွိ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ၎အခ်ိန္တြင္ မီးမ်ား ဧရိယာ ၅ဝဝ စတုရန္း မီတာခန္႔ ေလာင္ကြၽမ္းေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း Interfax သတင္း ေအဂ်င္စီက ေျပာၾကား ခဲ့သည္။ မီးေဘးသင့္သူ အမ်ားစုမွာ အေဆာက္အအံု အတြင္း ယာယီ ေနထုိင္ေနေသာ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္သားမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

http://www.mwdmedia.net/2013/01/blog-post_2669.html

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...