ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: လူမႈအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနသူ ငါးဦးအား ေရႊမႏၱလာ အေ၀းေျပးယာဥ္လုိင္းမွ ရာသက္ပန္ ယာဥ္အခမဲ့ စီးနင္းခြင့္ကတ္ ေပးအပ္

Tuesday, 22 January 2013

လူမႈအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနသူ ငါးဦးအား ေရႊမႏၱလာ အေ၀းေျပးယာဥ္လုိင္းမွ ရာသက္ပန္ ယာဥ္အခမဲ့ စီးနင္းခြင့္ကတ္ ေပးအပ္


Photo: လူမႈအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနသူ ငါးဦးအား ေရႊမႏၱလာ အေ၀းေျပးယာဥ္လုိင္းမွ ရာသက္ပန္ ယာဥ္အခမဲ့ စီးနင္းခြင့္ကတ္
ေပးအပ္ 

လူမႈအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားအနက္ ငါးဦးအား ေရႊမႏၲလာ အေ၀းေျပးယာဥ္လုိင္းမွ ရာသက္ပန္ ယာဥ္အခမဲ့စီးနင္းခြင့္ကတ္မ်ား ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

အဆုိပါ ယာဥ္အခမဲ့စီးနင္းကတ္ (Diamond Card) ရရွိထားသူမ်ား
သည္ ေရႊမႏၲလာယာဥ္လုိင္း၏ မည္သည့္ခရီးစဥ္တြင္မဆို ရာသက္ပန္ အခမဲ့စီးနင္းခြင့္ ရရွိမည့္အျပင္ ယင္းခရီးစဥ္တစ္ေလွ်ာက္ လုိအပ္သမွ် ကူညီပ့ံပုိးေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရႊမႏၲလာ ယာဥ္လုိင္းမွ ကုိမုိးထြန္းက ေျပာသည္။

ယခု ေရြးခ်ယ္ေပးအပ္ထား သူငါးဦးအျပင္ ထပ္မံေရြးခ်ယ္ ေပးအပ္
ရန္လည္း အစီအစဥ္ရွိေၾကာင္း ၎၏အဆိုအရ သိရသည္။

"ဒီအခမဲ့ကတ္ ေပးျဖစ္တာက ဒီပုဂၢဳိလ္ေတြကုိ အင္မတန္ ေလးစားလုိ႔ပါ။ သူတုိ႔ကတကယ္ပဲ တုိင္းက်ိဳး ျပည္က်ိဳး၊ ေလာကအက်ိဳး၊ ျပည္သူ႔အက်ိဳး သူတုိ႔တတ္ႏုိင္တဲ့ဘက္က ၀ံ့၀ံ့စားစား ေဆာင္ရြက္တဲ့အတြက္
ေရြးၿပီးေပးတာပါ။ ဒီပုဂၢိဳလ္ေတြ ခရီးသြားမယ္ဆုိရင္ ဖုန္းသာဆက္လုိက္ပါ။ အကုန္လုံး ေဆာင္ရြက္ေပးပါမယ္" ဟု ၎က ဆုိသည္။

ထိုသို႔ ေရႊမႏၲလာယာဥ္လုိင္း၏ အခမဲ့ယာဥ္စီးနင္းခြင့္ကတ္ ရရွိထားသူငါးဦးမွာ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဗဟုိေကာ္မတီ၀င္ ဟံသာ၀တီ ဦး၀င္းတင္၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေရး လႈပ္ရွားေနသူ
မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးအုံး (FREDA)၊ ေဒါက္တာဦးထြန္းလြင္ (မုိးေလ၀သ)၊
ေဒၚေဒ၀ီသန္႔စင္၊ ပန္းရဲ႕လမ္း အဖြဲ႕၀င္ ဦးရဲလြင္ (မဇၥ်ိမလႈိင္း) တုိ႔ ျဖစ္သည္။

Eleven Media Group
ဓာတ္ပုံ - Shwe Mandalar Facebookလူမႈအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားအနက္ ငါးဦးအား ေရႊမႏၲလာ အေ၀းေျပးယာဥ္လုိင္းမွ ရာသက္ပန္ ယာဥ္အခမဲ့စီးနင္းခြင့္ကတ္မ်ား ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

အဆုိပါ ယာဥ္အခမဲ့စီးနင္းကတ္ (Diamond Card) ရရွိထားသူမ်ား
သည္ ေရႊမႏၲလာယာဥ္လုိင္း၏ မည္သည့္ခရီးစဥ္တြင္မဆို ရာသက္ပန္ အခမဲ့စီးနင္းခြင့္ ရရွိမည့္အျပင္ ယင္းခရီးစဥ္တစ္ေလွ်ာက္ လုိအပ္သမွ် ကူညီပ့ံပုိးေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရႊမႏၲလာ ယာဥ္လုိင္းမွ ကုိမုိးထြန္းက ေျပာသည္။

ယခု ေရြးခ်ယ္ေပးအပ္ထား သူငါးဦးအျပင္ ထပ္မံေရြးခ်ယ္ ေပးအပ္
ရန္လည္း အစီအစဥ္ရွိေၾကာင္း ၎၏အဆိုအရ သိရသည္။

"ဒီအခမဲ့ကတ္ ေပးျဖစ္တာက ဒီပုဂၢဳိလ္ေတြကုိ အင္မတန္ ေလးစားလုိ႔ပါ။ သူတုိ႔ကတကယ္ပဲ တုိင္းက်ိဳး ျပည္က်ိဳး၊ ေလာကအက်ိဳး၊ ျပည္သူ႔အက်ိဳး သူတုိ႔တတ္ႏုိင္တဲ့ဘက္က ၀ံ့၀ံ့စားစား ေဆာင္ရြက္တဲ့အတြက္
ေရြးၿပီးေပးတာပါ။ ဒီပုဂၢိဳလ္ေတြ ခရီးသြားမယ္ဆုိရင္ ဖုန္းသာဆက္လုိက္ပါ။ အကုန္လုံး ေဆာင္ရြက္ေပးပါမယ္" ဟု ၎က ဆုိသည္။

ထိုသို႔ ေရႊမႏၲလာယာဥ္လုိင္း၏ အခမဲ့ယာဥ္စီးနင္းခြင့္ကတ္ ရရွိထားသူငါးဦးမွာ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဗဟုိေကာ္မတီ၀င္ ဟံသာ၀တီ ဦး၀င္းတင္၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေရး လႈပ္ရွားေနသူ
မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးအုံး (FREDA)၊ ေဒါက္တာဦးထြန္းလြင္ (မုိးေလ၀သ)၊
ေဒၚေဒ၀ီသန္႔စင္၊ ပန္းရဲ႕လမ္း အဖြဲ႕၀င္ ဦးရဲလြင္ (မဇၥ်ိမလႈိင္း) တုိ႔ ျဖစ္သည္။

Eleven Media Group
ဓာတ္ပုံ - Shwe Mandalar Facebook

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...