ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: အမႈမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရသူ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးျဖစ္ေနသည္႔ သကၠယ္ျပင္ေက်းရြာ

Friday, 25 January 2013

အမႈမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရသူ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးျဖစ္ေနသည္႔ သကၠယ္ျပင္ေက်းရြာ

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး သကၠယ္ျပင္ေက်းရြာမွ ရပ္/ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေရြးခ်ယ္ပြဲအား ရြာသူရြာသားမ်ာက ေက်နပ္မႈ မရိွသျဖင့္ အသစ္ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ေပးေစလိုေၾကာင္း သိရသည္။
 
 “ရပ္ရြာၾကည္ညိဳေလးစားရမဲ့သူ မျဖစ္တာရယ္။ သူက ရပ္ရြာေကာင္းက်ိဳးကိုလုပ္ေပးႏိုင္မယ္လို႔ လည္း မထင္ဘူး။ လက္ရွိသူက ပုဒ္မ(၃)ခုနဲ႔တရားရံုးမွာရင္ဆိုင္ေနရတယ္။ ဟု သကၠယ္ျပင္ေက်းရြာအုပ္စု သဲထံုးရြာသားတစ္ဦးက ေျပာသည္။
 
ယခုရပ္/ေက်းကိစၥအေပၚတြင္ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္မည္၊ မေရြးခ်ယ္မည္ကို ရပ္/ေက်းဥေပဒ အတုိင္းသာ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ဟု ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးျဖစ္သူ ဦးတင္ေအာင္၀င္းက ေျပာသည္။

 
ကၽြန္ေတာ္ ဥပေဒအတိုင္းပဲ ေဆာင္ရြက္ပါမယ္။ ကၽြန္ေတာ္ရပ္/ေက်းဥပေဒ အတိုင္းပဲ ေဆာင္ရြက္ ေနပါတယ္ ။ ျပည္သူ႔ရဲ႕ဆႏၵကိုခံယူရပါမယ္။ ျပည္သူကႀကိဳက္တယ္ဆိုတဲ့ဟာကို ကၽြန္ေတာ္က ျငင္းပယ္ရင္ ကၽြန္ေတာ္က   ျပည္သူ႔ဆႏၵကိုျငင္းပယ္ရာက်မွာေပါ့။ ဟု ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးျဖစ္္သူ ဦးတင္ေအာင္၀င္းက ေျပာသည္။
 
ဦးတင္ေအာင္ဝင္းသည္ သကၠယ္ျပင္ေက်းရြာတြင္ (၄) ႏွစ္ နီးပါးခန္႕ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေန ဆဲျဖစ္သည္။
 
သကၠယ္ျပင္ေက်းရြာအုပ္စုရိွ သဲထံုးေက်းရြာတြင္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေဆာက္လုပ္သည့္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပသာနာျ ဖစ္ ပြားခဲ့သည္ကို ရြာသူရြာသားမ်ားမွ တိုင္ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုလက္ရိွ ပုဒ္မ(၄) ခုျဖစ္သည့္ ပုဒ္မ -၂၉၄၊ ၂၉၅ (က)၊ ၅၀၆၊ ၁၁၄ ပုဒ္မျဖင့္ အမႈရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း သိရသည္။
 
သကၠယ္ျပင္ေက်းရြာအုပ္စုသည္ ေက်းရြာ (၇) ရြာႏွင့္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ေက်းရြာျဖစ္သည္။
 
ထက္ေအာင္ခန္႔ (ျမစ္မခ)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...